Oáćexer / deyimler / idioms Kategorisindeki Kelimeler

Hatalı bir çeviri olduğunuz düşünüyorsanız lütfen belirtiniz.

ADIǴE TÜRKÇE
A bétemal! Hey belalım
A dıdıd guş, sıdew çıa Aman çok soğuk
A dunaye haf Hey yalan dünya
A marc ! Haydi
A marcı becın Rica ediyorum
A marcıḣujın Rica ediyorum, lütfen
A nıne ! Yavrum, evladım
A nını guş Aman allahım
A ofım sıd riqorer ? O işten ne haber ?
A pşış! ar ḣuna? Hey! öyle olur mu?
A sermığo Ah talihsiz başım
A sıwneḣuy Mahvoldum
A sidax Bak güzelim
A sikebzej Ey akıllım
A sizıcağom a fede bın kıréremıt Allah düşmanıma böyle evlat vermesin
A şıw Ne olursun,lütfen
A şıw ze şığet Yahu bir sus
A şıw, ar wımıo! Yahu onu deme
A tha zewağer Allahın gazabına uğramış
A tham siğaĺ’iy Eyvah.allah beni mahvetmesin
A tham siğewneḣuğıy Allah belamı verdi
A tobe miy yiorer sıdew ğeş'eğon Tövbe tövbe,bunun söyledikleri ne kadar acayip
A wex Oh olsun
A wızerezışıḣujırer siağot Keşke kendini sandığın,bildiğin gibi olsaydın
A yal ! Hey
A yebı yewımat Ah seni seni
Abe ĺeben Görmeden el ayakla arama
Abjenaće yimıwesen Tırnak kadar değeri olmayan
Abjenaćem pemış’ın Tırnağına değişmemek
Ace bıce Çirkin,biçimsiz
Aćew’aşü’en Kolayına gelmek
Aćıb ş’ın Gözardı etme
Ade carı İşte öyle
Ade guşe Yine ne oldu
Adıdı guş Ürpermek
Ahılıre lışışıre yiajep Kimi kimsesi yok
Ahıliy lı şışiy ziy yiajep Hiç yakını akrabası kalmadı
Alem astem Geleneklere bağlı
Amaće lemaćep Az uz değil
Amake ĺemake şımıan Issız sessiz
Amalıre azeğure yieme Bir çaresi var ise
Ame sım Hiçbir şey
Aneć guneć Eli boş, gönlü boş
Anećew qon Eli boş gitmek
Aner ş'ın Sofra kurmak
Ap'ağu feḣun Yardımcı olmak
Apće ĺapć Hamarat
Ape as Becerikli
Ape deźeğu El atma yeri
Ape feş'ın Parmakla göstermek
Ape śıpe Parmak ucu
Ape wıbıt keqohın El öpmede dolaşmak
Apedelel ş'ın Bir işi gevşek yapma
Apedelelew yean İtinasız ellemek
Apı ağu Yardımcı, olmak
Apk ĺepk ćezezın Eli ayağı titremek
Apk ĺepk yiwbıtın Eli ayağı tutulmak
Apĺ’ı yeşećın Kucaklamak
Apše ĺapš Açık saçık dekolte
Aqo ĺaqow mepşerehı Becerikli,hamarat bir şekilde yemek yapıyor
Ar sıdew ğeş'eğon Ne büyük şans
Ar sıdew wene maf Ne büyük şans
Ar sipao kıfeoát Sen onu külahıma anlat
Ar sişhaşö kıréqo Ona katlanamıyorum
Ar tızefiṫıṕaĺ Anlaştığımız gibi
Are sere tızereş’ejığ Birbirimizi tanıdık
Arğetec ḣun Ele ayağa muhtaç olmak
Arı ade Tabiki
Arı guş Malesef öyle
Arıĺha yetın Peşin ödemek
Arıĺhaw yişağ Peşin sattı
Aş’ex uş’ex Çarçabuk, pratik
Aşabe uşabe El ve akıl yumuşaklığı
Aşe uş Yamuk
Aşıw ze şığet wije ze zetéĺh Ne olursun,lütfen,bir sus.çeneni bir kapat
Aşü'ep şöop Tatsız, lezzetsiz
Aşüı şöu Tatlı ekşi
Aşüığaće ćeĺep Tadı kaçmış
Awe ĺewen El ve kolları sallamak
Aweĺawe gore qon Yalpayarak gitmek
Awewew guş Yandım anam
Ay anasın! Ah keşke
Ay blemıfıme werıće değu ḣun Haddini aşmazsan senin için iyi olur
Ay mıo xeĺep Kusursuz, söylenecek bir şey yok
Ay neh guğaṕe wimıaw Ondan başka dayanağı olmadan
Ay o xeĺep Söylenecek bir şey yok
Ay se kés’oĺ’en şıap Bu konuda söyleyecek sözüm yok
Ay sı femığotırer? O niye şımarıyor
Ay şüı pıpxıştep Ondan hayır gelmez
Ay şüı pĺep Onda hayır yok
Ay wézeğıjın Ona razı olmak
Ay wıdeqotejın Ona razı olursun
Ay wıkélıştep Onun hakkından gelemezsin
Ay wışü’eĺ’ıćınew ziy xeĺep Onun için çekinecek bir şey yok
Ay xepş’ehıjın şıap Olan oldu.yapacak bir şey yok
Ay yay Eyvah
Ay yay guş ! wızereşü’eş’ıjırem fedew wısiağot Ah keşke böbürlendiğin kadar olsaydın
Ay yebı yewımat Seni seni
Ay yioáğew kaojı Onun anlattığını söylüyorlar
Ay yişha wıdeqotejın ay wézeğıjın Ona razı olursun
Ay yitḣağo yiwxığ Onun hayatı kaydı
Ay zışüı kıpıćıştep Ondan hayır gelmez
Ay ziy xelep O önemli değil
Ayay guş, a nıbjım sıkiçıjığağeteme Ah ah,o yaşa dönebilseydim
Ayay guş, newış siof zepıfeğağeteme Ah ah ,yarın işim rast gitseydi 
Aye tay Uygunsuz
Azğen tuzğen Dağınık
Başe zerağehı şıap Birbirine çok benzer
Başe zıöş’ehı Aşırı yüzgöz oluyor
Başew zepećéğećı İnce eleyip sık dokuyor
Baźe témığeṫıshan Üstüne titremek
Baźe tıriğeṫısharep Toz kondurmuyor
Be ćexećın Eziyet cekmek
Begu şöune Yara bere
Beğorjüğo şxen Çok ve abur cubur yemek
Bemiy maćemiy Az veya çok
Bere pemıtew Çok olmadan
Bere yeĺ’ećığ Çok emek vermek
Berkıme yewı Havasız, nem kokuyor
Bew be ćexećığ yikunew ćexećığ Çok sıkıntı çekti yeterince sıkıntı çekti
Bew beme kaćenıjığ Çok badire atlattı
Bğer kıriğepşı Kasalıyor
Bğuncew kıfépĺećiy zışü’imığeş’ew ziğeçereğuy yiğezejığ Çaktırmadan bakıp görmezden gelerek geri dönmek
Bğupkuxer pĺeğujın Örekesini görmek
Bın qodew qodın Ailece yok olmak
Bıo bış Eli yakışmaz
Bızıbzıbz yiow kéşxığ Bardaktan boşalırcasına yağdı
Bıźım ćeğućıjın Sütten kesilmek
Bjane yifın Abartmak
Bje mate kepćığe fed Sürü halinde, pek çok
bjıne yifın ölçüsünü kaçırmak
Buntı kiğećın Olay çıkarmak
Bzece téĺha Günah kecisi
Bzegu hın Laf taşımak
Bzeguraçöw guşıen Pelteliyerek konuşmak
Bzer kiwıṫupşın Dili çözülmek
Ca zakor arı gurişü'uğo tiar Bir tek sevincimiz o
Ćak yiow pḣe ğuğer zepićığ Çıt diye kuru odun kırıldı
Ćanć yiow yinepeşöwağ Şap diye diye tokat attı
Ćaše kıxeğetekun Aşırı zorlamak
Cegoáĺe hun Oyuncak olmak
Cegoáĺe ş'ın Oyuncak etmek
Ćeğćeĺıbze Gizli, kapaklı konuşma
Ćeğćelıbzew guşıen İmalı,gizli konuşmak
Ćeğezıćığew şısın Uzanmış vaziyette oturmak
Ćeh ĺeh ḣun Uzun sürmek,gecikmek
Ćele ğoál Genç, çoluk çocuk
Ćele šıqur cexaşöm şöáw yiow téfağ Küçük çocuk,yere(zemine) pat diyerek düştü.
Ćele wıne çeteş Gençlerin kaldığı dağınık ev
Ćeleğoleme takxenağ Çoluk çocuğun arasında kaldık
Ćelesṫunew kiçıjın Gençleşmek
Ćenćem śı xexın Havadan nem kapmak
Ćepḣe ćeṫaku Ayak altı etmek
Ćeşığo beşı' Maymun iştahlı
Ćexew kiotağ Çabuk pes etti
Ćıfe hafe Borç harç
Ćıguxer nıkoxew xéĺha Tarlaları ortak ekiyor
Ćık sık make kiğeuğ Çıtırtı sesi çıkardı
Ćımafem riwbıten Soğuktan çıkamamak
Ćır zegoziy defen Yer yarılıp içine girmek
Cıre blağe Yakın zamanlarda
Cıriy sıda keḣuğer Gene şimdi ne oldu
Ćıum dım sım makexer kéućı Yukarıdan patırtı kütürtü sesi geliyor
Ćiğepšıyićı gore ğın Zırlayarak ağlama
Çefım zerihan Keyifli olamak
Çeş yixın Geceyi sıkıntılı atlatmak
Çeşiy mafiy nem çetın, gum xemızın Gece gündüz gözümün önünde aklımdan çıkmıyor
Çezıw çezıwew Sıra sıra
Çıa kéwećığ Soğuk vurdu
Çıar yigu yiṫıshan Soğuk içine işlemek
Çıem stın Soğuk vurdu
Çıem yifızın Soğuktan renki kaçmak
Çıem yiğećezezın Soğuktan titremek
Çıem yiğedıkın Soğuktan donmak
Çıem yişö pifın Soğuktan rengi kaçmak
Çıem zıréğewıṫıun Soğuktan bükülmek
Çıǵ şhapem kıpızığe fed Kimsesiz
Çıǵır ćıćıć make pıućew yićıćığ Ağaç çatırtı sesi çıkararak yıkıldı.
Çıye kémıqun Uykusu gelmemek
Çıye kıtéwen Uykunun bastırması
Çıye neḣunajü’ Uyku sersemi
Çıye wız ḣun Çok uyumak
Çıyem riğezın Çok uykusu gelmek
Çıyem riwtın Uykusuzluktan yıkılmak
Çıyem xiĺeşön Uykuya dalmak
Çıyem yiğeperezen Uyku sersemliği
Çıyem yine kıréćı Gözlerinde uyku akmak
Çıyem yinexer şiğebeǵen Çok uyumaktan gözleri şişmek
Çıyepırḣ yewen Horlamak
Çıyer téwıjın Uykusu kaçmak
Çiy téḣıršen Boğazın gıcıklanması
Çöáke zejü riğewçöáğ Sıkıntıya zora dara soktu
Çöámı samı Saçmalık
Çülı belıc Saçma sapan
Çündı andiy Kapkara
Dargu yiow şxonçır wağe Tüfek pat diye ateş aldı.
Dawbe daşx Yalaka, yalakalık
Degu sakıw Sağır
Deha deć Giriş çıkış
Délağe zehan Deli gibi davranmak
Déle ḣuray Zır deli
Déleo délaşö Deli gibi
Demış'ew Olur olamaz,aniden
Dıc psıc Çok acı
Dık yiow yiğeştığ Anında dondurdu.
