Oáćexer / deyimler / idioms Kategorisindeki Kelimeler

Hatalı bir çeviri olduğunuz düşünüyorsanız lütfen belirtiniz.

ADIǴE TÜRKÇE
Wa waw ar sıdew ğeş'eğon Aaa çok enteresan
Yehçırığo xemıĺew Abartısız
Ofışxo yeş’ı Abartıyor
Bjane yifın Abartmak
Gu festın Abayı yakmak, aşık olmak
Nece ucej Acayip
Haxeme rafıjağ fed Acelesi var,arkasından köpek kovalıyor gibi
Yefıjağe xeĺew Aceleyle
Gum ĺı pızın Acı çekmek, kahretmek
Gu ćeğun Acımak
Gu fewızın Acımak, üzülmek
Ziğethamıće gore guşıen Acındırarak konuşmak
Ğable ğaĺ'e Aç bırakmak
Ney psiy Aç gözlü, obur
Gu nećew Aç karnına
Gunećew ĺı xaşığ Aç karnına kan aldılar
Yeğaş’em yinegu seyiştep Açgözlü
Apše ĺapš Açık saçık dekolte
Wer ser Açık, aleni
Yinıbe yiğućağ Açlıktan midesi karnına yapışması
Ĺ’ım yiqošı ĺ’ı yit Adam gibi adam
Yane ĺ'ew ḱiĺfığ Adam gibi adam
Ĺ’ığe kıxefen Adam gibi adam olmak
Ĺ'ığe kıxefen Adam gibi davranmak
Ye ĺ'ıḣuj Adam olmuş ta,,
Ye ĺ'ı kabz Adama bak,akıllıya bak
Wıĺ’ıme sıĺ’ı Adamsan, adamım
Xabziy bzıpḣiy yiap Adet usul bilmez
Ĺape źın Adım atmak
Mışömılınığe zehan Adice davranmak
Çıǵır ćıćıć make pıućew yićıćığ Ağaç çatırtı sesi çıkararak yıkıldı.
Hıĺeşxo téĺ Ağır yükün altında!
Jer ğućen Ağız içi kurumak
Jem deohı gore guşıen Ağızda geveliyerek konuşmak
Jem kıdećın Ağızdan çıkmak
Nequ neps ḣun Ağlamaklı olmak
Ğınır ḱiwṫupşın Ağlamaya başlamak
Xeğınağegore guşıen Ağlayarak konuşmak
Ğıgore pehıgore guşıen Ağlıyarak sıkıntılı bir şekilde konuşmak
Wızır xejüćıjın Ağrısı kalmamak
Yiul ḱéşı Ağzı açık
Yije uzıjığew yepĺı Ağzı açık bakakaldı
Neye paye Ağzı burnu dağılmak
Nake pake Ağzı burnu dağılmış
Yije dapĺesı şıt Ağzına bakıp oturuyor,her dediğini yapıyor
Yije kıdehare ḱéo Ağzına geleni söylüyor
Yije cemışx daferep Ağzına kaşık sığmıyor, burnu havada
Jem fimıtın Ağzına sahip olamamak
Sıde min yije kıdetekurer Ağzından binlerce laf dökülüyor.
Yije śıs kıdemıćın Ağzından çıt çıkmamak
Wiğetḣenew zı terez yije kıdećıştep Ağzından hoş bir şey çıkmamak
Yije şüı kıdemıćın Ağzından iyi bir şey çıkmamak
Yije zı terez kıdećıştep Ağzından iyi bir şey çıkmaz
Yije ṕanć sanć kıriğao gore maşxe Ağzını şapırdatıyor
Ṕanć sanć Ağzını şapırdatmak
Yije ğućağe Ağzının içi kurudu
Yiups kıfiçın Ağzının suyu akmak
Ayay guş, newış siof zepıfeğağeteme Ah ah ,yarın işim rast gitseydi 
Ayay guş, a nıbjım sıḱiçıjığağeteme Ah ah,o yaşa dönebilseydim
Ay anasın! Ah keşke
Ay yay guş ! wızereşü’eş’ıjırem fedew wısiağot Ah keşke böbürlendiğin kadar olsaydın
A yebı yewımat Ah seni seni
A sermığo Ah talihsiz başım
Si guhaguj tézğepşexağ Ahımı aldım
Haşhaçüĺej Ahlaksız
Wınağo wınaşö Aile toplantısı
Bın qodew qodın Ailece yok olmak
Şha şixın Aklın baştan gitmesi
Gum kıriźen Aklına düşmek
Yigukećıre yimaf Aklına geleni yaşayan
Gum yiĺın Aklında tutmak
Yigu ze xezırep Bir an bile unutmuyor
Wiahılep wilı şışep Akraban değil,dostun değil
Yeĺebırkawe gore qon Aksak aksak gitmek
Pçıha daqo Akşamcı
Yiof xemıĺıjın Alakası kalmamak
Mıskare ş’ın Alay etmek
Wenafe anafe Alenen
Neṫaw neṫaw Alın tokuşturma
Şhaqo ş'ın Alınmak,kafaya takmak
Şhar xehajın Alıp başını gitmek
Tham wigu ḱéremığeć Allah aklına düşürmesin
A tham siğewneḣuğıy Allah belamı verdi
Tham siğewıneḣuy siğeṫısıjığ Allah belamı verdi
Tham séğaĺı' Allah canımı alsın
A sizıcağom a fede bın kıréremıt Allah düşmanıma böyle evlat vermesin
Tham wizıcağom ay fede kırét Allah düşmanıma onun gibisini versin
Wizıcağom tham ayfede kırét Allah düşmanına versin
Tham yipećiy yiwıjıćiy wıkréremığeć Allah kimseyi onun önüne çıkarmasın
Tham ay fıtréremığaf Allah ona muhtaç etmesin
Tham şöğewın Allah sizi ihya etsin
Tham yeğepš Allah yalanlasın
Tham yeremıd Allah yazdıysa bozsun
Thar kıfewısen Allah yüzüne baktı
A tha zewağer Allahın gazabına uğramış
Maşü’e ćeş’ehın Altına ateş yakmak
Gum riwıbıten Amaçlamak
A nını guş Aman allahım
A dıdıd guş, sıdew çıa Aman çok soğuk
Yine kıćehajın Anılarda boğulmak
Dık yiow yiğeştığ Anında dondurdu.
Zeo zaş'e Aniden
Kışiwıtew ğın Aniden birdenbire ağlamak
Yigu kıxiźen Aniden hatırlamak
Tumpı ḣun Aniden kaybolmak
Ar tızefiṫıṕaĺ Anlaştığımız gibi
Yiguğu ş'ın Anmak
Oş’e demış’ew Ansızın
Gum ḱiĺeden Ansızın hatırlamak
Dunayer pş’ağ Arkasında çok kişi takılı olmak
Yerıh yerışx Arsız,kötü,nankör,
Yemıḱoḱujım wıprikuşüştep Arsızın hakkından gelemezsin
Sine zećitḣıjışta? Artık bana ne faydası dokunabilir
Yigu yiźıjın Artık dönmek istiyor
Ziy yia ḱimıfejın Artık elinden bir şey gelmemek
Śeh femış’ıjın Artık güvenmemek
Gum yimıfejın Artık kalben taşıyamamak
Pşeğu feḣun Askıntı olmak
Kızxećığer yiğeğoşerep Aslını inkar etmiyor
Oáćiy ş'ıćiy yiş'erep Asosyal
Xehaćiy xećıćiy yiş'erep Asosyal
Yişha zexehağ Kafası karıştı
Yişha yiwase pıqodejın Astarı yüzünden pahalı olmak
Gur pişün Aş ermek,canı bir şeyler çekmek
Ğıćayew meğı Aşırı ağlıyor
Ha lejaćew melaje Aşırı çalışan
Gur kıpiwtın Aşırı doygunluk
Şxıćayew meşxı Aşırı gülüyor
Başe zıöş’ehı Aşırı yüzgöz oluyor
Yipe ğoáne yihaşt Aşırı yüzgöz,burnuna girecek
Ćaše kıxeğetekun Aşırı zorlamak
Nerĺeğu feḣun Aşikar olmak
Maşü’eha keqon Ateş almaya geldi,ayak üstü,çok aceleci
Maşü’e ćeğenen Ateşi tutuşturmak
Maşü'e ćeĺ Ateşi var
Pĺırstır ćeĺ Ateşi var
Maşü’e xeğenen Ateşi yakmak
Maşü’e yiş’ehın Ateşi yakmak, sobada
Maşü’em zıréğewı Ateşin karşısında ısınıyor
Maşü'em yehı Ateşler içinde yanıyor
Kıriğeĺetiy ḱioáğ Atıp tutan
Nebe nabew pĺen Aval aval bakmak
Yi make riwıṫupşığew meğı Avazı çıktığı kadar ağlamak
Yiamće yiĺın Avcunda olmak
Yiĺako zećeken yiĺako zećećın Ayağı kilitlendi, ayağı açıldı.
