Gramer terimıxer Kategorisindeki Kelimeler

Hatalı bir çeviri olduğunuz düşünüyorsanız lütfen belirtiniz.

ADIǴE TÜRKÇE
alfabe, txepkıĺe alfabe
beşha çoğul
blećığe mınaf belirsizgeçmiş
blećığe naf belirli geçmiş
bler dizi
bzexabze dilbilgisi
dönüşlü fiil dönüşlü fiil
feyen istek
feyenığ gereklilik
guşıe kelime
guşıebler cümle
guşıeblerım kıxeğeş cümlede  vurgu
ğenafe tarif
ğenefağe şöáşe nesne alan
ḣuće yüklem
ḣućeğaz dolaylı tümleç
ḣuğej hikaye
ḣume koşul
ḣume, zepxığeştır şart
ḣunew olumlu, pozitif
ḣuşıe fiil
ḣuşıerıbl fiil çekimi
ḣuşıezıtét zarf
işteş fiil işteş fiil
kebar haber
kezğeĺağo šepapć işaret zamiri
kıxemış ḣuşıe edilgen fiil
makezequ sesuyumu
mığenefağe şöáşe nesne almayan
mıḣućeğaz dolaysız tümleç
mıḣun negatif
mıḣunew olumsuz, negatif
mınafe nesne belirtisiz nesne
mınafe šepapć belgisiz adıl
nafe nesne belirtili nesne
nebǵıre pıḣo şahıs ön eki
nebǵıre šepapć kişi zamiri
nesne nesne
nesnesine göre fiiller nesnesine göre fiiller
oáte tanım
ofıt emir
oğuse edat
otej rivayet
pçığu hece
pejırıtxe imla kılavuzu
pıbzığu' paragraf
pıḣo ön ek
pĺışöáše sıfat
pĺışöáše çezıw ĺıte sıra sayı sıfatı
pĺışöáše goşı şıpk üleştirme sayı sıfatı
pĺışöáše ğeĺağo işaret sıfatı
pĺışöáše ğenaf belirtme sıfatları
pĺışöáše ğeşöáş niteleme sıfatları
pĺışöáše ĺıtağe mınaf belgisiz sıfat
pĺışöáše ĺıtağe şıpk asıl sayı sıfatı
pĺışöáše ĺıtağe zıgoş kesir sayı sıfatı
pĺışöáše ĺıte sayı sıfatı
pĺışöáše wıṕće soru sıfatı
pźe son ek
še isim
šeğenaf isim tamlaması
šem yiztét ismin halleri
šepapć zamir
şefrıu` mecaz anlam
şü'eyğo dilek
txıbler satır
txıbze yazı dili
txıde tarih
txıpk harf
txıpkı make ziı` sesli harf
txıpkı make zimıı` sessiz harf
wınaye še özel isim
wınefağe še, pkığoá še cins isim
wıpće šepapć soru zamiri
wısaš terim
wıse şiir
yapere beşha 1. çoğul şahıs
yapere zışha 1. tekil şahıs
yaşenere beşha 3. çoğul şahıs
yaşenere zışha 3. tekil şahıs
yaṫonere beşha 2. çoğul şahıs
yaṫonere zışha 2. tekil şahıs
yeımıĺıtığe ḣuşıe geçişsiz fiil
yeĺıtığe ḣuşıe geçişli fiil
yeĺıtığe šepapć ilgi zamiri
yiğekuj tümleç
zeḣoć šepapć dönüşlülük zamiri
zepx bağlaç
zetéć kip
zış`e özne
zış`e ḣuşıe etken fiil
zış`e naf açık özne
zış`e plışö sözde özne
zış`e şef gizli özne
zış`em yeĺıtığew ḣuşıexer öznesine göre fiiller
zışha tekil


ŞÜKITĹEAS