Dırgu make keuğ Güm diye ses geldi
Dırsew guşıen Tersleyerek konuşmak
Dıu dış Eğri büğrü
Dunaye kaleport kıpıćın Meşakatli
Dunaye kaleportışxo pıĺ Çok uğraş zahmet ister
Dunaye kélıjığ Her şeye sahip olmuş.doymuş
Dunaye kutej Felaket
Dunaye nefır yiĺeğujırep Sevincinden veya üzüntüsünden gözü hiç birşeyi görmüyor
Dunayem riqorer pş'en fay Dünyanın gidişatını bilmek lazım
Dunayem téferep Çok hareketli, rahat durmuyor
Dunayem yexıjığ Vefat etti
Dunayem ziy triş’ıćırep Dünyadan bi haber
Dunayer değezıyağew yehı Sıkıntılı yaşamak
Dunayer femıḣujın Çok mutlu olmak
Dunayer fimıkujın Gözü doymayan
Dunayer ğeajın Derdini aşırı dillendirmek
Dunayer ğebeźejın Bir çok şeyi birlikte idare etmek
Dunayer kéğedeojı Yuksek sesle konuşmak
Dunayer kéo Çok konuşan
Dunayer kétekoćı Etrafında bolluk var
Dunayer kıpıḣıćın Çok ses çıkarmak
Dunayer kıtékutejın Dünyası yıkılmak
Dunayer kızexiwşöpşağ Hava çok bulutlandı,karardı
Dunayer pş’ağ Arkasında çok kişi takılı olmak
Dunayer pxıjığew yehı Yaşamını yokluk içinde sürdürüyor
Dunayer téğeḣıćın Çok kızmak
Dunayer ubığew yehı Hayatı çok zor geçiyor
Dunayer yéğebeźejı Çok işler yaptığını iddia ediyor
Dunayer yeğekutejı Yaygara,bağırarak hakaret etmek
Dunayer yeon Çok azarlamak
Dunayer yiğeḣıćın Çok söylenmek
Dunayer yiğekutejın Ortalığı ayağa kaldırmak
Dunayer yiḣojığ Dünyası değişti
Dunayer yilıjışt Gözü doymayan
Dunayer yişha kéḣuĺ’ağ Başına çok şeyler geldi
Dunayer yiwbıtığ Çok yer tutmak
Dunayer zejöw yehı Dünyasını karartıyor, sıkıntılı yaşamak
Dunayer zepéğeajı Herşeyi koordine ediyor
Dunayer zeréfe Bir çok şeyi birlikte idare etmek
Dunayer zeriblığ Dünyayı birbirine kattı
Dunayer zetéğućen Ortalık çok kurak
Dunayeşxom téferep Yere göğe sığmıyor
Dunyer yişha kıriqoáğ Başına çok şey geldi
Fabem riğezığ Sıcaktan bunaldı
Fabem riğezın Sıcaktan bunalmak
Fabem yiğebelerğığ Sıcaktan sersemledi
Fayemiy femıyemiy İstese de istemese de
Feder zırız Benzersiz
Fıćefağ Düşkün
Fınṫ o ! lelaw Sümkür yavrum
Fınṫ o silelaw Fırt etde burnunu sümkür evladım
Fıw ! sıdew me aye şıwıre Püfff ne kadar kötü kokuyor
Gopay ĺepay Sıkıntılı
Gopeğu’ ĺepeğu’ Sıkıntıya düşmek
Gopeğum kırifećın Sıkıntıdan yerinde duramamak
Gopeğuşxo xet Büyük sıkıntı içinde
Gopeğuşxo yaı’ Çok sıkıntıları var
Gu atıṕe Ferah yer
Gu ćeğun Acımak
Gu fefeben İçi ısınmak
Gu feğeṫısın Gönlünce olmak
Gu fepĺın Çok kızmak
Gu festın Abayı yakmak, aşık olmak
Gu fewızın Acımak, üzülmek
Gu fımırezen Razı olmamak
Gu fiğućın Çok acımak
Gu fimıtıjın Kendini kontrol edememesi
Gu kećıjın Hatırlamak
Gu keğećıjın Yeniden hatırlamak
Gu kéğewen Kırmak, üzmek
Gu keşefıjın Gönlünü geri almak
Gu keşefın Kalbini kazanmak
Gu kéwen Üzülmek
Gu kıdeç wimıan İçinden gelmemek
Gu kıdeşeyen Moral vermek
Gu kıpiwıtın İştahın,umudun kırılması
Gu kız’apış’ehıjın Ceraretini yeniden toplamak
Gu kızerećıjıremće Hatırladığı kadarıyla
Gu ĺéğeten Farkına vardırmak
Gu ĺeṕereṕen Taşikardi,kalp çarpıntısı
Gu ĺımıten Farkına varmamak
Gu ĺıten Farkına varmak
Gu max Duygusal, içli
Gu nećew Aç karnına
Gu onṫağ Kötülük düşünen
Gu pıćın Cömertlik
Gu pımıć Gönlünden kopmamak
Gu pımıćın Hasislik
Gu qodın Moral bozukluğu
Gu şıćıjın Nefret etmek
Gu şıćın Bıkmak
Gu şıfen Özlem gidermek
Gu şıṫırzıćın Nefret etmek
Gu téğepsefen Rahatlamak
Gu téğepşexen Canına değdi
Gu tépsefen Gönlü rahat etmek
Gu téş’ehın Cesaretlenmek
Gu xećın Gücenmek
Gu xeğećın Kalp kırmak
Gu xeĺ Niyet
Gu xeqodehen Moral kaybolması
Gu yebğen Gücenmek
Gu yemıun Hoşlanmamak
Gu yix, pse yix Nü koparmak
Gu yixın Ödünü koparmak
Gu yixıpće Korku bedeli
Gu zebğejın Kendini kabahatli bulmak
Gu zeehan Midesi bulanmak
Gu zegoĺetın Meraktan catlamak
Gu zegowıtın Sıkıntı olmak
Gu zepićın Kalbin kırılması
Gu zeuxığ Gönlü herkese açık
Gu zıapış’ehıjın Cesaretini yeniden toplamak
Gu zıapış’ehın Cesaretini toplamak
Guáwe feḣun Yüreğine dert olmak
Gubğenıha ḣun Günahını almak
Gubjığew guşıen Kızarak konuşmak
Gubjır ćećıjın Öfkesi geçmek
Gubšenej Cömert, iyi kalpli
Guće fay Gönlü istekli
Guće femıyen Samimi olarak istememek
Guće ferezen Minnettar olmak
Guće maṫe Hırslanmak
Guće raz Kalben razı olmak
Guće yeṫen Gizlice kinlenmek
Gufapĺew pĺen Dikkatli bakmak
Guğaṕe yetın Ümitlendirmek
Guğu yeĺ’ın Gerekli ilgiyi göstermek
Guğu yemıĺ’ew, zıśeće guğu yemıĺ’ıxew Umursamadan, hiç umursamadan
Guğu yemıĺ’ın Gerekli ilgiyi göstermemek
Guğu yimıhan Tasalanmamak
Guhaguj frian Birisine hınç beslemek
Gujdeć ḣun Sorununu çözmek
Gum deḣıćın Çok sıkıntı çekmek
Gum deĺ Gönlünde
Gum demıfejın Kalbi kaldıramıyor
Gum dizi ḣun İçi dolu olmak
Gum femıatın Yüreğin dayanmaması
Gum femışeçıjın Yüreğin dayanmaması
Gum fimıtıjın Elinde olmaması
Gum jı dećın Ferahlamak,rahatlamak
Gum jı dewıçön Sıkıntılanmak
Gum jı diğewçön Çok sıkıntı vermek
Gum kıdeahın Kalbi üzmek, sıkıntı vermek
Gum kıdemıćın İçinden gelmemek
Gum kıpıĺeden Çok özlemek
Gum kırifın Duyguları taşmak
Gum kıriźen Aklına düşmek
Gum kıxefen Gönlüne düşmek
Gum kıxenen Kalpten çıkmayan
Gum kıxiçın Gönülden koparmak
Gum ḱiĺeden Ansızın hatırlamak
Gum ḱinejın Kalbde kalmak
Gum ḱitecen Birden aklına gelmek
Gum ĺı pızın Acı çekmek, kahretmek
Gum ĺı piğezın Canımdan can aldı
Gum pımıćın Cimri,gönlünden kopmayan
Gum rihın Beğenmek
Gum rimıhın Beğenmemek
Gum riwıbıten Amaçlamak
Gum şe téḣon Olandan keyif almak
Gum şiz xećın Çok üzülmek,içi acımak
Gum şiz xeḣon Gönlünce mutlu oldu
Gum şizı xećın Kalbi çok kırılmak
Gum témıfejın Tahammül edememek
Gum xeĺın Gönlünde olmak
Gum xemızın Sürekli düşünmek
Gum xenen Takıntılı kalmak
Gum xepćen Çok etkilenmek
Gum xeṫıshan Unutmayacak şekilde yüreğine oturmak
Gum xewıan Kalp kırmak
Gum yeajın Canına tak etmek
Gum yequn Kafaya takmak,beğenmek
Gum yiceğon Kalpten nefret etmek
Gum yićıjın Unutup gitmek
Gum yiĺın Aklında tutmak
Gum yimıatın Gönlün kaldırmaması
Gum yimıćın Hep gönülde olan
Gum yimıfejın Artık kalben taşıyamamak
Gum yinejın Yüreğine dert olmak
Gum yinen Gönülde takılı kalan
Gum yiwbıten İçine atmak, dert etmek
Gum zexiş'en Kalbden hissetmek
Gum zıriğeatın Kalbini hoplatmak
Gum ziatın Ferahlamak
Gumeć wian Darlık, sıkıntılı olmak
Gumeć xeźen Sıkıntıya sokmak
Gumećın Endişelenmek
Gumığom xefağ Telaşa düştü
Gunećew ĺı xaşığ Aç karnına kan aldılar
Gupıć yimıan Eli sıkı,cimri
Gupsefıjın Rahatlamak
Gur asejın Sakinleşmek, rahatlamak
Gur beǵın Duygusallaşmak
Gur feğeṫısın Emin olmak,rahatlamak
Gur feğun Biri için endişelenmek
Gur fepsefın Rahatlamak,merak etmemek
Gur feşeğen Birisine düşkün olmak
Gur fewçıun Yüreği soğutmak
Gur fewızın Birine acımak
Gur fıtéğepşexen Olandan keyif almak
Gur ğebıyawıjın Sakinleşmek
Gur ğeşüın Moral bulmak
Gur ğeyinın Moral bulmak
Gur keçefıjın Yeniden moral bulmak
Gur kemećen Yüreği bunalmak
Gur kıapıćın Elinde olmadan
Gur kıdişeyen Gönlünü almak
Gur kıpiwtın Aşırı doygunluk
Gur kifızın Canı acımak,sıkışmak
Gur kiğejewen Mide bulantısı
Gur kipḣoten Kalbini hoplatmak
Gur ĺeperepen Heyecanlanmak
Gur pen Canı sıkılmak
Gur pişün Aş ermek,canı bir şeyler çekmek
Gur piwıtın Bıkmak, umudunu kesmek
Gur pĺen Kalben bakmak
Gur psefın Kalbi rahatlamak
Gur ṕuáće ḣun Hassaslaşmak
Gur rićen Canına tak etmek
Gur riwıtın Canına tak etmek
Gur riwtexın İçtiğinden hoşlanmak
Gur riwtın Bezdirmek
Gur rixın Çok korkma
Gur sapeće ığın Tedirginlik
Gur témıhan Beğenmemek
Gur téqodejın Umudu kesmek
Gur yefexın Umudunu yitirmek
