Apkĺepkıxer / organlar/organs Kategorisindeki Kelimeler

Hatalı bir çeviri olduğunuz düşünüyorsanız lütfen belirtiniz.

ADIǴE TÜRKÇE
abjane el tırnağı
abjane dać şeytan tırnağı
abjenaće tırnak dibi yırtılması
abjenape tırnak ucu
abjıb bir avuç, tutam
abl elin üstü
aćıu elin üstü
adake el ayası
agu avuç
aḣoámbe parmak
aḣombe perıt işaret parmağı
aḣombe šeramıu' yüzük parmağı
aḣombe šıqu' küçük parmak
alcan kol
anteğup dirsek çıkıntısı
ape parmak ucu
apkıne el tarağı, el küreği
apĺ'e kucak
apşe bilek
aqoš aya
aşha yen ,el ile bilek arası
bǵı bel
bğe göğüs
bğe sine
bğegu döş ortası
göğüs kafesi
bıźı meme
blantḣe kürek kemiği
blıgu koltuk
blıgućeğ koltuk altı
blıpk ön kol
bzegu dil
bzegudak dil kökü
bzegupe dil ucu
ćen aşık kemiği
ćen haya
ćeṫiy ğum kalın barsak
ćetiy neşü kör bağırsak
ćeṫiy neşü' apandisit
ćeṫiy psığo incebarsak
çe dalak
çıyiḣu bademcik
çiy boğaz
gu kalp
ğuthaps qoaṕ idrar yolları
hamdır kalın sinir lifi
hanśe pamš bel
haśe köpek dişi
haśğol beze
ḣıpš kıkırdak
jaće sakal
je qošı ağız içi
jeğu gerdan
jeğubab guatr
jekupşha çene kemiği
jepk çene
jıqoáṕ nefes borusu
ḱo baldır
ḱo bzeps baldır lifi
ḱoáşö bacak eti
ḱobzep bacak lifi
kupşha kemik
kupşha zerıble iskelet
kurberkey adem elması
ĺako ayak
ĺape ayak ucu
ĺapşe ayak bileği
ĺaşha ayak üst tarağı
ĺate börkenek
ĺate şirden
ĺebğu ayağın dış kenarı
ĺebjan ayak tırnağı
ĺećaṕe bacak
ĺedak topuk
ĺegu taban
ĺeguçü düz taban
ĺentf kas
ĺepeğu' ayak ucu (yatar vaziyette)
ĺepepšiy ayak parmak ucu
ĺerıṫ bel
ĺesığu kırkbayır
ĺeşha ayak üst yüzü
ĺıfaĺ rahim
ĺıntfe damar
mıjöáĺ taşlık
naće göz ucu
nape surat
nap'e göz kapağı
napśe kaş
naxe sima
ne göz
ne ḱurğo göz bebeği
nebzıś kirpik
nećeṫırğ göz çapağı
nefıjbe göz akı
negu sima
neğu kursak
neğud çekik göz
neḱurb göz çukuru
nepaşö yüz derisi
nepk pepk yüz kemikleri
nequ yüz
nequşha yanak
nıbaće batın
nıbaşö karın derisi
nıbaşöḣo işkembe
nıbe karın
nıbebšiy göbek
nıbelınś yemek borusu
nıbelıš diyafram
nıbıc çenek (bitkilerde)
pe burun
pe qoš burun içi
pe śı burun kılı
pebjı burun ucu
pebzıc burun kıkırdağı
pkı gövde
pkıneps lif, kas teli
pkıneps sinir bağları
pşe boyun
pşebğu boyun yan tarfı
pşebı ense
pşedak ense
pşegurığ boyun omurları
pşeĺıntfe boyun atardamarı
pşetık boyun
qošıpkıxer iç organlar
śaǵe kaburga
śaǵejiyać böğür
śe diş
śeǵenaĺ kaburga kemiği
śepk diş tabanı
şaxe testis
şerıb sidik torbası
şeṫırko süt bezesi
şha baş
şhaḱuś beyin
şhaś saç
şhaşö saç derisi
şhatıku' kuś beyincik
şüı karaciğer
şxaĺe mide
şxuj leğen kemikleri
şxuj kupşha kalça kemiği
tame omuz
temeşha omuz başı
thabıl akciğer
thaqumape kulak memesi
thaqume kulak
thaqume neus kulak zarı
tkın yutak
txı sırt
txıḱušı omirlik
txıše sırt
ul küçükdil
ups haśğolxer tükrük bezi
upş'e dudak
uşha damak
zerıtıṕe eklem, eklem yeri
zezı öd kesesi


ŞÜKITĹEAS