Ćepḣe ćeṫaku Ayak altı etmek
Ĺegu ćetı ḣun Ayak altı olmak
Yiĺakoxer riğenen Ayak diremek
Yi çöáke ćığsığ ḱéo Ayakkabısı gıcırdıyor
Ĺakoxer ćemıćıjın Ayakları tutulmak
Ĺakoxer wıterebjen Ayakları uyuşmak
Ĺakor ğećehığew şısın Ayakları uzatarak oturmak
Yiĺakoxeme yamıwbıtıjın Ayaklarının tutmaması,halsizlik
Ĺer tét Ayakta
Yiĺe tétın Ayakta durmak
Mılaje mıpsew Aylak
Zıpćaşe téğuthan Aynı fikirde olmak
Zepezırız ḣun Ayrı düşmek
Maće ĺaće Az çok
Ṫequ şöqu Az çok
Mace şüáćep Az değil
Amaće lemaćep Az uz değil
Bemiy maćemiy Az veya çok
Maće maćew Azar azar
Ṫequ ṫeqow Azar azar
Ḣonı şxın Azar işitmek
Ḣonšenı yişın Azarlamak
Yinaṕo yićığ Azmak,laftan anlamamak
Ĺakor zetéźağew şısın Bacaklar üst üste oturmak
Habıḣow şısın Bağdaş oturmak
Ḱuwe hawew guşıen Bağırarak konuşmak
Ḱuwegore guşıen Bağırarak konuşmak
Ḱuwe hawe Bağırmak
Ḱuwen šıtḣen Bağırmak, çağırmak
Yibğe zerılelı Bağrı açık
Wışhağo ĺıḣun Bahane aramak
Wışhağo keğotın Bahane bulmak
Wışhağo ş'ın Bahane etmek
Xatem bzıw šırğ şırğ makexer deućı Bahçede kuş cıvıltıları duyuluyor
A sidax Bak güzelim
Ye sikebzej Bak sen,,
Yepĺ mı zımsıfetım Bak şu adam bozuntusuna
Miy neh zımsıfetım Bak şu bacaksıza
Yişö wıḱéşı Bakımlı, besili
Yişö kıtéşın Bakımlı,besili
Şöwı halıjömiy sıfayep Bal kaymak da olsa istemem
Zeḱoşöwejew ğın Baldırlarına vurarak ağlamak
Ham fediz sıriźağep Bana Köpek Kadar Değer Vermedi
Weşögur ğoáne ḣuğe Bardaktan boşalırcasına
Bızıbzıbz yiow ḱéşxığ Bardaktan boşalırcasına yağdı
Ḱéeşxırep, kebzebzexı Bardaktan boşalırcasına yağdı
Zıtéwıçörer yeğeǵırzı Bastığı yeri titretiyor
Şha wınezen Baş dönmesi
Şham téğeṫıshan Baş tacı etmek
Şör kahın Başarmak, aferim almak
Haće koáće Başı boş gezen hayvanlar
Şhar pzın Başı düşmek
Yişha ḣumağ Başı kapalı
Sişha zetéwıtı Başım çatlıyor
Sişha ḱéqoćı Başım dönüyor
Sişha mewınaze Başım dönüyor
Sişha wızı kıriğewıçöáğ Başıma ağrı girdirdi
Sımıwdegu' ! Başımı ağrıtma, kafa ütüleme
Sişha péşxıćı Başımın etini yiyor
Tişha tiğewceğuğ Başımızı şişirdi, bezdirdi
Şha fitın Başına buyruk
Yişha bewbe kıriqoáğ Başına çok iş geldi
Yişha bewbe téḣıćığ Başına çok iş geldi
Dunyer yişha kıriqoáğ Başına çok şey geldi
Dunayer yişha ḱéḣuĺ’ağ Başına çok şeyler geldi
Yişha kırihın Başına gelmek
Yişha kıriqon Başına gelmek
Yişha of riĺhajın Başına iş açmak
Haye wıwtağ jı wiğeşeştep Başına iş açtın seni rahat bırakmaz
Şüı pećeĺep Başına iyi şeyler gelmeyecek
Ğozır yişha kıxéxı Başında alev çıkıyor, çok sinirlenmek
Şha xehajın Başını alıp gitmek
Wişha ḱuš rişxıćın Başını etini yemek
Yişha xixıjın Başını kurtarmak
Yişha yewejın Başını taşlara vurmak
Yişha zeréşejı Başının çaresine bakıyor
Şhar zetéwıtın Başının çok ağrıması,çatlaması
Şha rişxıćın Başının etini yemek
Şha téşxıćın Başının etini yemek
Şham yiṫıshan Başının etini yemek
Şham beleh yiĺhajın Başınını belaya sokmak
Wase yetın Başlık parasıvermek, değer biçmek
Yiĺakoxer xiwıpšegore maqo Bata çıka gitmek
Pıtxıjığ fedew taremıĺeğu’ Batık gibi görmesinler
Yine ḱilelın Baygın bakmak
Zıgorexer réḣohı Bazı şeyleri planlıyor
Ape as Becerikli
Aqo ĺaqow mepşerehı Becerikli,hamarat bir şekilde yemek yapıyor
Ğıbze ubze Beddua
Gum rihın Beğenmek
Guyeun Beğenmek
Gum rimıhın Beğenmemek
Gur témıhan Beğenmemek
Umpemı ş'ın Beğenmemek
Nafe ḣun Belli olmak
Maşü’em sıriğestığ Beni çok utandırdı, beni çok üzdü
Makenıçe sımışı’ Beni habersiz bırakma
Sımığaĺı' ! Beni rahatsız etme ?
Feder zırız Benzersiz
Nepk pepk Berbat yüzlü
Yişö wıḱişın Besili
Yi şö pızın Beti benzi atmak
Yişö pıćın Beti benzi atmak
Yişö pifın Beti benzi atmak
Yişö pızın Beti benzi solmak
Yişha psı yit Beyni sulanmak
Gur riwtın Bezdirmek
Şha wıceğun Bezmek
Gu şıćın Bıkmak
Gur piwıtın Bıkmak, umudunu kesmek
Sigu piwtığ Bıkmak,umudunu yitirmek
Sigu riwtığ Bıkmak,umudunu yitirmek
Yişha yeğewceğujın Bıktırmak
Yikun yikun wije ze zetéĺh Bi çeneni kapa
Mıo mış’e Biçimsiz, şekilsiz, nahoş
Şığoáze ḣun Bilgilenmek
Zı ćıṕe ş'ın Bir araya getirmek
Yizıĺako benım det Bir ayağı çukurda, mezar
Zeupĺejın Bir birinin yüzüne tekrar bakmak
Amalıre azeğure yieme Bir çaresi var ise
Dunayer ğebeźejın Bir çok şeyi birlikte idare etmek
Dunayer zeréfe Bir çok şeyi birlikte idare etmek
Neps kutame Bir damla gözyaşı
Yiorer mılım tétxağ Bir dediği bir dediğini tutmamak
Yine yit, yipse pıt Bir deri bir kemik
Pıw alawısın ze wıçüjıba Bir dur
Apedelel ş'ın Bir işi gevşek yapma
Zı mıhamel ufağep Bir lokma ekmek yemedi
Zı uĺha ufağep Bir lokma yemedi
Zı kure keḣıyerep Bir milim kıbırdamıyor
Yipse pıtıj kodiy Bir tek canı kaldı
Ca zakor arı gurişü'uğo tiar Bir tek sevincimiz o
Ğoy şay Biraz hasta
Ṫequ' tézeqoh armırme wızećeken Biraz hereket et yoksa kaskatı olursun
Are sere tızereş’ejığ Birbirimizi tanıdık
Zızetışışümığeğupşej Birbirimizi unutmayalım
Başe zerağehı şıap Birbirine çok benzer
Şıağo yazereğehırep Birbirlerine denk
Gum ḱitecen Birden aklına gelmek
Gur feğun Biri için endişelenmek
Lır fewızın Biri için üzülmek
Yaz yaziy Birinden biri
Gur fewızın Birine acımak
Yiof kebğenen Birini bir sey yapmaktan alıkoymak
Gur feşeğen Birisine düşkün olmak
Guhaguj frian Birisine hınç beslemek
Zıṫu zış Birkaç
Zıṫ'o zışe Birkaç kere
Si kurte xiş’ıćırep Birşeyden anladığı yok
Ha šıfa tıriźağep Bizi umursamadı,değer vermedi
Çiy téḣıršen Boğazın gıcıklanması
Yiśaǵe demıhan Boğazından geçmemek
Ćıfe hafe Borç harç
Hafe ćıfe yiap Borçsuz dertsiz
Peşız udan yeğeşı Boş duran insanlara denir
Nıkı sıkı Boş konuşmak
Pao nećım yepĺe Boşa bakıyor
Lelel yiow Boşa konuşma
Hawlıye šaşü’tew Boşu boşuna
Hawlıye šaşüte huğe Boşu boşuna gitti
Nemız umızew Boynu bükük
Jejiy wızım rihıjağ Böbrek sancısı azdı
Mır moştew şıtıştıme yişha zıgore kriqoşt Böyle giderse belasını bulur
Yauy yaotejiy nıçepe kıtfésığe wesım fediz sıĺeğuğep Bu gece yağan kar kadar ,ne söylendi,ne anlatıldı
Miy gunećew, mıyiy wızışxaxeće wéşöşt Bu ilacı aç karna bunu da yemekten sonra içeceksin
Ye wewey axeme yapao ḱéseĺeşöx ay neh yaguşıa témıtıxew Bu kadar tutarsız kişilere artık itibar etmiyorum
Ay se ḱés’oĺ’en şıap Bu konuda söyleyecek sözüm yok
Mığe dexaşew zıriçığ Bu yıl güzel boy attı
Yiğotırer tıréwıpse Bulduğu her şeyi yiyor
Haşx koşx Bulduğunu yiyen
Waşör zeećıjığ Bulutlar dağıldı
Pe ḱiṫeṫın Burnu akmak
Yipe kıfijın Burnundan getirmek
Yipe śı kıréçı Burnundan kıl aldırmamak
Yipe zeeĺın Burnundan solumak
Pe yiĺeşön Burnunu çekmek
Yipe şḣon Burnunu sürtmek, dersini vermek
Yipe fezanćew qon Burnunun dikine gitmek
Sıdew zećeriy zepıxıjığ Bütün imkansızlıkların peş peşe gelmesi
Ofışxo zefen Büyük işleri yürütmek
Gopeğuşxo xet Büyük sıkıntı içinde
Ofışxo xefen Büyük sıkıntıya düşmek
Hıĺeşıxom kıćezıjın Büyük yükten kurtulmak
Si gu kıréfı Can sıkıntısı
Zeş téğewın Can sıkıntısından kurtarmak
Yizeş tréğewı Can sıkıntısını gideriyor
Yipse xećın Can vermek
Gur ḱifızın Canı acımak,sıkışmak
Yipse xetıj kodiy Canı çıkmak üzere
Yipse xewıtın Canı çok acımak
Yipse ricegujın Canı çok yanmak
Yipse xeĺ Canı gibi
Şüıpsew ĺeğun Canı gibi sevmek
Yi gurışüığo ḱićın Canı istemek
Gur pen Canı sıkılmak
Sigu śık riğeoağ Canıma tak ettirdi
Gum ĺı piğezın Canımdan can aldı
Sigu wıkdemıah Canımı sıkma
Gu téğepşexen Canına değdi
Lı šınew yişxığ Canına okudu
Gum yeajın Canına tak etmek
Gur rićen Canına tak etmek
Gur riwıtın Canına tak etmek
Yigu šık ḱion Canına tak etmek
Yipse yeajın Canına tak etmek
Yigu yeğeajın Canına tak ettirmek
Yipse yeğeajın Canına tak ettirmek
Yipse paçığem fedew şüı yeĺeğu Canından çok seviyor
Yipse yemıpĺıjın Canını esirgememek
Yipse yiwceğujığ Canını hiçe saydı
Yipse yiaşüığe yiş’ejırep Canının kıymetini bilmiyor
Psem paçığe fedew şüı ĺeğun Canının parçası gibi sevmek
Pse pıt Canlı
Gu kız’apış’ehıjın Ceraretini yeniden toplamak
Gu zıapış’ehın Cesaretini toplamak
Gu zıapış’ehıjın Cesaretini yeniden toplamak
Gu téş’ehın Cesaretlenmek
Qoáće yetın Cesaretlenmek
Pşedećıjır şten Cezayı kabul etmek
Śıs haḱum wémı'. wistışt Cıs! sobaya elleme .yanacaksın
Yişıpke rihıĺ'en Ciddiye almak
Yiem yia xehajırep Cimri
Gum pımıćın Cimri,gönlünden kopmayan
Gubšenej Cömert, iyi kalpli
Gu pıćın Cömertlik
Ćexew ḱiotağ Çabuk pes etti
Bğuncew kıfépĺećiy zışü’imığeş’ew ziğeçereğuy yiğezejığ Çaktırmadan bakıp görmezden gelerek geri dönmek