Gur yiğetekon Çok acımak kalbin parçalanması
Gur yipḣoten Kalbin birden bağlanması, irkilmesi
Gur zepiken Umudunu kırmak
Gur zepiwtın Kalbin kırılması
Gur zéreow Gönlünce olmak
Gur zeuṕćen Sıkıntılanmak
Gurgurg yiow ḱur blećığ Tangur tungur sesleri ile araba geçti
Gurğoázew keğotın El yordamı ile bulmak
Guśafe ş’ın Şüphelenmek
Guşhabje feḣun Tekrar tekrar hatırlamak reflü
Guşı’iṫu' zepiğefeşünep İki laf edemez
Guşıćığo wıteḣohıjın Israr ettiğin konuda sevimsiz hale gelmek
Guşıe mışömıl Uygunsuz konuşma
Guşıe yetın Konuşması için söz vermek
Guşıe zepıwtın Lafa girmek, bölmek
Guşıem guşıe kéĺfı Laf lafı doğuruyor
Guşıem paye Söz gelimi, örneğin
Guşıem şha Söz gelimi
Guşıer fıtıriğepıtahığ Sözü sıkkı tembih etti
Guşıer kiwıblağ Konuşmaya başladı
Guxeĺ wian Emel sahibi olmak
Guxeĺ yian Niyeti olmak
Guyeun Beğenmek
Guyixıpće téfejın Korkutmanın bedeli
Guzejöğu xefen Telaşlanmak
Ğab yiuy har kéśekağ Hart diye köpek ısırdı
Ğable ğaĺ'e Aç bırakmak
Ğablem kıćezıjığ Kıtlıktan çıkmak
Ğablem kıxećıjığem fede maşxe Kıtlıktan çıkmış gibi yiyor
Ğak kéğeon Palavra atmak
Ğantḣ yiow yeśekağ Hart diye ısırdı
Ğaziy, keğaziy ay wıkéqoĺ'ejışt Dönüp dolaşıp sonuca döneceksin
Ğeqo daqo Çok para harcayan
Ğeş yewe Sütün işlenmesi
Ğeş zeréha Sütü işleri ile uğraşıyor
Ğeşü’ağew ığın El üstünde tutmak
Ğıbze ubze Beddua
Ğıćayew meğı Aşırı ağlıyor
Ğıgore pehıgore guşıen Ağlıyarak sıkıntılı bir şekilde konuşmak
Ğınır kiwṫupşın Ağlamaya başlamak
Ğoárgu’ yiuy kifağ Pat diye düştü
Ğogum téhan Yola koyulmak
Ğogum tıriźiy qoağe Yola koyuldu
Ğoy şay Biraz hasta
Ğozır kıxixın Dumanı tüten ,çok sıcak
Ğozır téwın Soğumak, buhar tütmesi
Ğozır yişha kıxéxı Başında alev çıkıyor, çok sinirlenmek
Ğunce kerabğe Tertemiz, pırıl pırıl
Ğune ĺıfın Göz kulak olmak
Ğuniy neziy yimı' Uçsuz, bucaksız
Ğuthiy ğoĺıj Olan oldu yapılacak bir şey yok
Ha ĺako yişxığem fed Köpek ayağı yemiş gibi ,çok geziyor
Ha lejaćew lejen Çok çalışmak
Ha lejaćew melaje Aşırı çalışan
Ha ĺeoáćew meĺao Köpek gibi yalvarmak
Ha śekenı fed Tam tekmil hazır
Ha šewew mešewı Köpek gibi bağırıyor
Ha šıfa tıriźağep Bizi umursamadı,değer vermedi
Ha takır Çok sıkı, cimri
Ha zeramıwćew wıćın Öldüresiye dövmek
Ha zereğeşxıj Köpek dalaşı
Ha zeremıwćew yawćığ köpek gibi öldüresiye dövdüler
Ha, šıfa ṕ’ow yimıźen İnsan yerine saymamak
Ha, šıfew yimıźen Kimseyi takmamak, umursamamak
Habıḣow qon Dört ayak üstünde yürümek
Habıḣow şısın Bağdaş oturmak
Habz ĺıḣu’ Çapkın
Haće koáće Başı boş gezen hayvanlar
Hadağe ćapse yeğeşı Kikırık
Hadağe ṩ'ın Ölüye ağlamak
Hade ḣurayew ḣun Çok yorulmak
Hade ude ḣun Çok yorulmak
Hade wılereć ḣun Çok yorulmak
Hadeude ş’ın İyice dövmek
Hadrıxe zıdahın Öbür dünyaya götürmek
Hafe ćıfe yiap Borçsuz dertsiz
Haj bıj Ivır zıvır
Haku şıku Kapkacak
Hakuşöw yimıźen Değer vermemek,hiçe saymak
Hakuşüme fediz rimıźen Hiç değer vermemek
Haleç pseleç Perişan
Ham déğaşxe Kötülüyor, aşağılıyor
Ham fed ! Eli çok sıkı
Ham fediz sıriźağep Bana Köpek Kadar Değer Vermedi
Ham réwex Onunla köpek taşlıyorlar
Hamığo wıćın Şansız olmak
Hamṕeow ṫısın Çömelerek oturmak
Hamṕış wıben Hapı yutmak
Hanećebız kıćećen Gözde arpacık çıkması
Hap şıp Kırıntı
Hape sape yifen Toz duman olmak
Haṕiy šeṕiy Yırtık pırtık
Hapĺe koápĺe Kötü niyetli bakış
Har téğešen Çok azarlamak
Har war Şu, bu
Har zıhakuće kulacem daźe Gereksiz sorulara verilen espirili cevap
Hare kure Çer çöp
Hart kurt Ivır zıvır
Harte ferte Yerinde duramayan
Haş’ureu’ pamš Kırıcı, sivri dilli
Haş’ureu’ papš Geçimsiz,şerli
Haşhaçüĺej Ahlaksız
Haşö melışöm pıĺ Lüzumzuz işlerle uğraşmak
Haşx koşx Bulduğunu yiyen
Hatre hesapre yiap Hesap edilemez, sınırı yok
Haw şıw Yok canım,öyle değil
Haw yiap Her şeye razı gelmek
Hawlıye šaşü’tew Boşu boşuna
Hawlıye šaşüte huğe Boşu boşuna gitti
Haxeme rafıjağ fed Acelesi var,arkasından köpek kovalıyor gibi
Haxeme zıoáĺeşühığe fed Çok kırışık
Haye wıwtağ jı wiğeşeştep Başına iş açtın seni rahat bırakmaz
Haynape šeuj ḣun Çok mahcup olmak,çok ayıp olması
Hazepırğezağ Seni gidi
Hazereğeşx Tutuşturucu
Hazereğeşxıj İt dalaştırmak, birbinine dalaşmak,kavga etmek
Ḣéte petayew yeo Çok abartıyor
Hıĺe téğewağ Yük altında
Hıĺeşıxom kıćezıjın Büyük yükten kurtulmak
Hıĺeşxo téĺ Ağır yükün altında!
Ḣoánegore guşıen Küfürlü konuşmak
Ḣonı şxın Azar işitmek
Ḣonšenı yişın Azarlamak
Ḣorşerınığe zehan Ortalığı karıştırmak
Ḣoyı maš Çok, bol
Ḣuğe şıağe Olan biten
Ḣuğe! ze şığetıj! Oldu kes artık
Ḣujiy xeĺedejığ İyileşmek, normal hayata dönmek
Ḣun aşığum Pekâlâ olur
Ḣunće psınćay Çok pratik
Ḣunew ketep Olacak iş değil
Ḣunew şıtep Olacak iş değil
Iğı ḣun Ele ayağa muhtaç olmak
Ihı şıhı Yokuşa sürmek
Je zećeşın Esnemek
Jejiy wızım rihıjağ Böbrek sancısı azdı
Jem deohı gore guşıen Ağızda geveliyerek konuşmak
Jem deohın Eveleyip gevelenmek
Jem fimıtın Ağzına sahip olamamak
Jem kıdećın Ağızdan çıkmak
Jeṕaşö zetémıĺhan Susmak
Jer ğućen Ağız içi kurumak
Jı ćetın Hafif rüzgarlı
Jı kepıf ḣun İhtiyarlamak
Jı keşejın Nefes almak, rahatlamak
Jı psı umıhajew zeühan Nefes nefese kalmak
Jım zerihan Neşeli, hareketli olmak
Jıre psıre umıhajew Soluk soluğa
Jiy ćiy Yaşlısı genci
Kabze ĺabz Temiz,düzenli
Kabze ubze Çok temiz,,titiz
Kajö gore yijüćıjığ Kaynayarak suyun buharlaşması
Kayğe ş’ın Kafaya takmak, inatla yapmak
Keğağer ştığe, keğağem çıa yewağ Çiçekler dondu, çiçekleri soğuk vurdu
Keḣuşü’tağ ḣuşü’tejığ Olan oldu
Kéo kodiy Sadece söylüyor
keqo naqo gelen giden
Kéşxınew wınaşö yiap Yağacak gibi görünmüyor
Keşxırep, kebzebzexı Bardaktan boşalırcasına yağdı
Kıćemışxemiy kıćetqun Yağmasada damlar
Kıriğeĺetiy kioáğ Atıp tutan
Kışıçayiy ĺ’ağe yigu yiĺ’ıćığ Kalp krizinden ölmek
Kışiwıtew ğın Aniden birdenbire ağlamak
Kızećećıjığew guşıen Sakinleşerek konuşmak
Kızxećığer yiğeğoşerep Aslını inkar etmiyor
Ḱin ĺeğun Zahmet çekmek
Ḱin mığoáye xetın Zor durumda olmak
Ḱin şeçın Zahmet çekmek
Ḱinığo xet Zor durumda
Ḱinım uźen Zor işlere düşmek
Ḱiorem ćere şhare yiap Söylediğinin aslı astarı yok
Ḱioştır; yije deĺ, yipe uĺ Söyleyeceği hazır
Ḱiuy kitığ Laf olsun
Kobeb jabe Dallı budaklı
Koğu koćı Köşe bucak
Kolejır koárǵ koárǵ yioze mace Karga gag gag diye ötüyor
Konçağe zehen Hatalı iş yapmak
Konšew koğum kos Tembel tembel yatmak
Koreğı yewıseyin Sopa ile işaretlemek
Koşöápem pısın Kendini havalarda görmek
Koyeps zewıtxıjın Kavga etmek,tartışmak
Kukuk sıkuk Tangır tungur
Kukuk yiow wıner yićıćığ Ev çatırdayarak yıkıldı
Ḱuḱum yibze kıréşı Şikayet etmek ,yakınmak
Kupşha zerıbl Çok zayıf
Kure fedizew tıriźağep Zerre kadar ciddiye almadı
Ḱuwe ćiy Feryat figan
Ḱuwe hawe Bağırmak
Ḱuwe hawew guşıen Bağırarak konuşmak
Ḱuwegore guşıen Bağırarak konuşmak
Ḱuwen šıtḣen Bağırmak, çağırmak
Ĺ’eğeće zeşıfın Zorla huzurunu kaçırmak
Ĺ’enıpse yeğeşı Halsiz ve düşkün
Ĺ’ığe kıxefen Adam gibi adam olmak
Ĺ’ığe zehan Erkeklik taslamak
Ĺ’ım yiqošı ĺ’ı yit Adam gibi adam
Ĺakor ğećehığew şısın Ayakları uzatarak oturmak
Ĺakor zetéźağew şısın Bacaklar üst üste oturmak
Ĺakoxer ćemıćıjın Ayakları tutulmak
Ĺakoxer wıterebjen Ayakları uyuşmak
Ĺape źın Adım atmak
Ĺaper yiğenen İnat etmek
Law lançü’ Patavatsız
Laylay o sişaw, çıye sişaw Uyu güzel oğlum
Ĺeć kemığenen Elinden geleni yapmak
Ĺedake yiğenen İnat etmek direnmek
Ĺedane yinen Çok geç kalmak
Ĺegonceşhaw ṫısın Dizini üstünde oturmak
Ĺegu ćetı ḣun Ayak altı olmak
Ĺegu ćetını ş'ın Değer vermemek,hiçe saymak
Ĺegu wes Yeri az kapatacak kadar kar.
