Karakterler/character Kategorisindeki Kelimeler

Hatalı bir çeviri olduğunuz düşünüyorsanız lütfen belirtiniz.

ADIǴE TÜRKÇE
a psınće ĺe psınće eli ayağı çabuk
ajeğoáy zor zapt edilen
akılınç akılsız
apeas becerikli
apejaj eli yavaş
apepšiy becerikli
ase uysal
aze yetenekli
bzeguha dedikoducu
cenceş kararsızlık
ćewığoyaqu savurgan olmayan
çanı atik
çanı uyanık
çıjerıpĺ uzağı gören
çıle zığebl ortalığı karıştırıcı
délao tuhaf, delice
délaşö tuhaf
doğmıc az gülen
fegunıṫ meraklı
femıf yeteneksiz
gubjıĺ çabuk kızan
gubjıpx sinirli
gubšan gani gönüllü
gubšan içten
gubzığ akıl
gućeğuĺ insaflı
gufab cana yakın
gumax duygusal
guqodıpx kötümser
gurke iddiacı
guş'enıç hissiz
guşıeğoáy zor konuşan
guzejöápx aceleci
ğeblaqo fitneci
ğebšaqo sahtekar
ğepšaqo düzenbaz
ğepšaqo hilebaz
ğeş'eğon acayip
halelıj bonkör
haramıj haram
ḣurḣupšı yerinde duramayan
jaje yavaş
jalım acımasız
kerabğe ödlek
kerabğe temiz
kığe şaşkın
ĺaore yalvaran
ĺeoál dilenen
mıdau' itaatsiz, asi
mıgumeć tasasız
mığas yobaz
mığo uğursuz
mığonaç çok uğursuz
mıkemıc başarısız
nepenç yüzsüz
nepetéx utanmaz
nepšı sahte
newıtx uyanık
nexay asık suratlı
ordéğaşt pohpohcu
orjör geveze
šıf pḣaşe sert mizaçlı
śıhamışı' kimseye güvenmeyen
şenışüı iyi ahlaklı
şhafit başına buyruk olmak
şhapay ukala
şharıguşıaj hep kendisinden bahseden
şhaşıtḣuj övüngen
şhaşörıqo sinir bozucu
şhawıbat maganda
şḣohışı' yaramaz, zarar verici
ş'ıćaye şımarık
şımıćen gereksiz
şınapx korkak
şıpkao doğrucu, yalan söylemeyen
şıtapx ürkek
şörış'ew iki yüzlü
şüṫ'u guiṫu iki yüzlü
şxećay obur
şxıriy çok gülen
téha téć kararsız
tépĺeşüı güzel görünümlü
thağepš iki yüzlü
thasil iki yüzlü
uke donuk, geç anlayan
uşab yumuşak başlı
wıćıtenç utanmaz
yabǵe yavuz
yemıce mığas eğitimsiz
yemıcemığas cahil
yerıh yerışx arsız
yerıh yerışx nankör
yine haşö ćebzağ yüzsüz
yitekohıqu' savurgan
zeeğehaqo sabotajcı, karıştırıcı
zeqošıĺew iç içe
zeqošıtew iç içe
zequj tertipli


ŞÜKITĹEAS