Wımış'e demış'ew Çaktırmadan birdenbire
Habz ĺıḣu’ Çapkın
Aş’ex uş’ex Çarçabuk, pratik
Yipao ḱéseĺeşöx Çarkına yandığım
Tak yiow yewtenćığ Çat diye çarptı
Wızegotḣiy wızegowtığemiy hawliy Çatlasanda patlasanda boşuna
Yigu témıfen Çekememek
Yije fitep Çenesini tutamıyor
Hare kure Çer çöp
Xej bıj Çer çöp
Xeśe paśe Çer çöp
Şhaşxo şü'et Çık kafalı
Ćak yiow pḣe ğuğer zepićığ Çıt diye kuru odun kırıldı
Ćık sık make ḱiğeuğ Çıtırtı sesi çıkardı
Keğağer ştığe, keğağem çıa yewağ Çiçekler dondu, çiçekleri soğuk vurdu
Ace bıce Çirkin,biçimsiz
Yiaye aye xehajığ Çirkindi daha çirkin oldu
Yiayağe aye xehajığ Çirkinliğine çirkin kattı
Ḣéte petayew yeo Çok abartıyor
Maşü’e ćeğenağ Çok aceleci
Dıc psıc Çok acı
Yipse récegujı Çok acı çekiyor,aynı zamanda canını hiçe sayıyor
Melaćem zepıĺ`ıćın Çok acıkmak
Gu fiğućın Çok acımak
Gur yiğetekon Çok acımak kalbin parçalanması
Wız śake yiı' Çok ağrılı hastalığı olmak
Uşı keś Çok akıllı
Yemıhçıruğow šaṕo Çok arsız
Dunayer yeon Çok azarlamak
Har téğešen Çok azarlamak
Bew beme kaćenıjığ Çok badire atlattı
Yişha dunyer ḱéḣuĺ’áğ Çok badireler atlattı
Tığer mestanem réşı Çok becerikli
Waşör kew'ubıxığ Çok bulutlu
Sigu zegowtınım ĺeasığ Çok bunalmak
Ha lejaćew lejen Çok çalışmak
Miy wihade kışıpğotıjışünep Çok dağınık
Zıśem pemış'ın Çok değer vermek, başkasıyla mukayese etmemek
Nere gureće mapĺe Çok dikkatli bakıyor
Şöṫeṕı ş'ın Çok dövmek
Xafe çınasıw Çok ekşi
Bere yeĺ’ećığ Çok emek vermek
Wişö fıtépxıjın Çok emek vermek
Gum xepćen Çok etkilenmek
Yiše yeşxıjı Çok fakir
Nem ĺı kıtéĺeden Çok fazla kızmak
Ĺedane yinen Çok geç kalmak
Dunayem téferep Çok hareketli, rahat durmuyor
Waşöm ćıĺem téferep Çok hareketli, yaramaz, yere göğe sığmıyor
Wızığelı ḣun Çok hastalıklı
Wışü'ećınew şıtep Çok inatçı
Of be zeréfe Çok işi yönetiyor
Dunayer yéğebeźejı Çok işler yaptığını iddia ediyor
Wınem ḱétekuıx Çok kalabalık
Tığer śeken Çok kavurucu
Haxeme zıoáĺeşühığe fed Çok kırışık
Dunayer téğeḣıćın Çok kızmak
Gu fepĺın Çok kızmak
Sigu maşü'e zećiğenağ Çok kızmak
Dunayer ḱéo Çok konuşan
Ze yijeṕaşö zetriĺhağep ! Çok konuşmak
Gur rixın Çok korkma
Yipse uğezın Çok korkutmak
Haynape šeuj ḣun Çok mahcup olmak,çok ayıp olması
Merak ğozay Çok merak etmek
Dunayer femıḣujın Çok mutlu olmak
Yiupş'e zetéhajırep Çok mutlu olmak
Bere pemıtew Çok olmadan
Gum kıpıĺeden Çok özlemek
Ğeqo daqo Çok para harcayan
Ḣunće psınćay Çok pratik
Yinexer zexeğebıcağ Çok sert bakışlı
Dunayer kıpıḣıćın Çok ses çıkarmak
Sıdew ćım sım Çok sessiz
Psepeşxo ḱihığ Çok sevap kazandı
Ha takır Çok sıkı, cimri
Gum deḣıćın Çok sıkıntı çekmek
Bew be ćexećığ yikunew ćexećığ Çok sıkıntı çekti yeterince sıkıntı çekti
Sigu zeüğepćağ sişha wızı kıriğewıçöáğ Çok sıkıntı vererek başını ağrıtmak
Gum jı diğewçön Çok sıkıntı vermek
Yigu zeuğepćen Çok sıkıntı vermek
Sigu kırifıştım fed Çok sıkıntılanmak
Gopeğuşxo yaı’ Çok sıkıntıları var
Ofışxo ḣuğe Çok sorun oldu
Dunayer yiğeḣıćın Çok söylenmek
Psım rihıjen Çok susamak
Yinaye yićığ Çok şımarmak
Kabze ubze Çok temiz,,titiz
Şıwğe lığ Çok tuzlu
Dunaye kaleportışxo pıĺ Çok uğraş zahmet ister
Şha pığezın Çok utandırmak
Yinape téxın Çok utandırmak
Wıćıtem zéğehın Çok utanmak
Çıyem riğezın Çok uykusu gelmek
Çıye wız ḣun Çok uyumak
Çıyem yinexer şiğebeǵen Çok uyumaktan gözleri şişmek
Siguy sişüy ṕoáće ḣuğe Çok üzüldüm,hiç halim kalmadı
Gum şiz xećın Çok üzülmek,içi acımak
Yiam hatre hisapıre yiap Çok varlıklı
Beğorjüğo şxen Çok ve abur cubur yemek
Ĺeoćayew meĺao Çok yalvarıyor
Şhaće jön Çok yaramaz
Dunayer yiwbıtığ Çok yer tutmak
Ofışxo xetın Çok yoğun
Hade ḣurayew ḣun Çok yorulmak
Hade ude ḣun Çok yorulmak
Hade wılereć ḣun Çok yorulmak
Kupşha zerıbl Çok zayıf
Ĺ'enıpse yiğeşın Çok zayıf
Yiem yipçağe yiş’ejırep Çok zengin
Ḣoyı maš Çok, bol
Ćeleğoleme takxenağ Çoluk çocuğun arasında kaldık
Hamṕeow ṫısın Çömelerek oturmak
Ṕırqu sırqu Çukurlu çıkıntılı
Azğen tuzğen Dağınık
Kobebjabe Dallı budaklı
Gumeć wian Darlık, sıkıntılı olmak
Yio yiş'e zetémıf Dediği ile yaptığı birbirini tutmayan
Zı śeće yimıźen Değer vermemek
Pḣate pemıhın Değer vermemek, beğenmemek
Hakuşöw yimıźen Değer vermemek,hiçe saymak
Ĺegu ćetını ş'ın Değer vermemek,hiçe saymak
Pće yian Değerli
Pće zimı' Değersiz
Şö téhatéć Değişken, istikrarsız
Déleo délaşö Deli gibi
Délağe zehan Deli gibi davranmak
Wımıo şıw Deme yaw
Oáćem oáće yiı’ Demeden demeye fark var
Yaow zeraow Denen, birbirine söylenen
Neśe uśe Derbeder
Dunayer ğeajın Derdini aşırı dillendirmek
Wişö fıtépxıjığećiy hawliy Derini yüzsende boşuna
Yişö yiçın Derisini yüzmek, pataklamak
Şö téxın Deriyi yüzmek
Zećewıpćağew şısın Derli toplu oturmak
Zetéğepśıkoáğew şısın Derli toplu oturmak
Yipe kırışeyićırep Dışarı hiç bakmıyor
Yigu śapeće yiığ Diken üstünde durmak
Wızıpıxırıpĺew wışü'eĺ'ıćew yaxesın Diken üstünde oturmak
Gufapĺew pĺen Dikkatli bakmak
Yiše kırauxıjın Dile düşmek
Ĺeoáqo deoáqo Dilenci ,dinleyici
Yibze ḱiwṫupşığ Dili çözüldü
Bzer ḱiwıṫupşın Dili çözülmek
Yibze yiwbıtın Dili tutulmak
Yibzegu ćehı Dili uzun
Zeo zepç Direk dışa açılan oda kapısı
Yiśelışö zetréke Diş etlerini sıkıyor
Śepedawe fimıkun Dişinin koğuğunu doldurmamak
Yiśexer zetékağ Dişleri kilitlendi
Yiśexer kıopsı Dişleri sırıtıyor
Yiśelışhaxer zeréğeşxı Dişlerini gıcıdatıyor
Śelışha zereğeşxın Dişlerini gıcırdatmak
Ĺeḱoncemışha şısın Diz üstü oturmak
Ĺegonceşhaw ṫısın Dizini üstünde oturmak
Šıf kığej Donuk insan
Nık psık Dop dolu
Ğaziy, keğaziy ay wıḱéqoĺ'ejışt Dönüp dolaşıp sonuca döneceksin
Habıḣow qon Dört ayak üstünde yürümek
Thaĺeu dećın Duaya çıkmak
Upş'e kıuğepşın Dudağını şişirmek
Yiupe yeğeḣulıble Dudaklarını kıpırdatmak
Yi upe yeğeğulıble Dudaklarını titretiyor,
Ğozır kıxixın Dumanı tüten ,çok sıcak
Wıçüğo ṫısığo yiap Dur durak bilmeyen
Gum kırifın Duyguları taşmak
Gu max Duygusal, içli
Gur beǵın Duygusallaşmak
Zeximıxışö zıtréğawe Duymazlıktan geliyor
Zexemıxışö zıtéğewen Duymazlıktan gelmek
Dunayem ziy triş’ıćırep Dünyadan bi haber
Dunayem riqorer pş'en fay Dünyanın gidişatını bilmek lazım
Dunayer yiḣojığ Dünyası değişti
Dunayer kıtékutejın Dünyası yıkılmak
Dunayer zejöw yehı Dünyasını karartıyor, sıkıntılı yaşamak
Dunayer zeriblığ Dünyayı birbirine kattı
Fıćefağ Düşkün
Oáće ş’ıće Düzgün davranma ve konuşma
Oáćiy ş’ıćiy yeş’e Düzgün davranma ve konuşmayı biliyor
Dıu dış Eğri büğrü
Terı guşe sıde timaf Eh bizde öyle yaşıyoruz
Ape deźeğu El atma yeri
Pkıne lıne El ayak
Ape wıbıt keqohın El öpmede dolaşmak
Ğeşü’ağew ığın El üstünde tutmak
Aşabe uşabe El ve akıl yumuşaklığı
Awe ĺewen El ve kolları sallamak
Gurğoázew keğotın El yordamı ile bulmak
Ziy femıĺećıjın Elden ayaktan düşmek
Waşöm ḣerine şéş'e Ele avuca sığmayan,çok hareketli
Arğetec ḣun Ele ayağa muhtaç olmak
Iğı ḣun Ele ayağa muhtaç olmak
Apk ĺepk ćezezın Eli ayağı titremek
Apk ĺepk yiwbıtın Eli ayağı tutulmak
je demızın ağzından düşmemek
je deohıjın ağzında gevelemek
Anećew qon Eli boş gitmek
jeće zıxişıjın lafla kendini kurtarır
Aneć guneć Eli boş, gönlü boş
Ham fed ! Eli çok sıkı
Ziy kıpkırıćıştep Eli sıkı
Gupıć yimıan Eli sıkı,cimri
Bıo bış Eli yakışmaz
Gur kıapıćın Elinde olmadan
Yia yiĺın Elinde olmak
Gum fimıtıjın Elinde olmaması
Yiĺeć kemığenen Elinden geldiğini yapmak
Ĺeć kemığenen Elinden geleni yapmak
Yia ḱićın Elinden gelmek
Yia ḱifen Elinden gelmek
Yia ḱihın Elinden gelmek
Yia ćewıtın Elinden kapmak
Wia ćexew wıbıt Elini çabuk tut
Yiaxer yipçe tıriĺhağ Elleri belinin iki yanında
Guxeĺ wian Emel sahibi olmak
Gur feğeṫısın Emin olmak,rahatlamak
Şütfeğeṫıĺığew tışıs Emre amadeyiz
Yawıjıpkem xešejığ En sononda bok etti
Gumećın Endişelenmek
Sigu feğu Endişelenmek, acımak
Şüı hazır Epeyce
Ĺ’ığe zehan Erkeklik taslamak
wes ṫequ kıtriĺhağ az kar yağdı
Zıpk yiğewçöjın Eski haline getirmek
Je zećeşın Esnemek
Dunayer ḱétekoćı Etrafında bolluk var
Kukuk yiow wıner yićıćığ Ev çatırdayarak yıkıldı
Wıne aṕe ğeḱoşın Ev eşyasını taşımak
Ye wewey guş. sıdew yiğoáce ḣuğe Evahlar olsun .ne kadar yazık oldu
psır ḱégoḣu su gürül gürül fışkırıyor
Wınem yiw'ubağew yis Eve kapalı kaldı
Jem deohın Eveleyip gevelenmek
Yije deorjörehıjı Eveleyip geveliyor
Yitḣağo yiwxığ Evladını kaybedenlerin ruh hali, mutluluğunu bitirdi.