Ĺeḱoncemışha şısın Diz üstü oturmak
Lelel yiow Boşa konuşma
Ĺ'enıpse yiğeşın Çok zayıf
Ĺeoáqo deoáqo Dilenci ,dinleyici
Ĺeoćayew meĺao Çok yalvarıyor
Ĺepemšıyew qon Parmak uçlarında yürümek
Ĺeperapew qon Takıla takıla yürümek
Ĺer tét Ayakta
Ĺeşe bırk Topal, kötürüm
Lew laçü Manasız boş konuşma
Lı bzac Yarası zor iyileşen
Ĺ'ı deqon Kocaya varmak
Lı šınew yişxığ Canına okudu
Lı téḣon Şişmanlamak
Ĺıć ĺıps Kanlı, canlı
Ĺ'ığe kıxefen Adam gibi davranmak
Lılı sılıl yeozı zexiohırer be Saçma sapan konuşuyor
Lılıl yeğeon Gevezelik etmek
Ĺınṫ psınṫ Sümüklü
Lır fewızın Biri için üzülmek
Lıriy mıstew, śaśariy mıpĺew Ne şiş yansın ne kebap
Ĺıtenığe feş’ın Saygı göstermek
Lıu lıow Lime lime
Lıye zexıjın Zararını görmek
Liye yexın Zarar vermek
Maće ĺaće Az çok
Maće maćew Azar azar
Mace şüáćep Az değil
Mafem mafe kéĺfı Gün günü doğuruyor
Make ĺake şıap Ses seda yok
Makenıçe sımışı’ Beni habersiz bırakma
Makıy ĺakıy şıap, ćımsım Ses seda yok, sessiz
Maste deźaṕe zéreğot Fırsatını bulur bulmaz
Maste nem yiğećın İğne deliğinden geçirmek
Maşü’e ćeğenağ Çok aceleci
Maşü’e ćeğenen Ateşi tutuşturmak
Maşü’e ćeş’ehın Altına ateş yakmak
Maşü’e xeğenen Ateşi yakmak
Maşü’e yiğewın Soğuğu kırmak için ateşi yakmak, sobada
Maşü’e yiş’ehın Ateşi yakmak, sobada
Maşü’eha keqon Ateş almaya geldi,ayak üstü,çok aceleci
Maşü’em sıriğestığ Beni çok utandırdı, beni çok üzdü
Maşü’em yestı Kahrolmak, ataşler içinde yanmak
Maşü’em zıréğewı Ateşin karşısında ısınıyor
Maşü'e ćeĺ Ateşi var
Maşü'e tḣoábze pixın Kortopu halinde
Maşü'em yehı Ateşler içinde yanıyor
Maşü'er kıxéğexın Fazla dövmek
Mekençe sımışı’ Haberdar et,habersiz bırakma
Melaćem zepıĺ`ıćın Çok acıkmak
Merak ğozay Çok merak etmek
Mestanem yişın İmkansızı başarmak
Mıdao mığas Söz dinlemeyen, laf anlamaz, terbiyesiz
Mıdaorer harıĺf Laftan anlamayan kötüdür
Mıgumećın Rahatsız olmamak
Mığe dexaşew zıriçığ Bu yıl güzel boy attı
Mığoáme péĺesıćı Uğursuzluk kokuyor
Mığumıṫımıze femıyew kıtitığ Sokranarak istemeden verdi 
Mıha mışx Her şeyi yememek, diyet
Mıhamele ufen Yemek yemek
Mıhamor ş’ın Heba etmek
Mıḣo mış'e Uygunsuz
Mıḣomış’e yiş’ağ Hatalı davranış
Mıḣume zereḣu' Olmuyorsa olduğu kadar
Mıḣume, zereḣow pş’ışt Olmazsa ,olduğu kadar yapacaksın
Mıjörığoy daş’exığ Topluca taşlamak
Mılaje mıpsew Aylak
Mıo mış’e Biçimsiz, şekilsiz, nahoş
Mır moştew şıtıştıme yişha zıgore kriqoşt Böyle giderse belasını bulur
Mıskare ş’ın Alay etmek
Mışömılınığe zehan Adice davranmak
Mıwćıterer nepenç Utanmayan yüzsüz
Miy gunećew, mıyiy wızışxaxeće wéşöşt Bu ilacı aç karna bunu da yemekten sonra içeceksin
Miy neh zımsıfetım Bak şu bacaksıza
Miy wihade kışıpğotıjışünep Çok dağınık
Moxeme satébıwxağ Onlar için beni harcadın
Moy neh mıḣurem Haddini bilmeyen
Naće féwen Göz kırpmak
Naće naşh İşmar etmek
Naće naşha féwen Kaş göz işareti yapmak
Naće yewen İşmar etmek
Nafe ḣun Belli olmak
Nake pake Ağzı burnu dağılmış
Nape téxın Günahını almak, utandırıcı iş yapmak
Naṕo kémıfexın Gözünü kırpmamak,uyuyamamak
Naṕo zetémıĺhan Uyuyamamak
Naṕo zetémıxın Göz açmamak
Napśe ćeçın Kaşlarını almak
Napş’e deşeyen Kaşlarını kaldırmak
Napş'er deşeyen Kibirlenmek
Našew, neṫ’upšew kenağ İmrenerek kaldı
Naşe uşe Şaşı
Naṫeće pĺen Ters, soğuk bakmak
Ne çan Keskin göz
Ne feş’ın Göz işareti yapmak
Ne kırićın Gözünü oyarcasına
Ne kıténen Gözü kalmak
Ne kızećémığexın Gözünü açtırmamak
Ne téfen Göz değmesi,nazar değmesi
Ne téğefen Nazar değdirmek
Nea téğetın Göz kulak olmak
Nea témıxın Gözünü ayıramamak
Nebe nabew pĺen Aval aval bakmak
Nebjıś ğeṫırğon Kirpiklerini bükmek
Nece ucej Acayip
Nećebıź kıćećen Gözünde arpacık çıkması
Nećeṫırğe ćeĺ Gözü çapaklı
Nef keşın Gün ağarmak
Nef ḱićın Gün başlamak
Nefıĺ kızéćiçın Tanyeri
Nefĺe kızećiçın Gün ağarması
Negum kıćetecen Gözünün önünde canlanmak
Negur zeehan Suratı asılmak
Neı’ téğetın Gözü üstünde olmak
Neı’ téźen Göz koymak
Nej uj Yaşlı başlı
Nej ujıme takxenağ İhtiyarlar arasında kaldık
Nejće kapĺe Kötü göz ile bakıyor
Nejće pĺen Kem gözle bakmak
Neke pake Gözü, burnu dağınık
Neḱu neps Gözü yaşlı, ağlamaklı
Nem ćemızın Gözünün önünde olmak
Nem ćetın Gözde olmak
Nem ćezın Gözden düşmek
Nem jı ćeğewın Gözün gönlün açılması
Nem kıpećefen Gözünün önüne gelmek
Nem ĺı kıtéĺeden Çok fazla kızmak
Nemız umızew Boynu bükük
Nepk pepk Berbat yüzlü
Nepĺeğu yemıtın Göz açtırmamak
Neps kutame Bir damla gözyaşı
Neps upsıće Kıt kanaat
Neps yeğexın Gözyaşını içine akıtmak, gözyaşı dökmek
Nepsır ćeĺećıćın Gözyaşını silmek
Nepx téĺ Sihirli, büyülü
Nequ neps ḣun Ağlamaklı olmak
Ner ćixın Gözünü almak
Ner kewşüınćın Gözü kararmak
Ner kıfizın Gözüm kalmak,imrenmek
Ner pĺızın Gözle süzmek
Ner tédıken Gözü kalmak
Nere are yazefagu Kaşla göz arasında
Nere are yazfagu’ ćır zegoziy defağ Kaşla göz arasında yer yarıldı içine düştü
Nere are yazfagu’ wızeriğepĺećıştep Kaş göz arasında dahi fırsat vermez
Nere gureće mapĺe Çok dikkatli bakıyor
Nerğız ş’ın İhmal etmek
Nerğız wımış’ın İhmal etmemek
Nerızı ş'ın Gözden uzak tutmak
Nerĺeğu feḣun Aşikar olmak
Neśe uśe Derbeder
Neş'e uş'e Yamuk yumuk ,şaşı
Neşü hafiz Kör
Neṫaw neṫaw Alın tokuşturma
Neṫırğoáye şıın Israrla sataşmak
Ney psiy Aç gözlü, obur
Neye paye Ağzı burnu dağılmak
Nıbeşö wızı ḣun Gülmekten karnı ağrımak
Nıbjiy zexesxığep Hiçbir zaman duymadım
Nık psık Dop dolu
Nık sık Tıka basa
Nıkı sıkı Boş konuşmak
Nıko naşe Yarım yamalak
Nıko tıko Parça pürçük
Nıko tıkow kenağ Yarım yamalak kaldı
Nıkoh nıkoĺ’ı Yarım yamalak
Nırğı sırğı Mız mız
Oáće ş’ıće Düzgün davranma ve konuşma
Oáćem oáće yiı’ Demeden demeye fark var
Oáćiy ş’ıćiy yeş’e Düzgün davranma ve konuşmayı biliyor
Oáćiy ş'ıćiy yiş'erep Asosyal
Oáğe ş’ağe Konuşulmuş yapılmış
Oće ş’ıće aşüı’ Hoş sözlü ve tavırlı
Of be zeréfe Çok işi yönetiyor
Of deĺ Uğraş
Of deĺ yimıan İşi gücü olmamak
Of kıćexın İş icat etmek
Of kıpıćın Zahmetli olmak
Of kıpığećın Zahmet çıkarmak
Of şıeğu İş zamanı
Of xećırep İş çıkmıyor
Of xeğefen Telaşlandırmak
Of xeźen Telaşa sokmak
Of yiḣoy İşi çok
Of zeşü’exın İş bitiricilik
Ofım rihıĺ’ağ işle karşılaştı.
Ofım wişıpke yehıĺ’en İşe dört elle sarılmak
Ofım xećın İşin içinden çıkmak,tamamlamak
Ofım yişha değenağ İşi çok yoğun
Ofım yişha xeğenağ İşi başından aşkın
Ofım ziy xiş’ıćırep İşten anladığı yok
Ofır ofı İş iştir
Ofır rifıjağ İşinin peşinde, iş kovalıyor
Ofır rifıĺ'ağ İşi neredeyse bitecek,bitirecek
Ofır xećırep İş yeterince hızlı gitmiyor
Ofır yefıjen İşi öne katmak,hızlandırmak
Ofır yipe yiğećın İşine öncelik vermek
Ofır zeşü’éwıtın İşi çabucak bitirebilmek
Ofır zeşü’ewtın İşi çarçabuk bitirmek
Ofır zıtétır yiş’erep İşin ne durumda olduğunu bilmiyor
Ofışxo ḣuğe Çok sorun oldu
Ofışxo kıpığećın Sorun yaratmak
Ofışxo pıĺ Külfetli
Ofışxo xefen Büyük sıkıntıya düşmek
Ofışxo xetın Çok yoğun
Ofışxo yeş’ı Abartıyor
Ofışxo zefen Büyük işleri yürütmek
Ofıy deĺiy yiap İşi gücü olmamak, işsiz güçsüz
Oğu şıeğoáye ş’ın Israrla rahatsız etmek
Oğu şıeğu ş’ın Kafaya takıp uğraşmak
Oplehısı yit yije deplehısı yit Sözünden çıkmıyor .ne derse yapıyor.
