Çıǵıxer / ağaçlar / trees Kategorisindeki Kelimeler

Hatalı bir çeviri olduğunuz düşünüyorsanız lütfen belirtiniz.

ADIǴE TÜRKÇE
akaś akasya
anay akçaağaç
aştram bataklık ağacı
bjey gürgen
bziyif ıhlamur
ćey dişbudak
çeşéy şimşir
çı šıne yaş dal
çıǵ blaje ağaç sarmaşığı
çıǵ lediy ağaç gövdesi
çıǵ şhape ağaç tepesi
çıǵay meşe
çıǵı ağaç
çıǵışö ağaç kabuğu
dawın çitlembik
enay kavlan ağacı
ğo ökse otu
katran mıstḣu
kıdif filiz
ḱiçü bodur ağaç
ḱoánde çalı
koánśe çalı
kumbıl kavak
kutame dal
marqo çıǵ dut ağacı
mıgur kızıl burun
mıstḣu ardıç
mıye çıǵ meyve ağacı
nekığ tomurcuk
palme palmiye
penаpše karaçalı
pḣaşö, çığ şöámṕe ağaç kabuğu
pḣeguĺ çıǵ alıç ağacı
pḣeḱupće ağaç özü
pḣomış ardıç
pırpıçüĺ çırpı
pırpüç maki
pram, nerat iğne yaprak
pśelı söğüt
psey köknar
pśey alaçam
pśeyi çam ağacı
sesney, berabe pśel selvi
sırbı kamış türünde bir cins ağaç
şambır bambu
şıqurṫıméy karaçam
ṫemın tomurcuklanmak
tfey kayın
westığay çam
westığay ğoj sarıçam
yenṫır tomruk (ağaç)
zaye çıǵ kızılcık ağacı
zayebjım yabani kızılcık


ŞÜKITĹEAS