Yawıneğoáşö keş’eğoáy Evlerinin iç halini bilmek zor
A sikebzej Ey akıllım
Ay yay Eyvah
We wiy wiww Eyvah eyvah eyvah
A tham siğaĺ’iy Eyvah.allah beni mahvetmesin
Be ćexećın Eziyet cekmek
Gu ĺéğeten Farkına vardırmak
Gu ĺıten Farkına varmak
Gu ĺımıten Farkına varmamak
Yişü'ağe keqon Faydası dokunmak
Yişü'ağe ḱéćın Faydası gelmek
Maşü'er kıxéğexın Fazla dövmek
Dunaye kutej Felaket
Gu atıṕe Ferah yer
Gum ziatın Ferahlamak
Yigu şe téḣon Ferahlamak
Gum jı dećın Ferahlamak,rahatlamak
Yigu şe téğeḣon Ferahlatmak
Ḱuwe ćiy Feryat figan
Zerefah zerefeşx Fırsatçılık yapmak
Maste deźaṕe zéreğot Fırsatını bulur bulmaz
Fınṫ o silelaw Fırt etde burnunu sümkür evladım
Uşaşegore guşıen Fısıldayarak konuşmak
Şhar yehıjejın Firar etmek
Warş yiow psır riqutığ Foş diye suyu döktü
Çeşiy mafiy nem çetın, gum xemızın Gece gündüz gözümün önünde aklımdan çıkmıyor
Çeş yixın Geceyi sıkıntılı atlatmak
Haş’ureu’ papš Geçimsiz,şerli
keqo naqo gelen giden
Xabzem réwıtı Gelenekçi
Alem astem Geleneklere bağlı
Ćele ğoál Genç, çoluk çocuk
Ćele wıne çeteş Gençlerin kaldığı dağınık ev
Ćelesṫunew ḱiçıjın Gençleşmek
Cıriy sıda keḣuğer Gene şimdi ne oldu
Wéátepsa? Gerçekten mi
Guğu yeĺ’ın Gerekli ilgiyi göstermek
Guğu yemıĺ’ın Gerekli ilgiyi göstermemek
Har zıhakuće kulacem daźe Gereksiz sorulara verilen espirili cevap
Lılıl yeğeon Gevezelik etmek
Deha deć Giriş çıkış
Yiha yić Giriş çıkış
Qokesiy kızećepĺehı Gittikçe alevleniyor
Ćeğćeĺıbze Gizli, kapaklı konuşma
Guće yeṫen Gizlice kinlenmek
Yibğe yixığ Göğsü açık
Sibğe gupe kıuğoĺhağ Göğsüm sıkıştı
Yibğe uṫıshan Göğsünde kalmak
Wigure wişöre yiz ḣun Gönlü gözü doymak
Gu zeuxığ Gönlü herkese açık
Guće fay Gönlü istekli
Gu tépsefen Gönlü rahat etmek
Sigu fedew ḣuğe Gönlümce oldu
Sigu fedew ḣuğe a wex ar Gönlümce oldu, oh olsun
Sigu wıḱiguşeıćığ Gönlümden geçeni söyledin
Gum yimıatın Gönlün kaldırmaması
Wigu yemığequ' ! Gönlün kalmasın,rahat ol
Gum şiz xeḣon Gönlünce mutlu oldu
Gu feğeṫısın Gönlünce olmak
Gur zéreow Gönlünce olmak
Gum deĺ Gönlünde
Gum xeĺın Gönlünde olmak
Wigu xeĺır kao ! Gönlünden geçeni söyle
Gu pımıć Gönlünden kopmamak
Gum kıxefen Gönlüne düşmek
Gur kıdişeyen Gönlünü almak
Gu keşefıjın Gönlünü geri almak
Siguhaguj tépsefağ Gönül rahatlığı, kızgınlığın bitmesi
Gum yinen Gönülde takılı kalan
Gum kıxiçın Gönülden koparmak
Abe ĺeben Görmeden el ayakla arama
Wımıĺeğuşöw zıtéğewen Görmezlikten gelmek
Yitepĺe aye Görünümü güzel değil
Yikeĺeğoáće aye Görünümü güzel değil
Naṕo zetémıxın Göz açmamak
Nepĺeğu yemıtın Göz açtırmamak
Ne téfen Göz değmesi,nazar değmesi
Ne feş’ın Göz işareti yapmak
Yineṕoxer yimıatışün Göz kapaklarını kaldıramamak.aşırı uykysuzluk
Naće féwen Göz kırpmak
Neı’ téźen Göz koymak
Ğune ĺıfın Göz kulak olmak
Nea téğetın Göz kulak olmak
Aćıb ş’ın Gözardı etme
Hanećebız kıćećen Gözde arpacık çıkması
Nem ćetın Gözde olmak
Nem ćezın Gözden düşmek
Nerızı ş'ın Gözden uzak tutmak
Yine kıćewen Göze batmak
Ner pĺızın Gözle süzmek
Yniexer ḱébıbećı Gözleri fıldır fıldır dönüyor
Yinexer ḱélıdıćı Gözleri ışıldıyor
Yinexer ḱéšıwıćı Gözleri ışıldıyor
Yinexer çanı Gözleri iyi görüyor, keskin
Yine çanı Gözleri keskin
Yinexer mepćıpćı Gözleri kıpraşıyor
Çıyem yine kıréćı Gözlerinde uyku akmak
Yinexer kızećixıjığ, kepĺejığ Gözlerini açtı, artık bakabiliyor
Yine kızećixıjığ kepĺejığ, dunayem kıtépĺejığ Gözlerini açtı, baktı, yeniden dünyaya baktı
Yine ĺı kıtéĺeden Gözlerini kan bürümek
Yine zetébzıjew Kötü bakış
Nećeṫırğe ćeĺ Gözü çapaklı
Yine ḱićın Gözü çıkmak
Dunayer fimıkujın Gözü doymayan
Dunayer yilıjışt Gözü doymayan
Ne kıténen Gözü kalmak
Ner tédıken Gözü kalmak
Yine kıfizın Gözü kalmak
Ner kewşüınćın Gözü kararmak
Yine zetépĺın Gözü sağda solda
Neı’ téğetın Gözü üstünde olmak
Neḱu neps Gözü yaşlı, ağlamaklı
Neke pake Gözü, burnu dağınık
Ner kıfizın Gözüm kalmak,imrenmek
Sineće sımıĺeğuğağeme nıbjiy sişü’eşı ḣunığep Gözümle hayatta inanmazdım
Nem jı ćeğewın Gözün gönlün açılması
Nećebıź kıćećen Gözünde arpacık çıkması
Yine kıpećefen Gözünde canlandırmak
Yine ćeun Gözüne sokmak
Ne kırićın Gözünü oyarcasına
Ne kızećémığexın Gözünü açtırmamak
Ner ćixın Gözünü almak
Nea témıxın Gözünü ayıramamak
Yine ḱiwtın Gözünü çıkarmak
Yine ĺı kıtéhan Gözünü kan bürümek
Yine yeğewṕaṕe Gözünü kırpıştırıyor
Naṕo ḱémıfexın Gözünü kırpmamak,uyuyamamak
Yine kırićın Gözünün içine sokmak
Negum kıćetecen Gözünün önünde canlanmak
Nem ćemızın Gözünün önünde olmak
Nem kıpećefen Gözünün önüne gelmek
Yine kıćehan Gözünün önüne gelmek
Yine kıpeşü'efen Gözünün önüne gelmek
Neps yeğexın Gözyaşını içine akıtmak, gözyaşı dökmek
Nepsır ćeĺećıćın Gözyaşını silmek
Şhaqo yexın Gururunu kırmak
Gu xećın Gücenmek
Gu yebğen Gücenmek
Zıćemıajı ḣun Gücünü yitirmek
Zıśem fimıtıjın Gücünü yitirmek
Pće yiajep Güçten düştü, tadı yok
Nıbeşö wızı ḣun Gülmekten karnı ağrımak
Dırgu make keuğ Güm diye ses geldi
Nef keşın Gün ağarmak
Nefĺe kızećiçın Gün ağarması
Nef ḱićın Gün başlamak
Mafem mafe ḱéĺfı Gün günü doğuruyor
Bzece téĺha Günah kecisi
Yipseqod xehan Günahına girmek
Gubğenıha ḣun Günahını almak
Nape téxın Günahını almak, utandırıcı iş yapmak
Tığer ḱépsığ, tığer ḱépsıjığ Güneş açtı, güneş yeniden açtı
Tığem şhar yeğaje Güneş beyni kaynatıyor
Sıd bğaḣerer? Günlerin nasıl geçiyor?