Or oáte Rivayet
Or otej Hikaye
Oş’e demış’ew Ansızın
Ṕ’o kodıyeće ḣurep Lafla peynir gemisi yürümez
Paĺe feş'ın, yetın Mühlet vermek
Ṕanć sanć Ağzını şapırdatmak
Pao nećım yepĺe Boşa bakıyor
Patḣe satḣe Yırtık pırtık
Ṕawı saw Pat küt
Pćate ĺatew Hoplayıp zıplamak
Pće yiajep Güçten düştü, tadı yok
Pće yian Değerli
Pće zimı' Değersiz
Pçe ćırğ make keuğ Kapı gıcırtısı duyuldu
Pçe ğoárgu make keuğ Kapı çarpma sesi geldi
Pçediype pçediypew Sabah sabah
Pçer riguĺ'ığ Kapıyı hırsla kapattı çarptı
Pçıha daqo Akşamcı
Pe kiṫeṫın Burnu akmak
Pe yiĺeşön Burnunu çekmek
Ṕem xefağ Yatağa düştü
Peşız udan yeğeşı Boş duran insanlara denir
Peşütaḱu' seşütaḱu Rüküş
Pḣate pemıhın Değer vermemek, beğenmemek
Pḣe tekejım fedew kenağ Kütük gibi kaldı
Pḣeź yiźen Kura çekmek
Pıf sıf Usanma tepkisi
Pıḣopışe Yakınları
Pınć sınć maker kıpıućew maşxe Şapur şupur yemek yiyor
Ṕırqu sırqu Çukurlu çıkıntılı
Pıtxıjığ fedew taremıĺeğu’ Batık gibi görmesinler
Pıw alawısın Tüh be
Pıw alawısın ze wıçüjıba Bir dur
Pıw anasın ! Vay anasına
Pıźı ş'ın Terketmek, uzaklaştırmak
Pkıne lıne El ayak
Pĺırstır ćeĺ Ateşi var
Pse pıt Canlı
Psem paçığe fedew şüı ĺeğun Canının parçası gibi sevmek
Psepeşxo kihığ Çok sevap kazandı
Pseqodı ḣun Heba olmak
Psew tewew kenejın Sağ salim kalmak
Psı kıpifın Sırıl sıklam terlemek
Pšı şöntı Kuyruklu yalan
Pšı téĺhan İftira atmak
Psım rihıjen Çok susamak
Psım zeşiğewkoáğ Su tarafından bozuldu
Psır kıćejöjü Oldukça sulu, altından sızıyor
Psıxaĺ'e ḣun Mundar olmak
Pşedećıjır şten Cezayı kabul etmek
Pşeğu feḣun Askıntı olmak
Pşeh pḣoh İstenmeyen ilişki
Qo ade ! Olacak şey mi
Qo ade sıdew pş'ına Neyse öyle olsun
Qo aşığum Haydi öyleyse
Qo aşığum tépĺın Öyle diyorsan bakarız
Qo ḣuğe İyi hadi oldu
Qoáće yetın Cesaretlenmek
Qodıćayew qodığ Telef oldu
Qodıćayew qodın Heba olmak
Qoh ćeh feş’ın İtibar göstermek,iyi ağırlamak
Qoh ćeh pıĺ Meşakkatli
Qokesiy kızećepĺehı Gittikçe alevleniyor
Qorem çerem yaḣopsen Yürüyene koşana imrenmek
Quáṕe ş'ın Hep gider olmak
Rihıĺ'en Rastlamak
Saper mewtıse Toz tozuyor
Śeh femış’ıjın Artık güvenmemek
Sehat mığo yejen Şansı kötü gitti
Sehatım tık sık make kıpeućı Saatten tik tak sesi geliyor
Śelışha zereğeşxın Dişlerini gıcırdatmak
Semerkew deş'ın Şakalaşmak
Šenĺe qoánĺe Kayganımsı
Šenĺew şısın Kaykılmış bir şekilde oturmak
Śepedawe fimıkun Dişinin koğuğunu doldurmamak
Sepelğoáye ḣun Perişan olmak
Sepelğoáye ş'ın Perişan etmek
Śı awadem fedew wınem kinen İşsiz güçsüz evde kalmak
Śı kıxéğeteku Tozunu attırıyor
Sıd bğaḣerer? Günlerin nasıl geçiyor?
Sıde min yije kıdetekurer Ağzından binlerce laf dökülüyor.
Sıdew ćım sım Çok sessiz
Sıdew pıxıjığ Hiçbir şeyi kalmamak
Sıdew thamıćağu' Ne zavallılık
Sıdew zećeriy zepıxıjığ Bütün imkansızlıkların peş peşe gelmesi
Sıdım yiĺ’ewıj Neyin nesi, kimin fesi
Šıf kığej Donuk insan
Šıf mıšışü yeş’ı İnsanları yadırgıyor
Šıf zeqošıĺ Sır vermeyen
Šıfığeşxo xeĺ İnsanlığı çok
Šıfım wıkélıştep tham yinaye kıpşerémığaf İnsanla başedemezsin.allah onun aklına kötülük düşürmesin
Šıfıxeme yane ćezığ İnsanların gözünden düştü
Šıfıxeme yaxehağew yaxećığew yiş'erep İnsanların içine girmeği çıkmayı bilmiyor
Šıḣ şıḣ Sürtünme sesi
Sıhat mafe yejen Şansı yaver gitti
Sımığaĺı' ! Beni rahatsız etme ?
Sımıwdegu' ! Başımı ağrıtma, kafa ütüleme
Sıoştır sış'eştır sımış'ejew sıkiğenağ Ne diyeceğimi ne yapacağımı şaşırdım
Šıqu şöqu Ufak tefek
Šırḣı ḣuğe Tüylenmek, seyrelmek
Śıs haḱum wémı'. wistışt Cıs! sobaya elleme .yanacaksın
Sıwneḣuy sıṫısıjığ Mahvolmak
Sızereneguyeremće ar ćeğojışt Şüphelendiğime göre o caya
Si gu kıréfı Can sıkıntısı
Si guhaguj tézğepşexağ Ahımı aldım
Si kurte xiş’ıćırep Birşeyden anladığı yok
Sibğe gupe kıuğoĺhağ Göğsüm sıkıştı
Sićışö wışḣoreśığ Tüylerim diken diken oldu
Sigu fedew ḣuğe Gönlümce oldu
Sigu fedew ḣuğe a wex ar Gönlümce oldu, oh olsun
Sigu feğu Endişelenmek, acımak
Sigu kıréfı Yüreğim ağzımda
Sigu kırifıştım fed Çok sıkıntılanmak
Sigu ḱićışt Kalbim fırlayacak
Sigu maşü'e zećiğenağ Çok kızmak
Sigu nıko Kalbim kırık
Sigu péşü İçim kıyılıyor
Sigu piwtığ Bıkmak,umudunu yitirmek
Sigu rihığ Korkmak miy wöpĺınfay
Sigu riwtığ Bıkmak,umudunu yitirmek
Sigu śık riğeoağ Canıma tak ettirdi
Sigu sibğe on Telaşlanmak
Sigu şe téḣoáğ Oh olsun demek
Sigu téqodağ Ümidim kırıldı
Sigu wıkdemıah Canımı sıkma
Sigu wıḱiguşeıćığ Gönlümden geçeni söyledin
Sigu zegowtınım ĺeasığ Çok bunalmak
Sigu zeüğepćağ sişha wızı kıriğewıçöáğ Çok sıkıntı vererek başını ağrıtmak
Siguće rixığ Ödünü koparmak
Siguhaguj tépsefağ Gönül rahatlığı, kızgınlığın bitmesi
Siguy sişüy ṕoáće ḣuğe Çok üzüldüm,hiç halim kalmadı
Siğeştağ siguće rixığ Kortum,ödümü kopardı
Sije meğuće Ağzım kuruyor
Sikurte kıpfiş’eştep Zerre yardımıcı olmaz
Sikurte neşü yiwasep Hiçbir değeri yok
Sikurte neşü'yiş'erep Hiç birşeyden anlamıyor
Sikurte yimıźen Kimseyi umursamamak
Sikurte yişü'ağe kemıqon Hiçbir işe yaramayan,yardım etmeyen
Sikurteće kıpşhapeştep Zerre yardımı dokunmaz
Sine zećitḣıjışta? Artık bana ne faydası dokunabilir
Sineće sımıĺeğuğağeme nıbjiy sişü’eşı ḣunığep Gözümle hayatta inanmazdım
Sinıbe réşxıćı Midem ağrıyor,yanıyor
Sio xezağerep Sözüm geçmiyor
Sipse uzığ Ödüm koptu
Siqošı ha şeşxe İçim içimi yiyor
Sişha kéqoćı Başım dönüyor
Sişha mewınaze Başım dönüyor
Sişha péşxıćı Başımın etini yiyor
Sişha wızı kıriğewıçöáğ Başıma ağrı girdirdi
Sişha zetéwıtı Başım çatlıyor
Šut kemıu' Kes sesini
Şeç xeĺın Şüphe etmek
Şem fedew Kurşun gibi
Şha fitın Başına buyruk
Şha ğeturen Kafaya tırlatmak
Şha mığoáğe zıfeĺeğujın Kendine yakıştırmamak
Şha perezen Kafası karışmak
Şha pığezın Çok utandırmak
Şha prıwın Laf dokundurmak imalı laf çakmak
Şha rişxıćın Başının etini yemek
Şha şıtḣun Kendini övmek
Şha şıwen Unutkanlık, hafıza kaybı
Şha şixın Aklın baştan gitmesi
Şha téşxıćın Başının etini yemek
Şha wıbeten Kafa ütülemek
Şha wıceğun Bezmek
Şha wımıore Ne demezsin keşke
Şha wınezen Baş dönmesi
Şha xehajın Başını alıp gitmek
Şha zedişten Kafa dengi olmak
Şha zexehan Kafası karışmak
Şhaćafe feş’ın Saygı göstermek
Şhaće jön Çok yaramaz
Şhaće zıkiźıjığ Hemen,aceleyle geri dönmek
Şhafitı ş'ın Özgür bırakmak
Şham beleh yiĺhajın Başınını belaya sokmak
Şham kinen Kafada kalmak
Şham téğeṫıshan Baş tacı etmek
Şham wase feş'ıjın Kendine değer vermek
Şham yemıpesın Kendine layık görmemek
Şham yiğeĺın Kafada tutmak
Şham yimıatın Kafası götürmüyor
Şham yimıhan Kafası almamak
Şham yinen Kafaya takmak
Şham yiṫıshan Başının etini yemek
Şhaqo ş'ın Alınmak,kafaya takmak
Şhaqo yexın Gururunu kırmak
Şhar ğebeǵın Kafayı şişirmek
Şhar ğecegun Kafayı tırlatmak
Şhar ğedeojın Kafayı yemek
Şhar kışü'ezın Mahçup olmak, boynu bükülmek
Şhar pşın Kafası şişmek
Şhar pzın Başı düşmek
Şhar wıçün Kafası durmak
Şhar xehajın Alıp başını gitmek
Şhar yehıjejın Firar etmek
Şhar zeşıfın Kafasını bozmak
Şhar zetéwıtın Başının çok ağrıması,çatlaması
Şhaśır yejećın Saçı yana taramak
Şhaśışör tecın Nefret etmek
Şhaşöm riqon Tahammül edememek, sinir olmak
Şhaşxo şü'et Çık kafalı
Şhawnaze téḣojın Kafası şişmek
Şıağo yazereğehırep Birbirlerine denk
Şıćağe feḣun İhtiyacı olmak
Ş'ıćayew yaş'ığ Harika yaptılar
Şıće pşıne yewen Sağlık alarmları vermek
Şığoáze ḣun Bilgilenmek
Şığu şıps zewıtxıjın Küsmek,alınmak
Şıkışk maker kıpıućew kabze ubze ḣuğe Parıl parıl olmuş
Şımıanığem yigu riwtığ Yokluk perişan etti
Şıse téxın Örnek almak
Şısıme meşhawko, ğoĺıme çıyerep Otururken kestiriyor, yatınca uyumuyor
Şışış yiow Şırlamak
Şışış yiow dane caner zışiĺağ Tiril tiril ipek elbiseyi giydi
Şıtḣu féxın Övmek
Şıtḣupsı yeğaçe Yağ yakıyor,aşırı övüyor
Şıwğe lığ Çok tuzlu
Şiz xeḣon Mutluluğu iki kat artmak
Şkın şkını ş’ın Un ufak etmek
Şö téhatéć Değişken, istikrarsız
Şö téxın Deriyi yüzmek
Şöm réwıtı Havasından geçilmiyor
Şöm yićın Şımarmak
Şöntım yewen Hava atmak
Şöntır ğewen Palavra sıkmak
Şöntır yeğawe Abartılı konuşuyor
Şör kahın Başarmak, aferim almak
Şöṫeṕı ş'ın Çok dövmek
Şöwı halıjömiy sıfayep Bal kaymak da olsa istemem
Şöy śiy Pejmurde
Şüı hazır Epeyce
Şüı kedeḣun İşi iyi gitmek
Şüı pećeĺep Başına iyi şeyler gelmeyecek
Şüıpsew ĺeğun Canı gibi sevmek
Şüme şığewın Kokutmak, değersizleştirmek
Şüšem şüše xehajığ Kararmak, bozarmak
Şütfeğeṫıĺığew tışıs Emre amadeyiz
Şüzı keşen Kadınla evlenmek
Şxıćayew meşxı Aşırı gülüyor
Tak yiow yewtenćığ Çat diye çarptı
