Ahılxer / akrabalık / relationship Kategorisindeki Kelimeler

Hatalı bir çeviri olduğunuz düşünüyorsanız lütfen belirtiniz.

ADIǴE TÜRKÇE
ahıl dünür akrabalığı
bab, tı baba
blağe akrabalık
ćale oğul
ḣureĺf torun (oğlundan)
koreĺf yeğen (erkek)
maĺḣo damat
mıĺfı ko üvey erkek evlat
mıĺfı pḣu' üvey kız evlat
nan, mam anne
nı neṕos üvey anne
nı tı ebeveyn
nıse gelin
nış dayı
nışıpḣu teyze
pḣu kız evlat
pḣureĺf yeğen (kız)
pḣurıĺf torun (kızından)
pşıko kayınbirader
pşıpḣu görümce
sipḣum yiko kızımın oğlu
sipḣum yipḣu kızımın kızı
şı erkek kardeş
şınaḣıćem yiko erkek kardeşin oğlu (yeğen)
şınaḣıćem yipḣu erkek kardeşin kızı (yeğen)
şıneḣıj yiko abi oğlu (yeğen)
şıneḣıj yipḣu abi kızı (yeğen)
şıpḣu kız kardeş
şüıpḣu' baldız
şüıpşı kayınbaba (kadının babası)
şüıpşıko kayın (kadının erkek kardeşi)
tetej dede
tı neṕos üvey baba
tış amca
tışıpḣu' hala
wıneğu komşu
wınekoş aynı sülale akrabalığı
yaneşım yiko dayı oğlu
yaneşıpḣum yipḣu teyze kızı
yateşı yipḣu' amca kızı
yateşım yiko amca oğlu
yateşıpḣum yiko hala oğlu
yateşıpḣum yipḣu hala kızı
zekoş erkek kardeşler
zekoşınığe kardeşlik
zeleğu akran
zemeĺḣoğ bacanak
zepḣureĺfeğu' yeğen
zeşıpḣuxer kız kardeşler


ŞÜKITĹEAS