Yinebjıśıxer kıpeteku Gür ve uzun kirpikli
Wi śeh témıĺıjın Güvenmemek
Yitḣığer kıritḣıjığ Güzel yaşantısı sıkıntıya dönüştü
Mekençe sımışı’ Haberdar et,habersiz bırakma
Ay blemıfıme werıće değu ḣun Haddini aşmazsan senin için iyi olur
Moy neh mıḣurem Haddini bilmeyen
Jı ćetın Hafif rüzgarlı
Ziy yemıoĺ'en Hakkında yorum yapmamak
Yipiy yiwıjiy wıḱićışüştep Hakkından gelemezsin
Wıprikışüştep, yipe wıḱićışüştep Hakkından gelemezsin, zapdedemezsin,
Ĺ’enıpse yeğeşı Halsiz ve düşkün
Apće ĺapć Hamarat
Hamṕış wıben Hapı yutmak
Yipḣeh yiteku' Har vurup harman savurmak
Teğeṕınağew tés Hareketsiz olarak üzerinde oturmak
Ş'ıćayew yaş'ığ Harika yaptılar
Ğantḣ yiow yeśekağ Hart diye ısırdı
Ğab yiuy har ḱéśekağ Hart diye köpek ısırdı
Gu pımıćın Hasislik
Gur ṕuáće ḣun Hassaslaşmak
Wızım zéĺiqun Hastalığın vücudu sarması
Wızım zéĺiwbıtın Hastalığın vücudu sarması
Wızım kıwimış'en şıap Hastalığın yapamayacağı şey yoktur
Wızır ze kuzpıpćeće apıćıjığoáy Hastalık bir musallat oldumu yakanı bırakmıyor
Wız kıpixın Hastalık bulaşması
Wızım kıćezıjığ Hastalıktan kurtuldu
Wızım yiğepsıtağ Hastalıktan şişmiş
Téhağu kıtéhağ Hastalıktan titremek,üşümek
Mıḣomış’e yiş’ağ Hatalı davranış
Konçağe zehen Hatalı iş yapmak
Yiṫasḣe kıćeşın Hatasının ortaya çıkması
Gu kızerećıjıremće Hatırladığı kadarıyla
Gu kećıjın Hatırlamak
Waşör kızeećıjığ Hava açıldı
Şöntım yewen Hava atmak
Dunayer kızexiwşöpşağ Hava çok bulutlandı,karardı
Waşör kızexiwşöpşağ Hava karardı
Ćenćem śı xexın Çok hasas
Şöm réwıtı Havasından geçilmiyor
Yipao ḱéĺeşöxın Havasını söndürmek
Berkıme yewı Havasız, nem kokuyor
Tıw alawsın ! Hay aksi
Yalaham yiğewnejın Hay allah sende
Dunayer ubığew yehı Hayatı çok zor geçiyor
Yauy yaotejiy a fede ğeş'eğon sıĺeğuğep Hayatımda böyle enteresan şey görmedim
Yeğaş'em wıztıriğefeştep Hayatta yardım etmez
A marc ! Haydi
Yipao wejöj Haydi ordan
Qo aşığum Haydi öyleyse
We wiiw wiw mır sıdew ğeş’eğon Hayret, bu nekadar enteresan
Mıhamor ş’ın Heba etmek
Yiğonemıs ḣun Heba olan, erken ölen
Pseqodı ḣun Heba olmak
Qodıćayew qodın Heba olmak
Şhaće zıḱiźıjığ Hemen,aceleyle geri dönmek
Quáṕe ş'ın Hep gider olmak
Gum yimıćın Hep gönülde olan
Yeğaş’em tḣegore ḱihığ Hep sefa sürdü
Zećeriy zepećiğećığ Hepsini sıradan geçirdi
Wipe jı kriğećıştep Her an muhalif
Zećeriy we zerep'ow keḣurep Her şey istediğin gibi olmuyor
Haw yiap Her şeye razı gelmek
Dunaye ḱélıjığ Her şeye sahip olmuş.doymuş
Zećeriy zetirıwpsağ Her şeyi bitirmek
Mıha mışx Her şeyi yememek, diyet
Zećeriy yejım feğeṫısığe fede kışeḣu Herkesi kendisine amadeymiş gibi zannediyor
Waşör ćıĺer ṕaste Herşey sahip hisseden
Zećemiy zaléźı Herşeye atılıyor
Dunayer zepéğeajı Herşeyi koordine ediyor
Hatre hesapre yiap Hesap edilemez, sınırı yok
A yal ! Hey
Werıba Hey
A bétemal! Hey belalım
A dunaye haf Hey yalan dünya
A pşış! ar ḣuna? Hey! öyle olur mu?
Yeyey! ar sıdew beleh şıw Hey!o ne kadar yaman be
Gur ĺeperepen Heyecanlanmak
Xeşetıćıgore meğı Hıçkırarak ağlıyor
Wiguhaguj zıgorem téĺhan Hıncını birinden almak
Guće maṫe Hırslanmak
Yehıjağew qon Hızlı yürümek
Yeĺeqonı gore qon Hızlı yürümek
Sikurte neşü'yiş'erep Hiç birşeyden anlamıyor
Hakuşüme fediz rimıźen Hiç değer vermemek
Zıśem riwasep Hiç değeri yok
Zıśe pće yiajep Hiç hali, değeri kalmadı
Zıśe šıfığe xeĺıjep Hiç insanlığı kalmamış
Ahıliy lı şışiy ziy yiajep Hiç yakını akrabası kalmadı
Yeğaş'em ziğewlewıjığep Hiç zahmet etmez
Zı kure feoáğep Hiçbir anlamı yok
Zı śıke feoáğep Hiçbir anlamı yok
Sikurte neşü yiwasep Hiçbir değeri yok
Zıśe yişü'ağe keqoştep Hiçbir faydası gelmez
Zıśe yişü'ağe kıwiğećıştep Hiçbir faydası olmamak
Sikurte yişü'ağe kemıqon Hiçbir işe yaramayan,yardım etmeyen
Télha téx yimıaw Hiçbir suçu olmadan
Yipećiy yiwıjıciy wıḱićınew şıtep Hiçbir şeḱilde bulaşmaya gelmez,uzlaşmaz,hırçın
Ame sım Hiçbir şey
Zıgorem ribılımep Hiçbir şeyden anlamayan,işe yaramaz
Zıśe yifeşöáşep Hiçbir şeye layık değil
Sıdew pıxıjığ Hiçbir şeyi kalmamak
Ziy kıfimış'en Hiçbir yardımı dokunmamak
Nıbjiy zexesxığep Hiçbir zaman duymadım
Yeğaş’em zexesxığep Hiçbir zaman duymadım
Or otej Hikaye
Pćate ĺatew Hoplayıp zıplamak
Çıyepırḣ yewen Horlamak
Oće ş’ıće aşüı’ Hoş sözlü ve tavırlı
Gu yemıun Hoşlanmamak
Yi şen kıxefen Huyunun ortaya çıkması
Wer deş'exın Hücum etmek
Guşıćığo wıtéḣohıjın Israr ettiğin konuda sevimsiz hale gelmek
Oğu şıeğoáye ş’ın Israrla rahatsız etmek
Neṫırğoáye şıın Israrla sataşmak
Amake ĺemake şımıan Issız sessiz
Haj bıj Ivır zıvır
Hart kurt Ivır zıvır
Gum dizi ḣun İçi dolu olmak
Gu fefeben İçi ısınmak
Siqošı ha şeşxe İçim içimi yiyor
Sigu péşü İçim kıyılıyor
Yiḱuwıṕe xetın İçinde olmak
Gu kıdeç wimıan İçinden gelmemek
Gum kıdemıćın İçinden gelmemek
Gum yiwbıten İçine atmak, dert etmek
Gur riwtexın İçtiğinden hoşlanmak
Pšı téĺhan İftira atmak
Maste nem yiğećın İğne deliğinden geçirmek
Nerğız ş’ın İhmal etmek
Nerğız wımış’ın İhmal etmemek
Şıćağe feḣun İhtiyacı olmak
Jı kepıf ḣun İhtiyarlamak
Nej ujıme takxenağ İhtiyarlar arasında kaldık
Yijışha psewıće ratığep İhtiyarlığında rahatlık vermediler
Guşı’iṫu' zepiğefeşünep İki laf edemez
Ṫuriy zı İkiside aynı
Ṫum yaxaz İkisinden biri
Yiḱupće yişün İliğine kadar kullanmak
Ćeğćelıbzew guşıen İmalı,gizli konuşmak
Yiğo yit İmkanı var
Mestanem yişın İmkansızı başarmak
Našew, neṫ’upšew kenağ İmrenerek kaldı
Yidome ḱićın İnadı tutmak
Wewiy wiy ar sıdew ğeş'eğon İnanılmaz çok ilginç
Ĺaper yiğenen İnat etmek
Ĺedake yiğenen İnat etmek direnmek
Yineşüı şıfen İnayeti dokunur
Başew zepećéğećı İnce eleyip sık dokuyor
Wihaṕe yis İninde otur
Ha, šıfa ṕ’ow yimıźen İnsan yerine saymamak
Šıfım wıḱélıştep tham yinaye kıpşerémığaf İnsanla başedemezsin.allah onun aklına kötülük düşürmesin
Šıf mıšışü yeş’ı İnsanları yadırgıyor
Šıfıxeme yane ćezığ İnsanların gözünden düştü
Šıfıxeme yaxehağew yaxećığew yiş'erep İnsanların içine girmeği çıkmayı bilmiyor
Šıfığeşxo xeĺ İnsanlığı çok
Yiĺ ş'ejın İntıkam almak
Yiše un İsmi duyulmak
Yišem feder yişh İsmi ile müsemma
Pşeh pḣoh İstenmeyen ilişki
Fayemiy femıyemiy İstese de istemese de
Téha téć İstikrarsız, değişken huylu
Of zeşü’exın İş bitiricilik
Of xećırep İş çıkmıyor
Of kıćexın İş icat etmek
Ofır ofı İş iştir
Ofır xećırep İş yeterince hızlı gitmiyor
Of şıeğu İş zamanı
Ofım wişıpke yehıĺ’en İşe dört elle sarılmak
Yiof xiĺhan İşe karışmak
Ofım yişha xeğenağ İşi başından aşkın
Yişha değenağ Başı sıkışık
Yike psı dehan İşi bitik
Ofır zeşü’éwıtın İşi çabucak bitirebilmek
Ofır zeşü’ewtın İşi çarçabuk bitirmek
Of yiḣoy İşi çok
Ofım yişha değenağ İşi çok yoğun
Of deĺ yimıan İşi gücü olmamak
Ofıy deĺiy yiap İşi gücü olmamak, işsiz güçsüz
Şüı kedeḣun İşi iyi gitmek
Ofır rifıĺ'ağ İşi neredeyse bitecek,bitirecek
Ofır yefıjen İşi öne katmak,hızlandırmak
Yiof terezew qorep İşi rast gelmiyor
Yi of zepıfen İşi rast gitmek
Yiof ḱićın İşi rast gitmek
Ofım xećın İşin içinden çıkmak,tamamlamak
Ziwışefiy ćiĺeşüjığ İşin içinden sıyrılmak
Ofır zıtétır yiş’erep İşin ne durumda olduğunu bilmiyor
Ofır yipe yiğećın İşine öncelik vermek
Ofır rifıjağ İşinin peşinde, iş kovalıyor
Ofım rihıĺ’ağ işle karşılaştı.