Tamṕ yiow tıriźağ Pat diye üzerine attı
Teğeṕınağew tés Hareketsiz olarak üzerinde oturmak
Téha téć İstikrarsız, değişken huylu
Téhağu kıtéhağ Hastalıktan titremek,üşümek
Télha feş'ın Suçlamak, üstüne ilave etmek
Télha téx yimıaw Hiçbir suçu olmadan
Ṫequ şöqu Az çok
Ṫequ ṫeqow Azar azar
Ṫequ' tézeqoh armırme wızećeken Biraz hereket et yoksa kaskatı olursun
Terı guşe sıde timaf Eh bizde öyle yaşıyoruz
Tétığo yian İtibarlı olmak
Téwe tépće Maymun iştahlı
Tewreqow qon Rahvan giden
Tha zetağer Şanslı
Tha zewağer Kadersiz
Thaĺeu dećın Duaya çıkmak
Thaĺeuşxo kıpfiş'ığ San çok dua etti
Tham ay fıtréremığaf Allah ona muhtaç etmesin
Tham séğaĺı' Allah canımı alsın
Tham siğewıneḣuy siğeṫısıjığ Allah belamı verdi
Tham şöğewın Allah sizi ihya etsin
Tham wigu kéremığeć Allah aklına düşürmesin
Tham wizıcağom ay fede kırét Allah düşmanıma onun gibisini versin
Tham yeğepš Allah yalanlasın
Tham yeremıd Allah yazdıysa bozsun
Tham yipećiy yiwıjıćiy wıkréremığeć Allah kimseyi onun önüne çıkarmasın
Thaqume ğećın Kulak kabartmak
Thaqume neusır üwtın Kulak zarını patlatırcasına
Thaqumexer ğean Kulak kabartmak
Thar kıfewısen Allah yüzüne baktı
Thar yetağ Ne mutlu ona
Thar yewáğ Zavallı
Tığem şhar yeğaje Güneş beyni kaynatıyor
Tığer képsığ tığer képsıjığ Güneş açtı, güneş yeniden açtı
Tığer meśake Yağmur sıcağı
Tığer mestanem réşı Çok becerikli
Tığer śeken Çok kavurucu
Tığujır meĺaḣo ş'ın Kuzuyu kurda teslim etmek
Ṫık psıkew Tıka basa, taneli maddeler
Ṫıṫ psıṫew şxağe Tıka basa yedi
Tıw alawsın ! Hay aksi
Tıw anasın Vay anasına
Tinasıp, kıtpećećığ Şükür halloldu
Tişha tiğewceğuğ Başımızı şişirdi, bezdirdi
Ṫum yaxaz İkisinden biri
Tumpı ḣun Aniden kaybolmak
Ṫuriy zı İkiside aynı
Uğedıcejın, yipe kifıjın Zehir etmek, burnundan getirmek
Umpem kısféwe Sevmediğim ot burnumda bitiyor
Umpemı ş'ın Beğenmemek
Upş'e kıuğepşın Dudağını şişirmek
Urışxew şxın Yemeği ekmeksiz yemek
Uşaşegore guşıen Fısıldayarak konuşmak
Uşı keś Çok akıllı
Wa waw ar sıdew ğeş'eğon Aaa çok enteresan
Waoftenće pş'ağeme zıkabğeĺfıştığep Sana iş buyuracaklarını bilseydin dünyaya gelmezdin
Warş yiow psır riqutığ Foş diye suyu döktü
Wase yetın Başlık parasıvermek, değer biçmek
Waşöm ćıĺem téferep Çok hareketli, yaramaz, yere göğe sığmıyor
Waşöm ḣerine şéş'e Ele avuca sığmayan,çok hareketli
Waşör ćıĺer ṕaste Herşey sahip hisseden
Waşör kew'ubıxığ Çok bulutlu
Waşör kızeećıjığ Hava açıldı
Waşör kızexiwşöpşağ Hava karardı
Waşör zeećıjığ Bulutlar dağıldı
Waw ar ḣuna Waw olacak şey değil
Way way yariğeoáğ Kendisi çok ünlü oldu.kendinden söz ettirdi
Wayem tine yiğapĺerep Yağmur göz açtırmıyor
We wiiw wiw mır sıdew ğeş’eğon Hayret, bu nekadar enteresan
We wiy wiww Eyvah eyvah eyvah
Wéátepsa? Gerçekten mi
Weleha şıpke keseom Vallahi doğru söylüyorum
Wémızeşew kısfezeş Usanmadan beni özle
Wenafe anafe Alenen
Wer deş'exın Hücum etmek
Wer ser Açık, aleni
Werıba Hey
Weriy we weriy we Seni, seni
Wesır késırep kıréğeguxıneh Kar yağmıyor sanki yukarıdan boşalırcasına iniyor
Weşögur ğoáne ḣuğe Bardaktan boşalırcasına
Weşxır kıriwṫupşxığ Yağmur başladı
Weteregum kinen Orta yerde kalmak
Wetregum yit Orta yerde
Wetregur rétekohı Orta yeri dağıtıyor,çok aktif
Wewiy wiy ar sıdew ğeş'eğon İnanılmaz çok ilginç
Wex wex değudedew ḣuğe Oh oh iyi oldu
Wı bıslımenıme Müslümansan
Wıćıtem zéğehın Çok utanmak
Wıçüğo ṫısığo yiap Dur durak bilmeyen
Wıfedıkımiy hawliy Ölsende boşuna
Wıĺ’ıme sıĺ’ı Adamsan, adamım
Wılalegore qon Sallana sallana gitmek
Wımıĺeğuşöw zıtéğewen Görmezlikten gelmek
Wımıo şıw Deme yaw
Wımış'e demış'ew Çaktırmadan birdenbire
Wınağo wınaşö Aile toplantısı
Wıne aṕe ğeḱoşın Ev eşyasını taşımak
Wıneḣun ṫısıjın Maholmak
Wıneḣuy ṫısıjığ Mahvoldu
Wıneḣuy xişehıjığ Mahvolmak
Wınem kétekuıx Çok kalabalık
Wınem yiw'ubağew yis Eve kapalı kaldı
Wıprikışüştep, yipe wıkićışüştep Hakkından gelemezsin, zapdedemezsin,
Wışhağo keğotın Bahane bulmak
Wışhağo ĺıḣun Bahane aramak
Wışhağo ş'ın Bahane etmek
Wışıguğunew şıtep Tekin değil
Wışü'ećınew şıtep Çok inatçı
Wız ayer pećećığ Kanseri yendi
Wız kıpixın Hastalık bulaşması
Wız śake yiı' Çok ağrılı hastalığı olmak
Wızegotḣiy wızegowtığemiy hawliy Çatlasanda patlasanda boşuna
Wızeretḣerer wiçar Keyfini çıkar
Wızeriğepĺećınep Kaş göz arasında
Wızeriğepĺećıştep Kaşla göz arasında işini bitiren
Wızığelı ḣun Çok hastalıklı
Wızım kıćezıjığ Hastalıktan kurtuldu
Wızım kıćezıjın İyileşmek hastalığı atlatmak
Wızım kıwimış'en şıap Hastalığın yapamayacağı şey yoktur
Wızım yiğepsıtağ Hastalıktan şişmiş
Wızım zéĺiqun Hastalığın vücudu sarması
Wızım zéĺiwbıtın Hastalığın vücudu sarması
Wızıpıxırıpĺew wışü'eĺ'ıćew yaxesın Diken üstünde oturmak
Wızır xejüćıjın Ağrısı kalmamak
Wızır ze kuzpıpćeće apıćıjığoáy Hastalık bir musallat oldumu yakanı bırakmıyor
Wi śeh témıĺıjın Güvenmemek
Wia ćexew wıbıt Elini çabuk tut
Wiahılep wilı şışep Akraban değil,dostun değil
Wigu' maşü'e zećiğenen Sinirlendirmek
Wigu xeĺır kao ! Gönlünden geçeni söyle
Wigu yemığequ' ! Gönlün kalmasın,rahat ol
Wiguhaguj zıgorem téĺhan Hıncını birinden almak
Wigure wişöre yiz ḣun Gönlü gözü doymak
Wiguşıe wıbıtın Sözünü tutmak
Wiguşıe wımıwbıtın Sözünü tutmamak
Wiğetḣenew zı terez yije kıdećıştep Ağzından hoş bir şey çıkmamak
Wihaṕe yis İninde otur
Wine kıritḣın Yüzsüzlüğe varan açıkgöz
Wipe jı kriğećıştep Her an muhalif
Wiśe mewızı fedew şıs Sessiz oturmak
Wişha bğepıwıtıjın Kendi değerini bilmemek
Wişha ḱuš rişxıćın Başını etini yemek
Wişö fıtépxıjığećiy hawliy Derini yüzsende boşuna
Wişö fıtépxıjın Çok emek vermek
Wişö ğogu fepş’ığemiy hawliy Ne yapsanda yaranmıyorsun
Wizıcağom tham ayfede kırét Allah düşmanına versin
Xabzem réwıtı Gelenekçi
Xabziy bzıpḣiy yiap Adet usul bilmez
Xafe çınasıw Çok ekşi
Xatem bzıw šırğ şırğ makexer deućı Bahçede kuş cıvıltıları duyuluyor
Xeğınağegore guşıen Ağlayarak konuşmak
Xehaće xećıće yimış'en Nasıl davranacağını bilmiyor
Xehaćiy xećıćiy yiş'erep Asosyal
Xej bıj Çer çöp
Xeqorıćew qon Rahvan rahvan gitmek
Xeśe paśe Çer çöp
Xeşetıćıgore meğı Hıçkırarak ağlıyor
Xet yioştımiy yemıpĺew Kimseye aldırmadan
Xetır moştew xetır aştew Kimi böyle,kimi öyle
Xewe xapće Maymun iştahlı
Xım zıxixıjın Varlıklı,güçlü
Yalaham yiğewnejın Hay allah sende
Yane ĺ'ew kiĺfığ Adam gibi adam
Yaow zeraow Denen, birbirine söylenen
Yaperıyer psewınığ Önce sağlık
Yauy yaotejiy Ne duydum nede gördüm
Yauy yaotejiy a fede ğeş'eğon sıĺeğuğep Hayatımda böyle enteresan şey görmedim
Yauy yaotejiy nıçepe kıtfésığe wesım fediz sıĺeğuğep Bu gece yağan kar kadar ,ne söylendi,ne anlatıldı
Yawıjıpkem xešejığ En sononda bok etti
Yawıneğoáşö keş’eğoáy Evlerinin iç halini bilmek zor
Yaz yaziy Birinden biri
Ye arı, ye mırı Ya o, ya bu
Ye ĺ'ı kabz Adama bak,akıllıya bak
Ye ĺ'ıḣuj Adam olmuş ta,,
Ye sikebzej Bak sen,,
Ye wewey axeme yapao késeĺeşöx ay neh yaguşıa témıtıxew Bu kadar tutarsız kişilere artık itibar etmiyorum
Ye wewey guş ! tibze meqodıjı Ne yazık ki dilimiz kayboluyor
Ye wewey guş. sıdew yiğoáce ḣuğe Evahlar olsun .ne kadar yazık oldu
Yecağ yićiy, yepşağ yićiy Okumuş, görmüş geçirmiş
Yecenır triwṫupşhağ Okumayı söktü
Yećiy şüıćiy Kötü veya iyi
Yefıjağe xeĺew Aceleyle
Yeğaş’em tḣegore kihığ Hep sefa sürdü
Yeğaş’em yinegu seyiştep Açgözlü
Yeğaş’em zexesxığep Hiçbir zaman duymadım
Yeğaş’em ziğewlewıjınep Kendini hiç yormayan,keyfine düşkün
Yeğaş'em wıztıriğefeştep Hayatta yardım etmez
Yeğaş'em ziğewlewıjığep Hiç zahmet etmez
Yeğećığew şısın Yaslanarak oturmak
Yeğezıṕaye ş'ın Sık boğaz etmek, sıkıştırmak
Yehçırığo xemıĺew Abartısız
Yehçırığo xemıĺew šapo Oldukça yaramaz
Yehıjağew qon Hızlı yürümek
Yej yejew zeriş’ejığ Kendi kendini mahvetti
Yeĺebırkawe gore qon Aksak aksak gitmek
Yeĺedekawe gore qon Topuk vurarak gitme
Yeĺeqonı gore qon Hızlı yürümek
Yemıhçıruğow šaṕo Çok arsız
Yemıḱoḱujım wıprikuşüştep Arsızın hakkından gelemezsin
Yemıne şır Uğursuzun çocuğu
Yemıpesın Layık görmemek
Yemıqu feĺeğun Layık görmemek
Yepĺ mı zımsıfetım Bak şu adam bozuntusuna
Yequmiy yemıqumiy Yakışsa da,yakışmasa da
Yerağo pserağo Zorla,güçlükle
Yerıh yerışx Arsız,kötü,nankör,
Yeşxe yeşö Ziyafet çekme
Yewewey guş Yazıklar olsun
Yeyey! ar sıdew beleh şıw Hey!o ne kadar yaman be
Yezzane ! Vay anasına
Yi akıl mıqoten Kafası ileri gitmez
Yi çöáke ćığsığ kéo Ayakkabısı gıcırdıyor
Yi gurışüığo kićın Canı istemek
