Ḣonaćexer / küfürler / curses Kategorisindeki Kelimeler

Hatalı bir çeviri olduğunuz düşünüyorsanız lütfen belirtiniz.

ADIǴE TÜRKÇE
A mığo mığo naç Ey uğursuz
A sıwıneḣuy ! Eyvah mahvoldum
A sıwnejiy ! Eyvah mahvoldum
A sikebzej We wızereşü’eş’ıjırer Se siağot Ey akıllım,kendini ne sanıyorsun
A Tha kısawıy Allah belamı erdi
A Tham Siğewneḣuy siğeṫısıjiy Eyvah mahvoldum
A ziwınağo qodın Nesli tükenesice
Ay blemıfıme Werıće değu ḣun Çok ileri gitmesen senin için iyi olur
Bıtırbıf Tham wéh Allah Bıtırbıf a göndersin
Blemıf Şığet Uzatma kes
Bzecerıĺf Arsız,ahlaksız
Cehenem tekej weḣu’ Cehenneme kütük olasın
Ćı katiblım Tham wéh Allah yedi kat yerin altına göndersin
Ćı katiblım Tham yéh Yerin dibine batasıca
Çü usı ḣun öküz yemi olasıca
Guğujı kıpqošef Allah kahretsin
Guğujır kıpqošef dertlere bürün
Ha mığo wıćın Büyük şanssızlık
Ha nıbem ḱićığ Köpeğin doğurduğu
Ha zeprığezağ Köpek oğlu köpek
Ha zeramıwıćew wıćın Köpeğin yemeyeceği dayağı yemek
Hadrıxem Tham wéh Cehenneme kadar yolun var
Hağuthaps! Pis ,işe yaramaz
Hakuşüme şımıḣun Hiç önemsememek
Haĺako yişxığem fed Wınem ze ḱéqoĺ’ejırep Köpek ayağı yemiş gibi çok gezenti
Ham fed Wine kıritḣışt Aç gözlü
Ham fed Yipećiy yiwıjıćiy wıḱićışüştep Köpek gibi, önünden arkasından geçemezsin
Ham fedew ha takır Çok cimri
Ham fedew haĺekuiṫu‘ Köpek oğlu köpek
Ham fedew harıĺf Köpek oğlu köpek
Ham yihaye usağ köpek boku olasıca
Ham yihaye weşx köpek pisliği yiyesice
Ham yihaye wewıt köpek bokunu çiğneyesice
Hamihaş hadi ordan
Hanıbem ḱizığ Köpekten doğan
Har téğešen Çok azarlamak
Har zıhakuće Kulacem desźeşt Seni ilgilendirmeyen işe karışma
Harıĺf ! Köpoğlu
Hatrantıḱu Tham wéh Allah Hatranṫıḱua göndersin
Ḣonı šenı yişın Çok sıkı azarlamak
Kobın şebın Tham wéşı‘ Uyuz ol
Kozewı wéş Geber
Lejejı zıqošıfen ! Mahvolasıca
Mıdaorer harıĺf Söz dinlemeyen hiçbir işe yaramaz
Mığonaç ! Uğursuz
Mıjösınew Tham wéğeç Allah seni yapsın ?
Mıqoj ĺedane yinen Ayakları tutulasıca
Mışömıl ! Lüzumsuz
Miyneḣ mıḣurem Şuna bak
Neşü ḣun Kör olasıca
Psıxaš Yaramaz,hadsiz
Pxıṫısıćın Kahrolasıca
Qore çerem wénešew Tham wıḱéğan Elin ayağın tutulsun
Sıbırım Tham wéh Allah Sıbıra göndersin
Sibzace weh Belalarım senin olsun
Sigu zışımğeć Beni kendinden soğutma
Sineṫeu yić Zı öğex Zesemığeĺeğu’ Defol,gözüme görünme
Siwızıjı weh Hadi ordan
Şer zıqošıfen Kurşunlara gelesice
Şha wımıwbat Saçmalama
Tham belehı kıptıréĺh Allah belanı versin
Tham cehenamım wéh Allah cehenneme koysun
Tham hade usı wéşı‘ Allah seni kahretsin
Tham hadrıxe wéh Geber
Tham kozewı wıréğeş Allah seni kahretsin
Tham nef sıkréremığeć Allah sabaha çıkarmasın
Tham sıbır wéh Sibirya’ya kadar yolun var
Tham siğewıneḣuy siğeṫısıjiy Mahvoldum
Tham sizıcağom Ay fede kırét Allah düşmanıma versin
Tham wéğaĺı' Geber
Tham wéğebeǵ Allah seni öldürsün
Tham wıdéwtıj Geber
Tham wıdéxıj Geber
Tham wızégöwıt Geber
Thar zewağ Kısmetsiz
Tump ćeşü Tham yiş'ın Yok olasıca
Tumpı tham yeşı‘ Kaybol
Tumpı weḣu' Kaybolasıca
Wéáne weğelığoj Hay Allah kahretsin
Webeǵ ! Patla geber
Weĺ'ej Öl
Wenemığo téweĺh Kahrol
Wepsıt ! Öl
Wıkızdimćıjın ćıṕem Tham wéh Dönülmez yollara gidesice
Wıkızdimıćıjınım Tham wéh Dönemeyeceğin yere Allah göndersin
Wıpxeṫısıć Kahrolasıca
Wıpxez ! Geber
Wırağezığa ! Zorla mı
Wızegotḣ ! Çatla patla
Wi pao ḱéseĺeşöx Hadi ordan
Wi wınağo zığeqodışt Soyunu yok edeceğim
Wiha yeşx Wımıšıtḣ Bağırma
Wije wıbıt ! Çeneni tut
Wije zetéĺh ! Kapa çeneni
Wikeşha téĺh Al başına çal
Wine ḱéz Körolasıca
Wine mıpĺew Wiĺe mıqow Ĺ'ećaye tham wéşı‘ Allah ölümlerin en kötüsünü versin
Wipao wejöj Sen şapkana uğraş
Wipse xesıwtışt Geberteceğim
Wişö yisçışt Derisini yüzeceğim
Yane ham ḱiĺfın Köpeğin doğurduğu
Yane ham zığelığon Annesini tütsüleyicise
Yane sıḱéw Hay Allah
Yane sḱéw Vay anasına
Yane yeğelıšejın Haddini bildirmek
Ye ĺ’ı kabz ! Kendini ne sanıyorsun
Ye šepoj Bak sen
Ye yane sıḱéwen ! Hay Allah
Ye zéáne Ham yişxın Hay anasını köpek yiyesice
Yemına ! Belanımı istiyorsun
Yemıne telaw weşx Zıkkımın kökünü ye
Yemıne weşx Zehir zıkkım olsun
Yihaye weşx Bokunu ye
Yiḣonçec yiğešejın Çok korkutmak
Yine zećetḣıjew Kötü gözle bakan
Zéğeh ! Yallah
Zeptırıqo tham wéh Cehenneme kadar yolun var
Zesemığeĺeğu’ Sinateu yić Gözüme görünme,defol
Zıgorexer zexemıoh! Saçmalama
Zıöğeh ! Defol
Zıöğex ! Git burdan


ŞÜKITĹEAS