Naće naşh İşmar etmek
Naće yewen İşmar etmek
Śı awadem fedew wınem ḱinen İşsiz güçsüz evde kalmak
Gu kıpiwıtın İştahın,umudun kırılması
Ade carı İşte öyle
Ofım ziy xiş’ıćırep İşten anladığı yok
Hazereğeşxıj İt dalaştırmak, birbinine dalaşmak,kavga etmek
Qoh ćeh feş’ın İtibar göstermek,iyi ağırlamak
Yinape téćın İtibarını kaybetmek
Tétığo yian İtibarlı olmak
Apedelelew yean İtinasız ellemek
Qo ḣuğe İyi hadi oldu
Yiule ḱizıjığ İyice dalmak
Hadeude ş’ın İyice dövmek
Yine lı ḱićejın İyileşmek ,esḱi durumuna gelmek
Wızım kıćezıjın İyileşmek hastalığı atlatmak
Ḣujiy xeĺedejığ İyileşmek, normal hayata dönmek
Yiotejığ ḣujiy xeĺedejığ İyileşti, normal hayata döndü
Tha zewağer Kadersiz
Şüzı keşen Kadınla evlenmek
Şha zedişten Kafa dengi olmak
Şha wıbeten Kafa ütülemek
Şham ḱinen Kafada kalmak
Şham yiğeĺın Kafada tutmak
Şham yimıhan Kafası almamak
Yişha yiharep Kafası almıyor,anlamıyor
Şhar wıçün Kafası durmak
Şham yimıatın Kafası götürmüyor
Yi akıl mıqoten Kafası ileri gitmez
Şha perezen Kafası karışmak
Şha zexehan Kafası karışmak
Şhar pşın Kafası şişmek
Şhawnaze téḣojın Kafası şişmek
Yigu kıtriĺesağme yipe wıḱimıćıj Kafasına esmişse önüne çıkma
Şhar zeşıfın Kafasını bozmak
Oğu şıeğu ş’ın Kafaya takıp uğraşmak
Şham yinen Kafaya takmak
Kayğe ş’ın Kafaya takmak, inatla yapmak
Gum yequn Kafaya takmak,beğenmek
Şha ğeturen Kafaya tırlatmak
Şhar ğebeǵın Kafayı şişirmek
Şhar ğecegun Kafayı tırlatmak
Şhar ğedeojın Kafayı yemek
Maşü’em yestı Kahrolmak, ataşler içinde yanmak
Gum ḱinejın Kalbde kalmak
Gum zexiş'en Kalbden hissetmek
Gur pĺen Kalben bakmak
Guće raz Kalben razı olmak
Gum şizı xećın Kalbi çok kırılmak
Gum demıfejın Kalbi kaldıramıyor
Yigu zepıćığ Kalbi kırıldı
Gur psefın Kalbi rahatlamak
Gum kıdeahın Kalbi üzmek, sıkıntı vermek
Yigure yişöre yiz ḣun Kalbi ve görüntüsü dolu olan,sağlık ve esenlik
Sigu ḱićışt Kalbim fırlayacak
Sigu nıko Kalbim kırık
Gur yipḣoten Kalbin birden bağlanması, irkilmesi
Gu zepićın Kalbin kırılması
Gur zepiwtın Kalbin kırılması
Yigu fızen Kalbin şıkışması
Yigu yiĺır ḱioten Kalbindekini söylemek
Yigu riğequjığ Kalbine attı
Gum zıriğeatın Kalbini hoplatmak
Gur ḱipḣoten Kalbini hoplatmak
Gu keşefın Kalbini kazanmak
Gu xeğećın Kalp kırmak
Gum xewıan Kalp kırmak
Kışıçayiy ĺ’ağe yigu yiĺ’ıćığ Kalp krizinden ölmek
Gum kıxenen Kalpten çıkmayan
Gum yiceğon Kalpten nefret etmek
Ĺıć ĺıps Kanlı, canlı
Wız ayer pećećığ Kanseri yendi
Pçe ğoárgu make keuğ Kapı çarpma sesi geldi
Pçe ćırğ make keuğ Kapı gıcırtısı duyuldu
Pçer riguĺ'ığ Kapıyı hırsla kapattı çarptı
Haku şıku Kapkacak
Çündı andiy Kapkara
Wesır ḱésırep kıréğeguxıneh Kar yağmıyor sanki yukarıdan boşalırcasına iniyor
Şüšem şüše xehajığ Kararmak, bozarmak
Kolejır koárǵ koárǵ yioze mace Karga gag gag diye ötüyor
Yinıbe ḱéw’uğ Karnı açıktı midem ezildi gibi
Yinıbe ṫıṫ psıṫew yizı yiş'ığ Karnını tıka basa doldurdu
Bğer kıriğepşı Kasalıyor
Wızeriğepĺećınep Kaş göz arasında
Nere are yazfagu’ wızeriğepĺećıştep Kaş göz arasında dahi fırsat vermez
Naće naşha féwen Kaş göz işareti yapmak
Nere are yazefagu Kaşla göz arasında
Wızeriğepĺećıştep Kaşla göz arasında işini bitiren
Nere are yazfagu’ ćır zegoziy defağ Kaşla göz arasında yer yarıldı içine düştü
Napśe ćeçın Kaşlarını almak
Napş’e deşeyen Kaşlarını kaldırmak
Koyeps zewıtxıjın Kavga etmek,tartışmak
Šenĺe qoánĺe Kayganımsı
Šenĺew şısın Kaykılmış bir şekilde oturmak
Kajö gore yijüćıjığ Kaynayarak suyun buharlaşması
Zeşü’esew şıs Kazık gibi oturuyor
Zeténe gore guşıen Kekeliyerek konuşmak
Nejće pĺen Kem gözle bakmak
Wişha bğepıwıtıjın Kendi değerini bilmemek
Zeblewew wınem ḱinejığex Kendi kendilerine kaldılar
Yişha zerihajışürep Kendi kendine yetemiyor
Yi şha yiğeyejın Kendi kendini avutmak
Yej yejew zeriş’ejığ Kendi kendini mahvetti
Yişha yeğeyejı Kendine ağlıyor
Şham wase feş'ıjın Kendine değer vermek
Zéğeş'ejın Kendine getirmek,haddini bildirmek
Yiśıha zıtéĺıjın Kendine güveni olmak
Şham yemıpesın Kendine layık görmemek
Yişha fihıjın Kendine pay çıkarmak
Şha mığoáğe zıfeĺeğujın Kendine yakıştırmamak
Zıgore zışü'eş'ıjı Kendini bir şey zannediyor
Zıpıplejımiy hawliy Kendini de assan boşuna
Yi şha yegupşısıjın Kendini düşünmek
Koşöápem pısın Kendini havalarda görmek
Yeğaş’em ziğewlewıjınep Kendini hiç yormayan,keyfine düşkün
Gu zebğejın Kendini kabahatli bulmak
Gu fimıtıjın Kendini kontrol edememesi
Şha şıtḣun Kendini övmek
Way way yariğeoáğ Kendisi çok ünlü oldu.kendinden söz ettirdi
Zişha tımıĺeğow ziguğu tızğaĺ'erer Kendisini görmeden bahsetmek
Šut kemıu' Kes sesini
Ne çan Keskin göz
A wızerezışıḣujırer siağot Keşke kendini sandığın,bildiğin gibi olsaydın
Yiguy yişüy yiz ḣun Keyfi yetmek
Wızeretḣerer wiçar Keyfini çıkar
Çefım zerihan Keyifli olamak
Haş’ureu’ pamš Kırıcı, sivri dilli
Hap şıp Kırıntı
Gu ḱéğewen Kırmak, üzmek
Neps upsıće Kıt kanaat
Ğablem kıćezıjığ Kıtlıktan çıkmak
Ğablem kıxećıjığem fede maşxe Kıtlıktan çıkmış gibi yiyor
Gubjığew guşıen Kızarak konuşmak
Napş'er deşeyen Kibirlenmek
Hadağe ćapse yeğeşı Kikırık
Xetır moştew xetır aştew Kimi böyle,kimi öyle
Ahılıre lışışıre yiajep Kimi kimsesi yok
Çıǵ şhapem kıpızığe fed Kimsesiz
Xet yioştımiy yemıpĺew Kimseye aldırmadan
Ha, šıfew yimıźen Kimseyi takmamak, umursamamak
Sikurte yimıźen Kimseyi umursamamak
Nebjıś ğeṫırğon Kirpiklerini bükmek
şüıpsı ĺeğun canı gibi sevmek
Ĺ'ı deqon Kocaya varmak
Şüme şığewın Kokutmak, değersizleştirmek
Aćew’aşü’en Kolayına gelmek
Yialcanexer zeraźağew Kolları kenetli
Guşıe yetın Konuşması için söz vermek
Guşıer ḱiwıblağ Konuşmaya başladı
Oáğe ş’ağe Konuşulmuş yapılmış
Yioze nef şığe Konuşurken sabah oldu
Sigu rihığ Korkmak miy wépĺınfay
Zışışınerer yişha kırıqoáğ Korktuğu başına geldi
Gu yixıpće Korku bedeli
Yiguće yixın Korkutmak
Guyixıpće téfejın Korkutmanın bedeli
Maşü'e tḣoábze pixın Kortopu halinde
Siğeştağ siguće rixığ Kortum,ödümü kopardı
Ha ĺako yişxığem fed Köpek ayağı yemiş gibi ,çok geziyor
Ha zereğeşxıj Köpek dalaşı
Ha šewew mešewı Köpek gibi bağırıyor
Ha zeremıwćew yawćığ köpek gibi öldüresiye dövdüler
Ha ĺeoáćew meĺao Köpek gibi yalvarmak
Neşü hafiz Kör
Koğu koćı Köşe bucak
Yiğoáce şış'ığ Kötü duruma düştü
Nejće kapĺe Kötü göz ile bakıyor
Hapĺe koápĺe Kötü niyetli bakış
Yećiy şüıćiy Kötü veya iyi
Yidey on Kötülemek
Gu onṫağ Kötülük düşünen
Ham déğaşxe Kötülüyor, aşağılıyor
Yia yiĺako yimıwıbıtın Kötürüm olmak, eli ayağı tutmamak
Apĺ’ı yeşećın Kucaklamak
Thaqume ğećın Kulak kabartmak
Thaqumexer ğean Kulak kabartmak
Thaqume neusır üwtın Kulak zarını patlatırcasına
Yithaqumexer keśım fed Kulakları çok keskin
Yithaqumexer tıréğaĺ'e Kulaklarını kabartıyor
Pḣeź yiźen Kura çekmek
Şem fedew Kurşun gibi
Ay mıo xeĺep Kusursuz, söylenecek bir şey yok
Yićé dikuziy zıćiajığ Kuyruğunu kıstırıp kaçtı
Pšı şöntı Kuyruklu yalan
Tığujır meĺaḣo ş'ın Kuzuyu kurda teslim etmek
Ćele šıqur cexaşöm şöáw yiow téfağ Küçük çocuk,yere(zemine) pat diyerek düştü.