Yi make riwıṫupşığew meğı Avazı çıktığı kadar ağlamak
Yi naye şıfağ Musallat olmak
Yi of kićın İşinin olması
Yi of zepıfen İşi rast gitmek
Yi şen kıxefen Huyunun ortaya çıkması
Yi şha yegupşısıjın Kendini düşünmek
Yi şha yiğeyejın Kendi kendini avutmak
Yi şö hadem fed Yüzü solmak, yüzünden kanı çekilmek
Yi şö pızın Beti benzi atmak
Yi upe yeğeğulıble Dudaklarını titretiyor,
Yia ćewıtın Elinden kapmak
Yia kićın Elinden gelmek
Yia kifen Elinden gelmek
Yia kihın Elinden gelmek
Yia yiĺako yimıwıbıtın Kötürüm olmak, eli ayağı tutmamak
Yia yiĺın Elinde olmak
Yiabjanaće pemış'ın Tırnağı kadar değer vermemek
Yialcanexer zeraźağew Kolları kenetli
Yiam hatre hisapıre yiap Çok varlıklı
Yiamće yiĺın Avcunda olmak
Yiaxer yipçe tıriĺhağ Elleri belinin iki yanında
Yiayağe aye xehajığ Çirkinliğine çirkin kattı
Yiaye aye xehajığ Çirkindi daha çirkin oldu
Yibğe uṫıshan Göğsünde kalmak
Yibğe yixığ Göğsü açık
Yibğe zerılelı Bağrı açık
Yibze kiwṫupşığ Dili çözüldü
Yibze yiwbıtın Dili tutulmak
Yibzegu ćehı Dili uzun
Yićale şiğećığ Oğlunu şımarttı
Yiće dikuziy zıćiajığ Sırra kadem bastı
Yićé dikuziy zıćiajığ Kuyruğunu kıstırıp kaçtı
Yićışö wışḣoreśın Soğuktan tüyleri diken diken olmak
Yiçıye kenen Uykusundan kalmak
Yiçıye kıxewşıćığ Uykusundan kısa süreliğine uyandı.
Yiçıye riğekuğ Uykusunu aldı
Yiçıye téwıjığ Uykusu kaçtı
Yidey on Kötülemek
Yidome kićın İnadı tutmak
Yidunaye deṕıṫağew yehı Yaşantısı çok zor
Yidunaye šıqu Ufku dar
Yidunaye yiḣojığ Vefat etti
Yidunaye zejü Ufku dar
Yiem yia xehajırep Cimri
Yiem yipçağe yiş’ejırep Çok zengin
Yigu ćezezın Titremek
Yigu femıatın Tahammül edilemez
Yigu fızen Kalbin şıkışması
Yigu fiğeṫısıjığ Onun için endişesi kalmadı
Yigu ḱéğewen Üzmek
Yigu ḱéwen Üzülmek, acımak
Yigu kıtriĺesağme yipe wıkimıćıj Kafasına esmişse önüne çıkma
Yigu kıxiźen Aniden hatırlamak
Yigu riğequjığ Kalbine attı
Yigu śapeće yiığ Diken üstünde durmak
Yigu śık kéğeon Yüreğini hoplatmak
Yigu šık ḱion Canına tak etmek
Yigu şe téğeḣon Ferahlatmak
Yigu şe téḣon Ferahlamak
Yigu şü'ep Morali bozuk, sağlıksız
Yigu témıfen Çekememek
Yigu yeğeajın Canına tak ettirmek
Yigu yiĺır ḱioten Kalbindekini söylemek
Yigu yiṫıshan Yüreğine oturmak
Yigu yiźıjın Artık dönmek istiyor
Yigu ze xezırep Aklından bir türlü çıkmıyor
Yigu zepıćığ Kalbi kırıldı
Yigu zeuğepćen Çok sıkıntı vermek
Yigu zexehan Morali düşen, ağlayan
Yiguće yiğezın Ödünü koparmak
Yiguće yixın Korkutmak
Yiguće yizın Ödü kopmak
Yiguğu ş'ın Anmak
Yigukećıre yimaf Aklına geleni yaşayan
Yigure yişöre yiz ḣun Kalbi ve görüntüsü dolu olan,sağlık ve esenlik
Yiguy yişüy yiz ḣun Keyfi yetmek
Yiğeğoáşerep Neslini inkar etmiyor
Yiğo keqon Zamanı gelmek
Yiğo kesın Zamanı gelmek
Yiğo kıfifen Zamanı gelmek
Yiğo yifen Uygun zamanda olmak
Yiğo yimıfen Uygun olmamak
Yiğo yit İmkanı var
Yiğoáce ḣuğe Yazık oldu
Yiğoáce şış'ığ Kötü duruma düştü
Yiğoceşxo ḣuğe Yazık oldu
Yiğogu zepıçın Yolunu kesmek
Yiğonemıs ḣun Heba olan, erken ölen
Yiğoryiğow yiqoşen Yavaş yavaş içeri süzülmek
Yiğotırer tıréwıpse Bulduğu her şeyi yiyor
Yiha yić Giriş çıkış
Yihadaşha tıriĺhağ Yaşamını ideallerine harcadı
Yij zeühan Nefesi daralmak
Yije cemışx daferep Ağzına kaşık sığmıyor, burnu havada
Yije dapĺesı şıt Ağzına bakıp oturuyor,her dediğini yapıyor
Yije deorjörehıjı Eveleyip geveliyor
Yije fitep Çenesini tutamıyor
Yije ğućağe Ağzının içi kurudu
Yije kıdehare kéo Ağzına geleni söylüyor
Yije ṕanć sanć kıriğao gore maşxe Ağzını şapırdatıyor
Yije śıs kıdemıćın Ağzından çıt çıkmamak
Yije şüı kıdemıćın Ağzından iyi bir şey çıkmamak
Yije uzıjığew yepĺı Ağzı açık bakakaldı
Yije zı terez kıdećıştep Ağzından iyi bir şey çıkmaz
Yijışha psewıće ratığep İhtiyarlığında rahatlık vermediler
Yike psı dehan İşi bitik
Yikeĺeğoáće aye Görünümü güzel değil
Yikumiy yimıkumiy ay zéğezeğın Yetse de yetmese de ona razı olmak
Yikun yikun wije ze zetéĺh Bi çeneni kapa
Yiḱupće yişün İliğine kadar kullanmak
Yiḱuwıṕe xetın İçinde olmak
Yiĺ ş'ejın İntıkam almak
Yiĺako zećeken yiĺako zećećın Ayağı kilitlendi, ayağı açıldı.
Yiĺakoxeme yamıwbıtıjın Ayaklarının tutmaması,halsizlik
Yiĺakoxer riğenen Ayak diremek
Yiĺakoxer xiwıpšegore maqo Bata çıka gitmek
Yiĺe tétın Ayakta durmak
Yiĺeć kemığenen Elinden geldiğini yapmak
Yiĺeğu mıḣun Nefret etmek
Yimakiy yiĺakiy keujırep Uzun zamandan beri kendisinden haber alınamıyor
Yimakiy yiĺakiy kićıjırep Sesi soluğu çıkmıyor
Yimıku' yimız Yetmeyen dolmayan
Yinape ćeğeşın Tokatlamak
Yinape ćemıpĺejışün Yüzüne bakamamak
Yinape kéĺeşöxığ Yüzü düşmek ,üzülmek
Yinape kıtéşı Yüzünden okunuyor
Yinape téćın İtibarını kaybetmek
Yinape téxın Çok utandırmak
Yinape tırixın Onurunu zedelemek
Yinaṕo kémıfexın Uyuyamamak
Yinaṕo yićığ Azmak,laftan anlamamak
Yinaye şıfen Tebelleş olmak
Yinaye şifağezı psewıće ritırep Tebelleş olduda,rahatsız ediyor
Yinaye yićığ Çok şımarmak
Yine ćeun Gözüne sokmak
Yine çanı Gözleri keskin
Yine haşö ćebzağ Utanmaz
Yine jı ćewın Rahatlamak, hava almak
Yine kıćehajın Anılarda boğulmak
Yine kıćehan Gözünün önüne gelmek
Yine kıćewen Göze batmak
Yine kıfizın Gözü kalmak
Yine kıpećefen Gözünde canlandırmak
Yine kıpeşü'efen Gözünün önüne gelmek
Yine kırićın Gözünün içine sokmak
Yine kızećixıjığ kepĺejığ, dunayem kıtépĺejığ Gözlerini açtı, baktı, yeniden dünyaya baktı
Yine kićın Gözü çıkmak
Yine kilelın Baygın bakmak
Yine kiwtın Gözünü çıkarmak
Yine ĺı kıtéhan Gözünü kan bürümek
Yine ĺı kıtéĺeden Gözlerini kan bürümek
Yine lı kićejın İyileşmek ,eski durumuna gelmek
Yine yeğewṕaṕe Gözünü kırpıştırıyor
Yine yit, yipse pıt Bir deri bir kemik
Yine zećetḣıjew Patlak gözlü
Yine zetébzıjew Gözü çakmak çakmak
Yine zetépĺın Gözü sağda solda
Yinebjıśıxer kıpeteku Gür ve uzun kirpikli
Yineṕoxer yimıatışün Göz kapaklarını kaldıramamak.aşırı uykysuzluk
Yineşüı şıfen İnayeti dokunur
Yinexer çanı Gözleri iyi görüyor, keskin
Yinexer kélıdıćı Gözleri ışıldıyor
Yinexer kéšıwıćı Gözleri ışıldıyor
Yinexer kızećixıjığ, kepĺejığ Gözlerini açtı, artık bakabiliyor
Yinexer mepćıpćı Gözleri kıpraşıyor
Yinexer zexeğebıcağ Çok sert bakışlı
Yinıbe ḱéw’uğ Karnı açıktı midem ezildi gibi
Yinıbe ṫıṫ psıṫew yizı yiş'ığ Karnını tıka basa doldurdu
Yinıbe yiğućağ Açlıktan midesi karnına yapışması
Yio yiş'e zetémıf Dediği ile yaptığı birbirini tutmayan
Yiof kebğenen Birini bir sey yapmaktan alıkoymak
Yiof kićın İşi rast gitmek
Yiof terezew qorep İşi rast gelmiyor
Yiof xemıĺıjın Alakası kalmamak
Yiof xiĺhan İşe karışmak
Yiore yiş'ere zetémıhan Söylediği ile yaptığı birbirini tutmuyor
Yiorer mılım tétxağ Bir dediği bir dediğini tutmamak
Yiotejığ ḣujiy xeĺedejığ İyileşti, normal hayata döndü
Yioze nef şığe Konuşurken sabah oldu
Yipao kéĺeşöxın Havasını söndürmek
Yipao késeĺeşöx Çarkına yandığım
Yipao wejöj Haydi ordan
Yipe fezanćew qon Burnunun dikine gitmek
Yipe ğoáne yihaşt Aşırı yüzgöz,burnuna girecek
Yipe jı kimığećın Nefes aldırmamak
Yipe kıfijın Burnundan getirmek
Yipe kırışeyićırep Dışarı hiç bakmıyor
Yipe rapş'ew Öncelikle
Yipe śı kıréçı Burnundan kıl aldırmamak
Yipe şḣon Burnunu sürtmek, dersini vermek
Yipe yiğeşın Öne çıkarmak
Yipe yişın Önde gitmek
Yipe zeeĺın Burnundan solumak
Yipe zepıçın Önünü kesmek
Yipe zıkiğefen Rastlamak için önüne çıkmak
Yipećiy yiwıjıciy wıkićınew şıtep Hiçbir şekilde bulaşmaya gelmez,uzlaşmaz,hırçın
Yipećiy yiwıjıćiy wıkićışüştep Önündende arkasındanda gidememek,çok havalı olmak
Yipḣeh yiteku' Har vurup harman savurmak
Yipiy yiwıjiy wıḱićışüştep Hakkından gelemezsin
Yipk zeĺiwbıtığ Vücudu tutuldu
Yipse paçığem fedew şüı yeĺeğu Canından çok seviyor
Yipse pıtıj kodiy Bir tek canı kaldı
Yipse récegujı Çok acı çekiyor,aynı zamanda canını hiçe sayıyor
Yipse ricegujın Canı çok yanmak
Yipse ṫequ uğezın Ödünü koparmak
Yipse uğezın Çok korkutmak
Yipse uxın Ödü kopmak
Yipse xećı pet Ruhunu teslim etmek üzere
Yipse xećın Can vermek
Yipse xeĺ Canı gibi
Yipse xetıj kodiy Canı çıkmak üzere
Yipse xewıtın Canı çok acımak
Yipse yeajın Canına tak etmek
Yipse yeğeajın Canına tak ettirmek
Yipse yemıpĺıjın Canını esirgememek
Yipse yiaşüığe yiş’ejırep Canının kıymetini bilmiyor
Yipse yiwceğujığ Canını hiçe saydı
Yipseqod xehan Günahına girmek
Yipşe yićın Tümünü yapmak,her şeyin onun elinden çıkması
Yiqodığo kesığ Sonu geldi
Yiśaǵe deharep yişxırem kıfiş’erep Yediğinden tat almıyor.
