Hayvanlar / animals Kategorisindeki Kelimeler

Hatalı bir çeviri olduğunuz düşünüyorsanız lütfen belirtiniz.

ADIǴE TÜRKÇE
açe teke
aḱul köpekbalığı
anaće piliç
andık sırtlan
arḣoj, ḣeşöj timsah
arḣuj boa yılanı
atake horoz
bace tilki
baṫı çömüş
beceş çakal
beśağ kefal
bğebzı doğurmamış koyun
bığu boğa
blane ala geyik
blane ceylan
blaşe çıngıraklı yılan
blaşḣo çıyan
ble yılan
bleş kobra yılanı
ćaye som balığı
ćıbıneşü köstebek
ćıqu porsuk
çemı inek
çet tavuk
çetıw kedi
çıšı oğlak
çü öküz
dombay bizon, yaban öküzü
elerkış kerevit
gubğe mel yaban koyunu
gubğe pçen yaban keçisi
ha köpek
hacaşö tazı
hadepçemıu' kaplumbağa
hajü enik
hampĺıj kertenkele
Hanṫarko kurbağa
hapaş'e leopar
ko domuz
ḱunan tay
ĺesığu kırkbayır
maḣçebızıw devekuşu
maḣşe deve
melı koyun
melı zećes kuzulu koyun
mez pçen dağ keçisi
mezbjen karaca
mezcetıw yabankedisi
mezı ko yaban domuzu
mezıha aslan
mışe ayı
nıbepx kolan
pçen keçi
pıjı kirpi
pıjıbane oklukirpi
psıblan su samuru
psıblane su ceylanı.
psıble su yılanı
psıçet ördek
psıçü manda
psıçüće malak
psıhaj kunduz
psıĺeḣu ahtapot
psışönṫı su aygırı
pşereḣu tasma
rıs vaşak
śıze sincap
şı at
şı brul kestane rengi at
şı kare siyah at
şı kolen kır at
şı pšeğoál boz at
şı pšeğopĺ doru at
şı tḣo gri at
şı tḣopĺ kızıl renkli at
şıdı eşek
şıdış katır
şıdıḱır sıpa
şıhe geyik
şıḱuse zebra
şıne kuzu
şıtéḣo çul
şöáye yer sincabı
şömış pars
şötéhatéc bukalemun
téy kunduz
thaqumećeh tavşan
ṫı koç
tığuj canavar
tığuj kurt
waneş binek atı
wıjı gelincik hayvanı
wıjı sansar
xaqo aygır
xıbj yunus balığı
xıkoha ayı balığı
xıḱu yunus balığı
xıw manda
yelen vaşak
yemınej ejderha
źıźe vizon


ŞÜKITĹEAS