Ḣoánegore guşıen Küfürlü konuşmak
Ofışxo pıĺ Külfetli
Şığu şıps zewıtxıjın Küsmek,alınmak
Pḣe tekejım fedew kenağ Kütük gibi kaldı
Şha prıwın Laf dokundurmak imalı laf çakmak
Guşıem guşıe ḱéĺfı Laf lafı doğuruyor
Ḱiuy ḱitığ Laf olsun
Bzegu hın Laf taşımak
Guşıe zepıwtın Lafa girmek, bölmek
Ṕ’o kodıyeće ḣurep Lafla peynir gemisi yürümez
Yemıpesın Layık görmemek
Yemıqu feĺeğun Layık görmemek
Lıu lıow Lime lime
Haşö melışöm pıĺ Lüzumzuz işlerle uğraşmak
Şhar kışü'ezın Mahçup olmak, boynu bükülmek
Wıneḣun ṫısıjın Maholmak
Wıneḣuy ṫısıjığ Mahvoldu
A sıwneḣuy Mahvoldum
Sıwneḣuy sıṫısıjığ Mahvolmak
Wıneḣuy xişehıjığ Mahvolmak
Arı guş Malesef öyle
Lew laçü Manasız boş konuşma
Ćeşığo beşı' Maymun iştahlı
Téwe tépće Maymun iştahlı
Xewe xapće Maymun iştahlı
Gu zegoĺetın Meraktan catlamak
Dunaye kaleport kıpıćın Meşakatli
Qoh ćeh pıĺ Meşakkatli
Nırğı sırğı Mız mız
Gur ḱiğejewen Mide bulantısı
Sinıbe réşxıćı Midem ağrıyor,yanıyor
Gu zeehan Midesi bulanmak
Guće ferezen Minnettar olmak
Gu qodın Moral bozukluğu
Gur ğeşüın Moral bulmak
Gur ğeyinın Moral bulmak
Gu xeqodehen Moral kaybolması
Gu kıdeşeyen Moral vermek
Yigu şü'ep Morali bozuk, sağlıksız
Yigu zexehan Fenalaşmaki midesi bulanmak
Psıxaĺ'e ḣun Mundar olmak
Yi naye şıfağ Musallat olmak
Şiz xeḣon Mutluluğu iki kat artmak
Paĺe feş'ın, yetın Mühlet vermek
Wı bıslımenıme Müslümansan
Xehaće xećıće yimış'en Nasıl davranacağını bilmiyor
Ne téğefen Nazar değdirmek
Ar sıdew ğeş'eğon Ne büyük şans
Ar sıdew wene maf Ne büyük şans
Şha wımıore Ne demezsin keşke
Sıoştır sış'eştır sımış'ejew sıḱiğenağ Ne diyeceğimi ne yapacağımı şaşırdım
Yauy yaotejiy Ne duydum nede gördüm
Thar yetağ Ne mutlu ona
A şıw Ne olursun,lütfen
Aşıw ze şığet wije ze zetéĺh Ne olursun,lütfen,bir sus.çeneni bir kapat
Lıriy mıstew, śaśariy mıpĺew Ne şiş yansın ne kebap
Wişö ğogu fepş’ığemiy hawliy Ne yapsanda yaranmıyorsun
Ye wewey guş ! tibze meqodıjı Ne yazık ki dilimiz kayboluyor
Sıdew thamıćağu' Ne zavallılık
Yipe jı ḱimığećın Nefes aldırmamak
Jı keşejın Nefes almak, rahatlamak
Jı psı umıhajew zeühan Nefes nefese kalmak
Yij zeühan Nefesi daralmak
Gu şıćıjın Nefret etmek
Gu şıṫırzıćın Nefret etmek
Şhaśışör tecın Nefret etmek
Yiĺeğu mıḣun Nefret etmek
Yiğeğoáşerep Neslini inkar etmiyor
Jım zerihan Neşeli, hareketli olmak
Sıdım yiĺ’ewıj Neyin nesi, kimin fesi
Qo ade sıdew pş'ına Neyse öyle olsun
Gu xeĺ Niyet
Guxeĺ yian Niyeti olmak
Gu yix, pse yix Nü koparmak
A ofım sıd riqorer ? O işten ne haber ?
Ay sı femığotırer? O niye şımarıyor
Ay ziy xeĺep O önemli değil
Yićale şiğećığ Oğlunu şımarttı
Wex wex değudedew ḣuğe Oh oh iyi oldu
A wex Oh olsun
Sigu şe téḣoáğ Oh olsun demek
Yecenır triwṫupşhağ Okumayı söktü
Yecağ yićiy, yepşağ yićiy Okumuş, görmüş geçirmiş
Zereḣunew ḣuğax Olacağı kadar oldu
Ḣunew ketep Olacak iş değil
Ḣunew şıtep Olacak iş değil
Qo ade ! Olacak şey mi
Ḣuğe şıağe Olan biten
Keḣuşü’tağ ḣuşü’tejığ Olan oldu
Ğuthiy ğoĺıj Olan oldu yapılacak bir şey yok
Ay xepş’ehıjın şıap Olan oldu.yapacak bir şey yok
Gum şe téḣon Olandan keyif almak
Gur fıtéğepşexen Olandan keyif almak
Buntı ḱiğećın Olay çıkarmak
Ḣuğe! ze şığetıj! Oldu kes artık
Zereḣow ş'ın Olduğu kadar yapmak
Psır kıćejöjü Oldukça sulu, altından sızıyor
Yehçırığo xemıĺew šapo Oldukça yaramaz
Mıḣume, zereḣow pş’ışt Olmazsa ,olduğu kadar yapacaksın
Mıḣume zereḣu' Olmuyorsa olduğu kadar
Demış'ew Olur olamaz,aniden
Ar sişhaşö kıréqo Ona katlanamıyorum
Ay wézeğıjın Ona razı olmak
Ay wıdeqotejın Ona razı olursun
Ay yişha wıdeqotejın Ona razı olursun
Ay şüı pĺep Onda hayır yok
Zı śıke xeĺep Onda hiçbir şey yok
Ay neh guğaṕe wimıaw Ondan başka dayanağı olmadan
Ay şüı pıpxıştep Ondan hayır gelmez
Ay zışüı kıpıćıştep Ondan hayır gelmez
Moxeme satébıwxağ Onlar için beni harcadın
Ay yioáğew kaojı Onun anlattığını söylüyorlar
Ay wıḱélıştep Onun hakkından gelemezsin
Ay yitḣağo yiwxığ Onun hayatı kaydı
Ay wışü’eĺ’ıćınew ziy xeĺep Onun için çekinecek bir şey yok
Yigu fiğeṫısıjığ Onun için endişesi kalmadı
Zıfemıwćıj! wine zećitḣıjıştep Onun için fazla fedekar olma. anlamayacak
Ham réwex Onunla köpek taşlıyorlar
Yinape tırixın Onurunu zedelemek
Yişha kıpiğezın Onurunu zedelemek
Wetregum yit Orta yerde
Weteregum ḱinen Orta yerde kalmak
Wetregur rétekohı Orta yeri dağıtıyor,çok aktif
Dunayer yiğekutejın Ortalığı ayağa kaldırmak
Ziwışefiy ṫısıjığ Ortalığı karıştırıp kenara çekilmek
Ḣorşerınığe zehan Ortalığı karıştırmak
Dunayer zetéğućen Ortalık çok kurak
Şısıme meşhawko, ğoĺıme çıyerep Otururken kestiriyor, yatınca uyumuyor
Cegoáĺe ş'ın Oyuncak etmek
Cegoáĺe hun Oyuncak olmak
Hadrıxe zıdahın Öbür dünyaya götürmek
Yiguće yizın Ödü kopmak
Yipse uxın Ödü kopmak
Sipse uzığ Ödüm koptu
Gu yixın Ödünü koparmak
Siguće rixığ Ödünü koparmak
Yiguće yiğezın Ödünü koparmak
Yipse ṫequ uğezın Ödünü koparmak
Gubjır ćećıjın Öfkesi geçmek
bjıne yifın ölçüsünü kaçırmak
Ha zeramıwćew wıćın Öldüresiye dövmek
Wıfedıkımiy hawliy Ölsende boşuna
Hadağe ṩ'ın Ölüye ağlamak
Yaperıyer psewınığ Önce sağlık
Yipe rapş'ew Öncelikle
Yipe yişın Önde gitmek
Yipe yiğeşın Öne çıkarmak
Yipećiy yiwıjıćiy wıḱićışüştep Önündende arkasındanda gidememek,çok havalı olmak
Yipe zepıçın Önünü kesmek
Bğupkuxer pĺeğujın Örekesini görmek
Şıse téxın Örnek almak
Şıtḣu féxın Övmek
Qo aşığum tépĺın Öyle diyorsan bakarız
Şhafitı ş'ın Özgür bırakmak
Gu şıfen Özlem gidermek
Ğak ḱéğeon Palavra atmak
Şöntır ğewen Palavra sıkmak
Nıko tıko Parça pürçük
Şıkışk maker kıpıućew kabze ubze ḣuğe Parıl parıl olmuş
Zepešıwtxıjew keĺağo Parıldıyor
Ape śıpe Parmak ucu
Ĺepemšıyew qon Parmak uçlarında yürümek
Ape feş'ın Parmakla göstermek
Ğoárgu’ yiuy ḱifağ Pat diye düştü
Tamṕ yiow tıriźağ Pat diye üzerine attı
Ṕawı saw Pat küt
Yişö yiwtın Pataklamak
Law lançü’ Patavatsız
Yine zećetḣıjew Patlak gözlü
Şöy śiy Pejmurde
Ḣun aşığum Pekâlâ olur
Bzeguraçöw guşıen Pelteliyerek konuşmak
Haleç pseleç Perişan
Sepelğoáye ş'ın Perişan etmek
Sepelğoáye ḣun Perişan olmak
Arıĺha yetın Peşin ödemek
Arıĺhaw yişağ Peşin sattı
Yiwıjı yitın Peşinde olmak
Yiwıjı yihan Peşine düşmek
Yiwıjı yiĺeden Peşine koşmak
Yişha riḣohın Plan yapmak,tasarlamak
Fıw ! sıdew me aye şıwıre Püfff ne kadar kötü kokuyor
Yithaqume yiğećığew medao Pür dikkat dinliyor
Gu téğepsefen Rahatlamak
Gupsefıjın Rahatlamak
Yine jı ćewın Rahatlamak, hava almak
Gur fepsefın Rahatlamak,merak etmemek
Mıgumećın Rahatsız olmamak
Tewreqow qon Rahvan giden
Xeqorıćew qon Rahvan rahvan gitmek
Rihıĺ'en Rastlamak
Yipe zıḱiğefen Rastlamak için önüne çıkmak
Gu fımırezen Razı olmamak
Zepéwe ş'ın Rekabet etmek
A marcı becın Rica ediyorum
A marcıḣujın Rica ediyorum, lütfen
Or oáte Rivayet
Yipse xećı pet Ruhunu teslim etmek üzere
Peşütaḱu' seşütaḱu Rüküş
Sehatım tık sık make kıpeućı Saatten tik tak sesi geliyor
Pçediype pçediypew Sabah sabah
Şhaśır yejećın Saçı yana taramak
Çülı belıc Saçma sapan
Lılı sılıl yeozı zexiohırer be Saçma sapan konuşuyor
Çöámı samı Saçmalık
ḱéo kodiy Sadece söylüyor