Yiśaǵe demıhan Boğazından geçmemek
Yiše kırauxıjın Dile düşmek
Yiše un İsmi duyulmak
Yiše yeşxıjı Çok fakir
Yiśelışhaxer zeréğeşxı Dişlerini gıcıdatıyor
Yiśelışö zetréke Diş etlerini sıkıyor
Yišem feder yişh İsmi ile müsemma
Yiśexer kıopsı Dişleri sırıtıyor
Yiśexer zetékağ Dişleri kilitlendi
Yiśıha zıtéĺıjın Kendine güveni olmak
Yişha bewbe kıriqoáğ Başına çok iş geldi
Yişha bewbe téḣıćığ Başına çok iş geldi
Yişha değenağ Başı sıkışık
Yişha dunyer kéḣuĺ’áğ Çok badireler atlattı
Yişha fihıjın Kendine pay çıkarmak
Yişha ḣumağ Başı kapalı
Yişha kıpiğezın Onurunu zedelemek
Yişha kırihın Başına gelmek
Yişha kıriqon Başına gelmek
Yişha of riĺhajın Başına iş açmak
Yişha psı yit Beyni sulanmak
Yişha riḣohın Plan yapmak,tasarlamak
Yişha xixıjın Başını kurtarmak
Yişha yeğewceğujın Bıktırmak
Yişha yeğeyejı Kendine ağlıyor
Yişha yewejın Başını taşlara vurmak
Yişha yiğotın Sarhoş olmak
Yişha yiharep Kafası almıyor,anlamıyor
Yişha yimıhın Tahammül edememek
Yişha yiwase pıqodejın Astarı yüzünden pahalı olmak
Yişha zeréşejı Başının çaresine bakıyor
Yişha zerihajışürep Kendi kendine yetemiyor
Yişıaṕeşüı' Tam mutlu olacağı zaman
Yişıpke rihıĺ'en Ciddiye almak
Yişö kıtéşın Bakımlı,besili
Yişö kıxixın Sinirden kızarmak
Yişö pıćın Beti benzi atmak
Yişö pızın Beti benzi solmak
Yişö pifın Beti benzi atmak
Yişö wıkéşı Bakımlı, besili
Yişö wıkişın Besili
Yişö yiçın Derisini yüzmek, pataklamak
Yişö yiwtın Pataklamak
Yişü'ağe kéćın Faydası gelmek
Yişü'ağe keqon Faydası dokunmak
Yiṫasḣe kıćeşın Hatasının ortaya çıkması
Yitaw yitıgu Zamanında
Yitepĺe aye Görünümü güzel değil
Yitḣağo yiwxığ Evladını kaybedenlerin ruh hali, mutluluğunu bitirdi.
Yithaqume yiğećığew medao Pür dikkat dinliyor
Yithaqumexer keśım fed Kulakları çok keskin
Yithaqumexer tıréğaĺ'e Kulaklarını kabartıyor
Yitḣığer kıritḣıjığ Güzel yaşantısı sıkıntıya dönüştü
Yiul kéşı Ağzı açık
Yiule kizıjığ İyice dalmak
Yiupe yeğeḣulıble Dudaklarını kıpırdatmak
Yiups kıfiçın Ağzının suyu akmak
Yiupş'e zetéhajırep Çok mutlu olmak
Yiwıjı yihan Peşine düşmek
Yiwıjı yiĺeden Peşine koşmak
Yiwıjı yitın Peşinde olmak
Yiyağe keqon Zarar vermek
Yiyağe yećın Zararı dokunmak
Yizeş tréğewı Can sıkıntısını gideriyor
Yizıĺako benım det Bir ayağı çukurda, mezar
Yniexer kébıbećı Gözleri fıldır fıldır dönüyor
Ze yijeṕaşö zetriĺhağep ! Çok konuşmak
Ze zığesambır Sakin ol
Zeblewew wınem kinejığex Kendi kendilerine kaldılar
Zećaqo yimıen Sözünü tutmak
Zećemiy zaléźı Herşeye atılıyor
Zećeriy triwıpsağ Yemeğin tümünü silip süpürdü
Zećeriy we zerep'ow keḣurep Her şey istediğin gibi olmuyor
Zećeriy yejım feğeṫısığe fede kışeḣu Herkesi kendisine amadeymiş gibi zannediyor
Zećeriy zepećiğećığ Hepsini sıradan geçirdi
Zećeriy zetirıwpsağ Her şeyi bitirmek
Zećewıpćağew şısın Derli toplu oturmak
Zéğeş'ejın Kendine getirmek,haddini bildirmek
Zeḱoşöwejew ğın Baldırlarına vurarak ağlamak
Zeo zaş'e Aniden
Zeo zepç Direk dışa açılan oda kapısı
Zepešıwtxıjew keĺağo Parıldıyor
Zepéwe ş'ın Rekabet etmek
Zepezelaće ḣun Tepetaklak olmak
Zepezırız ḣun Ayrı düşmek
Zereçı, yişüığoşxu’ Sağlığı yerinde
Zerefah zerefeşx Fırsatçılık yapmak
Zereḣow ş'ın Olduğu kadar yapmak
Zereḣunew ḣuğax Olacağı kadar oldu
Zeş téğewın Can sıkıntısından kurtarmak
Zeşü’esew şıs Kazık gibi oturuyor
Zetéğepśıkoáğew şısın Derli toplu oturmak
Zeténe gore guşıen Kekeliyerek konuşmak
Zeupĺejın Bir birinin yüzüne tekrar bakmak
Zexekırkehew maqo Titreyerek yürümek
Zexemıxışö zıtéğewen Duymazlıktan gelmek
Zeximıxışö zıtréğawe Duymazlıktan geliyor
Zı abjaneće yimıwesen Tırnak ucu kadar değeri olmayan
Zı ćıṕe ş'ın Bir araya getirmek
Zı kure feoáğep Hiçbir anlamı yok
Zı kure keḣıyerep Bir milim kıbırdamıyor
Zı mıhamel ufağep Bir lokma ekmek yemedi
Zı śeće yimıźen Değer vermemek
Zı śıke feoáğep Hiçbir anlamı yok
Zı śıke xeĺep Onda hiçbir şey yok
Zı uĺha ufağep Bir lokma yemedi
Zıćemıajı ḣun Gücünü yitirmek
Zıfemıwćıj! wine zećitḣıjıştep Onun için fazla fedekar olma. anlamayacak
Zıgore zışü'eş'ıjı Kendini bir şey zannediyor
Zıgorem ribılımep Hiçbir şeyden anlamayan,işe yaramaz
Zıgorexer réḣohı Bazı şeyleri planlıyor
Zıöğex mew! Yıkıl karşımdan
Zıpćaşe téğuthan Aynı fikirde olmak
Zıpıĺıriy, ḱioreriy haşö melışö Uğraştığıda söylediğide gereksiz, lüzumsuz
Zıpıplejımiy hawliy Kendini de assan boşuna
Zıpk yiğewçöjın Eski haline getirmek
Zıśe pće yiajep Hiç hali, değeri kalmadı
Zıśe šıfığe xeĺıjep Hiç insanlığı kalmamış
Zıśe yifeşöáşep Hiçbir şeye layık değil
Zıśe yişü'ağe keqoştep Hiçbir faydası gelmez
Zıśe yişü'ağe kıwiğećıştep Hiçbir faydası olmamak
Zıśeće zişü'imığeş’ew Umursamadan
Zıśem fimıtıjın Gücünü yitirmek
Zıśem pemış'ın Çok değer vermek, başkasıyla mukayese etmemek
Zıśem riwasep Hiç değeri yok
Zışışınerer yişha kırıqoáğ Korktuğu başına geldi
Zıtéwıçörer yeğeǵırzı Bastığı yeri titretiyor
Zıṫ'o zışe Birkaç kere
Zıṫu zış Birkaç
Zızetışışümığeğupşej Birbirimizi unutmayalım
Ziğešıbğuy yićıjığ Tüydü,çıktı gitti
Ziğethamıće gore guşıen Acındırarak konuşmak
Zişha tımıĺeğow ziguğu tızğaĺ'erer Kendisini görmeden bahsetmek
Ziş'ıtejıgore meğı Yalandan ağlamak
Ziwışefiy ćiĺeşüjığ İşin içinden sıyrılmak
Ziwışefiy ṫısıjığ Ortalığı karıştırıp kenara çekilmek
Ziy feĺećıjışürep Takati bitmiş
Ziy femıĺećıjın Elden ayaktan düşmek
Ziy kıfimış'en Hiçbir yardımı dokunmamak
Ziy kıpkırıćıştep Eli sıkı
Ziy kimıojew, ziwşefıjığ Susutu, pustu
Ziy yemıoĺ'en Hakkında yorum yapmamak
Ziy yia kimıfejın Artık elinden bir şey gelmemek
Ziy yia kimıfejın Artık elinden bir şey gelmemek


ŞÜKITĹEAS