WISEXER

WISEXER

AÇIKLAMA İNDİR
Ay yey guş HEMEN İNDİRİN
Ay wébǵınejıme HEMEN İNDİRİN
Kenağeriy kerenej HEMEN İNDİRİN
Kes'onew be şıağ HEMEN İNDİRİN
Mew ze kıtau HEMEN İNDİRİN
Mıwxıjıre wişüıĺeğunığem HEMEN İNDİRİN
Népe thawımaf! HEMEN İNDİRİN
Nıbceğu deder HEMEN İNDİRİN
Cıriy a weredım sédeu HEMEN İNDİRİN
Kenağeriy kerenej HEMEN İNDİRİN
Si neşḣey kızşéjere HEMEN İNDİRİN
Sıdew ḱinı HEMEN İNDİRİN
Sişüĺeğu HEMEN İNDİRİN
Sızıl'eće HEMEN İNDİRİN
Şüı pĺeğunığır HEMEN İNDİRİN
Weşxır şüı seĺeğu weo HEMEN İNDİRİN
Wigukećıjışt HEMEN İNDİRİN
Wıkısfezeşew HEMEN İNDİRİN
Wısĺeğumiy HEMEN İNDİRİN
Yape HEMEN İNDİRİN
Yićećıbe yipĺağ HEMEN İNDİRİN
Yipeće guğ séĺ'ıştığep HEMEN İNDİRİN
Zağore kısemıoáğexeme safezeşığ HEMEN İNDİRİN
Zağore kısemıoáğexeme HEMEN İNDİRİN
Zağore wızerepsewım wéğepşı HEMEN İNDİRİN
Zećemiy zı guxeĺ yaı HEMEN İNDİRİN
Zı keşenıgore wiağiy HEMEN İNDİRİN
Zığegusenır sıd, weş'a HEMEN İNDİRİN
We zıgorem wıfezeşığa HEMEN İNDİRİN
Zı keşenıgore HEMEN İNDİRİN
seqojı sişü ıĺeğu HEMEN İNDİRİN
Zeremıḣuştır HEMEN İNDİRİN
Wısexer pdf HEMEN İNDİRİN


ŞÜKITĹEAS