CEPSALE

KONYA ADIGE DİL DERNEĞİ ÜYELERİNE DUYURU

ADIGE DİL DERNEĞİ 6.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

          Dernek Yönetim Kurulumuzun 05.12.2022 tarih ve 118 sayılı kararı gereğince ,  Derneğimizin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.12.2022 tarihinde saat 18.00 de Dernek Binasında , çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 05.01.2023 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıda belirtilen gündem maddeleri doğrultusunda yapılmasına karar verilmiştir.

Tarafınıza tebliğ olunur.

                                                                                              Adıge Dil Derneği

                                                                                              Yönetim Kurulu

 

 

G  Ü  N  D  E  M    :

  • Açılış ve Yoklama
  • Divan Teşekkülü
  • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası
  • Denetim Kurulu Raporu Okunması ve İbrası
  • Yeni Yönetim Kurulu Seçilmesi
  • Denetim Kurulu Seçilmesi
  • Yönetim Kuruluna Taşınmaz Mal alım-satım, kiralama ve Bağış alınması hakkında Yetki Verilmesi
  • Dilek ve temenniler
  • KapanışŞÜKITĹEAS