Makexer / sesler /sounds Kategorisindeki Kelimeler

Hatalı bir çeviri olduğunuz düşünüyorsanız lütfen belirtiniz.

ADIǴE TÜRKÇE
aslanır megurme aslan kişner
aslanır meğoáḣo aslan hırıldar
ataker mao horoz öter
bğejır mace kartal çığlık atar
bzıwır mebzabze kuş öter
çemır mebıwı inek böğürür
çetır mekake tavuk gıdıklar
çetıwır mepšımame kedi miyavlar
hanṫrakor mekoáko kurbağalar ötüyor
har mehaku köpek havlar
kazır mećıyi kaz vaklar
melır meoyi koyun meler
nanıwır meğınağe insan (çocuk) mızmızlanır
pćawer mešewı çekirge öter
pçenır meçaçe keçi meler
psır meuşaşe su çağlar
šıfır çıyepırḣ yewe insan horlar
šıfır ḱépsı insan aksırır
šıfır mapsḱé, mapçe insan iç öksürür
šıfır mećıyi insan çığlık atar
šıfır medehaşxı insan güler
šıfır meğı insan ağlar
šıfır mehabawe insan hızlı nefes alır
šıfır mehapşe insan kuvvetli solur
šıfır meḱuwe insan bağırır
šıfır meşüyi insan ıslık çalar
šıfır meuşaşe insan fısıldar
šıfır xeşetıćı insan iç çeker
şıdır meğoáḣo eşek anırır
şır meşışı at kişner
tharkor mekurku güvercin öter
tığujır mebıwı kurt ulur


ŞÜKITĹEAS