Coğrafya / geography Kategorisindeki Kelimeler

Hatalı bir çeviri olduğunuz düşünüyorsanız lütfen belirtiniz.

ADIǴE TÜRKÇE
alize alize
bǵı tepe
bǵı ĺağ yüksek tepe
bǵıĺaps yamaç başlangıcı
bǵıĺe dağlık
bǵıśać uçurum (ön ucu)
bǵızande uçurum
ćıḣuray yerküre
ćıne kutup
ćıne kutup
ćıtḣ harita
ćıtḣ tépşıć harita ölçeği
coğrafi ćıṕe coğrafi bölge
coğrafi wıtıgu coğrafi bölüm
deqohğogu yörünge
dezqoh uydu
ékvator şıtıć ekvator konumu
grafik pşıĺe grafik ölçek
hadram okyanus
ḣoáte vadi
ḣuṕeĺaǵ yayla
jöáğo ćaps andromeda takım yıldızı
jöáğo cay akan yıldız
jöáğo ćepḣ kuyruklu yıldız
jöáğo épĺ merih
jöáğo šıjü akyıldız
jöáğo zeşibl büyük ayı takım yıldızı
jöáğobın galaksi
jöğoğogu saman yolu
kablem pusula
kulace vadi
kuşha dağ
kuşha zand sarp kayalık
kuşha zepıt sıradağ
kuşhaĺ dağlık
mazenıko yarım ay
mazewıbıt ay tutulması
mezaće hilal
mılkuşh buz dağı
mışešıqu küçük ayı
mışeyin büyük ayı
oşhajiy küçük tepe
Pćenṫerewanṫ menderes
pısıḣo ırmak
psı wıbıtıp'e gölet
psığeağ baraj
psığewıçöáğ durgun su
psığune su kenarı
psıḣuray göl
psıqoš sulak yer
ş'ıçe ğunce fay aynası
şıtćepx delfin takım yıldızı
şĺey yatay
ştey düşey
şüṫomṕ küre
ṫıbǵısıbǵı engebelli
tığe sistem güneş sistemi
tığepıź günöte
tığewıneğu' günberi
ṫıp düden
toreş dar geçit
uşö sahil
waşö gök
werıj bataklık
weswıko çığ
weşögu uzay
deniz
xı ége ege denizi
xı uşö lebiderya
xıbeǵ xıyex gel git
xığun deniz kenarı
xırıć deniz aşırı
xıṫe kıta
xıṫeşxo ana kıta
xıṫeşxo xığunapk kıta sahanlığı
xıṫeşxome yafızegu kıtalar arası
xıṫeşxoş'ıĺenıko çape kıta yamacı
xıuşü' deniz kenarı
yaṫe toprak
yibğoáğ enlem
yişhağ boylam
yixe unće alçak basınç
ṫoáĺe koy


ŞÜKITĹEAS