Hašıwıšıxer / böcekler / bugs Kategorisindeki Kelimeler

Hatalı bir çeviri olduğunuz düşünüyorsanız lütfen belirtiniz.

ADIǴE TÜRKÇE
arğoy sivrisinek
bamıć kene
baźe karasinek
becı örümcek
bje arı
bjıźe pire
blethaqume deniz salyangozu
ćeğeşığ akrep
ćeṫarko tesbih böceği
ćewezez ağustos böceği
ćıbj toprak arısı
cınepḣoter midye
dene hamblıw ipekböceği
dıwe sülük
fıkarde sığırlarda deri altı kurtçuğu
fıps yaprak biti
ğoánedes tahtakurusu
ğudı büvelek sineği
habjıźe it piresi
hajönṫ kene
hajšıršır peygamber devesi
haṕaše şır kurtçuk
ḣun güve
kamzegu' karınca
keneğebıĺ kelebek
ĺeḣoámbeşh kırkayak
marḱo barsak solucanı
maşü'eh ateş böceği
mel hapaś kene
meşheṕaše ekin biti
pćaw çekirge
pćeşeḣu tırtıl
pḣaše ağaç biti
šaće sirken
šırešıre kız böceği
šırğı salyangoz
šırğı sümüklüböcek
šışx bok böceği
şı baźe at sineği
şömṕej hamam böceği
yebzı hamlıw dana burnu böceği
yelerkış kerevit


ŞÜKITĹEAS