Ćıṕe / konum / location Kategorisindeki Kelimeler

Hatalı bir çeviri olduğunuz düşünüyorsanız lütfen belirtiniz.

ADIǴE TÜRKÇE
aderabğu öte
adıće öte
cabğu sağ
carı beklenti
ćeğı alt
ćeĺ altında var
ćıu üst
det ara yerde
kıpıs oturuyor (uçta)
koĺ arkasında var
kotep arkasında yok
ĺaće dip
mezağo ay aydınlığı
peut önündek (duran)
qošım içeri
semegu' sol
śıpe
ş'eğı dip
şıt ayakta
ut önünde ayakta duruyor
xet arasında
yawıjıre sonuncu
yaz yazew biri birine
yianeğune etrafı, yakını, civarı
yibğoáğ en
yićeğ alt (altı)
yićeğ yiş'eğ altında
yićıbće arka tarafı
yipaşha önü
yipe yit önünde
yixere bğu alt tarafı
zećet alt alta, birlikte olmak
zedet biri diğeri içinde olmak
zedit beraber içerde
zefed benzer
zegot bitişik
zekot biri diğerinin arkasında


ŞÜKITĹEAS