Apesımexer / aletler / tools Kategorisindeki Kelimeler

Hatalı bir çeviri olduğunuz düşünüyorsanız lütfen belirtiniz.

ADIǴE TÜRKÇE
adepĺ'e levye
adepś yan keski
adewade alet takımı 
arğaçe el arabası
arıṫ kazma
aşıf el kremi
atélefon cep telefonu
awestığ el feneri
bebı manivela
bıj kemer tokası
bijon unćıbze bijon anahtar
bjaneś mızrap
bjapš anten
blemıćıpḣ yasak geçiş
bzapš maymuncuk
bźı iskarpile
cambırıw vida
udan ip
ćıb aĺmek sırt çantası,
çıjapĺ dürbün
dekaś mengene
dıdı tığ
faĺ merdane
fızaĺ pres
gurḣu dibek
gurḣu ne dibek çukuru
gurḣu şha dibek tokmağı
ğefebaĺ ısıtıcı
ğoĺıṕe karyola
ğućı pḣex demir testere
ğućıç tel
ğućıhanśe kürek
ğućıḣoçan eğe
ğućıne çivi
ğućpçeğu demir manivela
ğupć alet edavat
hako oluk
hakuşuḱu kapkacak
haĺı takoz
haqustel yüksük
ḣeğe mast dantel iğnesi
ḣeğe mast şiş
ḣer
hıĺeat kriko
ḣum kutu
hurcın torba
jeuxığe unćıbze açık ağız anahtar
jıf aspiratör
jığırıw zil
jöáğo unćıbz yıldız anahtar
jöntḣu küreyeci
kazan kazan
ḱoáḣo dirgen
ḱon tahıl ambar bölmesi
kopix ledex unćıbz amerikan alyen anahtarı
kopix unćıbz alien anahtar
ḱudeux vana
ḱuşe beşik
ĺḣonç askı zinciri
lıx kanca
lom küskü
maste iğne
maşü'e perıab maşa
mayte nacak
meşbjane tırmık
mıjöĺ bileme taşı
mıjöś taş yünü
opse sıyırma aleti (pulluk demirini)
otomasyon unćıbz otomasyon anahtarı
pçaĺe sayaç
pçekops kapı kolu
ṕe yatak
ṕe şhante yatak yastık
ṕe tébze yatak kılıfı
ṕe téḣo yatak örtüsü
perğetḣ pergel
ṕezetét ranza
pḣaḣo eğe (odun için)
pḣe wıme ağaç tokmak
pḣepsı rende
pḣerığaç sürgü
pḣeşaĺe sürgü
pırśe fırça
pśı keski
pşeḣu, blerıps zincir
pwepsıć kalemtraş
pxıwıt delgi
pxıwıt zımba
quneğaz kovan anahtarı
śı arıĺha yün çilesi
sıc örs
sıcı tırpan örsü
śıdı yumak
śıpx yün ditme aleti
śıwıte hallaç aleti
şalğe tırpan
şemec tırpan
şent sandalye
şereḣ tekerlek
şıbze elek
şıbze neḣu yin kalbur
ştaw çakmak
şü'ane çapa
şü'enej keser
şxeps tutkal
tépḣonćeĺ yatak-yorgan
tfepk unćıbze boru anahtarı
udan iplik
udane şeḣ dantel yumağı
ude saçak
uĺhağaz lokma anahtarı
unćıbz anahtar
unćıbzaĺ anahtarlık
unćıbze kilit
unćıbze ğaps ayarlı anahtar
unćıbze ğoán anahtar deliği
unćıbze zefaş kurbağacık anahtar
unćıbzeux kilit anahtarı
une somun
upxe maske
wate çekiç
webzeğu' nacak
westığehaşha lamba camı
weşeḱur döşek
weşı balta
weşörıpĺ teleskop
wıme balyoz
wıtı ütü
xećyiźal faraş
yeğaje unćıbz kontak anahtarı
zećah zećeć kurbağacık anahtarı
zećeğenaĺ tutuşturucu
zexef santrifüj


ŞÜKITĹEAS