Psew tewew kenejın Sağ salim kalmak
Degu sakıw Sağır
Zereçı, yişüığoşxu’ Sağlığı yerinde
Şıće pşıne yewen Sağlık alarmları vermek
Ze zığesambır Sakin ol
Kızećećıjığew guşıen Sakinleşerek konuşmak
Gur ğebıyawıjın Sakinleşmek
Gur asejın Sakinleşmek, rahatlamak
Wılalegore qon Sallana sallana gitmek
Guće femıyen Samimi olarak istememek
Thaĺeuşxo kıpfiş'ığ San çok dua etti
Waoftenće pş'ağeme zıkabğeĺfıştığep Sana iş buyuracaklarını bilseydin dünyaya gelmezdin
Yişha yiğotın Sarhoş olmak
Ĺıtenığe feş’ın Saygı göstermek
Şhaćafe feş’ın Saygı göstermek
Ar sipao kıfeoát Sen onu külahıma anlat
Hazepırğezağ Seni gidi
Ay yebı yewımat Seni seni
Weriy we weriy we Seni, seni
Make ĺake şıap Ses seda yok
Makıy ĺakıy şıap, ćımsım Ses seda yok, sessiz
Yimaḱiy yiĺaḱiy ḱićıjırep Sesi soluğu çıkmıyor
Wiśe mewızı fedew şıs Sessiz oturmak
Dunaye nefır yiĺeğujırep Sevincinden veya üzüntüsünden gözü hiç birşeyi görmüyor
Umpem kısféwe Sevmediğim ot burnumda bitiyor
Fabem riğezığ Sıcaktan bunaldı
Fabem riğezın Sıcaktan bunalmak
yigu şıćın tiksinmek
Fabem yiğebelerğığ Sıcaktan sersemledi
Yeğezıṕaye ş'ın Sık boğaz etmek, sıkıştırmak
Gu zegowıtın Sıkıntı olmak
Gopeğum kırifećın Sıkıntıdan yerinde duramamak
Gum jı dewıçön Sıkıntılanmak
Gur zeuṕćen Sıkıntılanmak
Gopay ĺepay Sıkıntılı
Dunayer değezıyağew yehı Sıkıntılı yaşamak
Gopeğu’ ĺepeğu’ Sıkıntıya düşmek
Gumeć xeźen Sıkıntıya sokmak
Çöáke zejü riğewçöáğ Sıkıntıya zora dara soktu
Šıf zeqošıĺ Sır vermeyen
Çezıw çezıwew Sıra sıra
Psı kıpifın Sırıl sıklam terlemek
Yiće dikuziy zıćiajığ Sırra kadem bastı
Nepx téĺ Sihirli, büyülü
Yişö kıxixın Sinirden kızarmak
Wigu' maşü'e zećiğenen Sinirlendirmek
Aner ş'ın Sofra kurmak
Maşü’e yiğewın Soğuğu kırmak için ateşi yakmak, sobada
Çıar yigu yiṫıshan Soğuk içine işlemek
Çıa ḱéwećığ Soğuk vurdu
Çıem stın Soğuk vurdu
Çıem zıréğewıṫıun Soğuktan bükülmek
Ćımafem riwbıten Soğuktan çıkamamak
Çıem yiğedıkın Soğuktan donmak
Çıem yişö pifın Soğuktan rengi kaçmak
Çıem yifızın Soğuktan renki kaçmak
Çıem yiğećezezın Soğuktan titremek
Yićışö wışḣoreśın Soğuktan tüyleri diken diken olmak
Ğozır téwın Soğumak, buhar tütmesi
Mığumıṫımıze femıyew kıtitığ Sokranarak istemeden verdi 
Jıre psıre umıhajew Soluk soluğa
Yiqodığo kesığ Sonu geldi
Koreğı yewıseyin Sopa ile işaretlemek
Ofışxo kıpığećın Sorun yaratmak
Gujdeć ḣun Sorununu çözmek
Yiore yiş'ere zetémıhan Söylediği ile yaptığı birbirini tutmuyor
Ḱiorem ćere şhare yiap Söylediğinin aslı astarı yok
Ay o xeĺep Söylenecek bir şey yok
Ḱioştır; yije deĺ, yipe uĺ Söyleyeceği hazır
Mıdao mığas Söz dinlemeyen, laf anlamaz, terbiyesiz
Guşıem şha Söz gelimi
Guşıem paye Söz gelimi, örneğin
Guşıer fıtıriğepıtahığ Sözü sıkkı tembih etti
Sio xezağerep Sözüm geçmiyor
Oplehısı yit yije deplehısı yit Sözünden çıkmıyor .ne derse yapıyor.
Wiguşıe wıbıtın Sözünü tutmak
Zećaqo yimıen Sözünü tutmak
Wiguşıe wımıwbıtın Sözünü tutmamak
Psım zeşiğewkoáğ Su tarafından bozuldu
Télha feş'ın Suçlamak, üstüne ilave etmek
Negur zeehan Suratı asılmak
Jeṕaşö zetémıĺhan Susmak
Ziy ḱimıojew, ziwşefıjığ Susutu, pustu
Fınṫ o ! lelaw Sümkür yavrum
Ĺınṫ psınṫ Sümüklü
Gum xemızın Sürekli düşünmek
Šıḣ şıḣ Sürtünme sesi
Bje mate kepćığe fed Sürü halinde, pek çok
Bıźım ćeğućıjın Sütten kesilmek
Ğeş zeréha Sütü işleri ile uğraşıyor
Ğeş yewe Sütün işlenmesi
Semerkew deş'ın Şakalaşmak
Sehat mığo yejen Şansı kötü gitti
Sıhat mafe yejen Şansı yaver gitti
Hamığo wıćın Şansız olmak
Tha zetağer Şanslı
Ćanć yiow yinepeşöwağ Şap diye diye tokat attı
Pınć sınć maker kıpıućew maşxe Şapur şupur yemek yiyor
Naşe uşe Şaşı
Şöm yićın Şımarmak
Şışış yiow Şırlamak
Ḱuḱum yibze kıréşı Şikayet etmek ,yakınmak
Lı téḣon Şişmanlamak
Har war Şu, bu
Tinasıp, kıtpećećığ Şükür halloldu
Şeç xeĺın Şüphe etmek
Sızereneguyeremće ar ćeğojışt Şüphelendiğime göre o caya
Guśafe ş’ın Şüphelenmek
Arı ade Tabiki
Aşüığaće ćeĺep Tadı kaçmış
Gum témıfejın Tahammül edememek
Yişha yimıhın Tahammül edememek
Şhaşöm riqon Tahammül edememek, sinir olmak
Yigu femıatın Tahammül edilemez
Ziy feĺećıjışürep Takati bitmiş
Ĺeperapew qon Takıla takıla yürümek
Gum xenen Takıntılı kalmak
Yişıaṕeşüı' Tam mutlu olacağı zaman
Ha śekenı fed Tam tekmil hazır
Kukuk sıkuk Tangır tungur
Gurgurg yiow ḱur blećığ Tangur tungur sesleri ile araba geçti
Nefıĺ kızéćiçın Tanyeri
Ćıguxer nıkoxew xéĺha Tarlaları ortak ekiyor
Guğu yimıhan Tasalanmamak
Gu ĺeṕereṕen Taşikardi,kalp çarpıntısı
Aşüı şöu Tatlı ekşi
Aşü'ep şöop Tatsız, lezzetsiz
Yinaye şifağezı psewıće ritırep Tebelleş olduda,rahatsız ediyor
Yinaye şıfen Tebelleş olmak
Gur sapeće ığın Tedirginlik
Wışıguğunew şıtep Tekin değil
Guşhabje feḣun Tekrar tekrar hatırlamak reflü
Gumığom xefağ Telaşa düştü
Of xeźen Telaşa sokmak
Of xeğefen Telaşlandırmak
Guzejöğu xefen Telaşlanmak
Sigu sibğe on Telaşlanmak
Qodıćayew qodığ Telef oldu
Konšew koğum kos Tembel tembel yatmak
Kabze ĺabz Temiz,düzenli
Zepezelaće ḣun Tepetaklak olmak
Pıźı ş'ın Terketmek, uzaklaştırmak
Naṫeće pĺen Ters, soğuk bakmak
Dırsew guşıen Tersleyerek konuşmak
Ğunce kerabğe Tertemiz, pırıl pırıl
Nık sık Tıka basa
Ṫıṫ psıṫew şxağe Tıka basa yedi
Ṫık psıkew Tıka basa, taneli maddeler
Yiabjanaće pemış'ın Tırnağı kadar değer vermemek
Abjenaćem pemış’ın Tırnağına değişmemek
Abjenaće yimıwesen Tırnak kadar değeri olmayan
Zı abjaneće yimıwesen Tırnak ucu kadar değeri olmayan
Şışış yiow dane caner zışiĺağ Tiril tiril ipek elbiseyi giydi
Zexekırkehew maqo Titreyerek yürümek
Yinape ćeğeşın Tokatlamak
Ĺeşe bırk Topal, kötürüm
Mıjörığoy daş’exığ Topluca taşlamak
Yeĺedekawe gore qon Topuk vurarak gitme
Hape sape yifen Toz duman olmak
Baźe tıriğeṫısharep Toz kondurmuyor
Saper mewtıse Toz tozuyor
Śı kıxéğeteku Tozunu attırıyor
A tobe miy yiorer sıdew ğeş'eğon Tövbe tövbe,bunun söyledikleri ne kadar acayip
Hazereğeşx Tutuşturucu
Dargu yiow şxonçır wağe Tüfek pat diye ateş aldı.
Pıw alawısın Tüh be
Yipşe yićın Tümünü yapmak,her şeyin onun elinden çıkması
Ziğešıbğuy yićıjığ Tüydü,çıktı gitti
Šırḣı ḣuğe Tüylenmek, seyrelmek
Sićışö wışḣoreśığ Tüylerim diken diken oldu
Ğuniy neziy yimı' Uçsuz, bucaksız
Šıqu şöqu Ufak tefek
Yidunaye šıqu Ufku dar
Yidunaye zejü Ufku dar
Of deĺ Uğraş
Zıpıĺıriy, ḱioreriy haşö melışö Uğraştığıda söylediğide gereksiz, lüzumsuz
Mığoáme péĺesıćı Uğursuzluk kokuyor
Yemıne şır Uğursuzun çocuğu
Gur téqodejın Umudu kesmek
Gur zepiken Umudunu kırmak
Gur yefexın Umudunu yitirmek
Zıśeće zişü'imığeş’ew Umursamadan
Guğu yemıĺ’ew, zıśeće guğu yemıĺ’ıxew Umursamadan, hiç umursamadan
Şkın şkını ş’ın Un ufak etmek
Şha şıwen Unutkanlık, hafıza kaybı
Gum xeṫıshan Unutmayacak şekilde yüreğine oturmak
Gum yićıjın Unutup gitmek
Pıf sıf Usanma tepkisi
Wémızeşew kısfezeş Usanmadan beni özle
Mıwćıterer nepenç Utanmayan yüzsüz
Yine haşö ćebzağ Utanmaz
Yiğo yimıfen Uygun olmamak
Yiğo yifen Uygun zamanda olmak
Aye tay Uygunsuz
Mıḣo mış'e Uygunsuz
Guşıe mışömıl Uygunsuz konuşma
Çıye neḣunajü’ Uyku sersemi
Çıyem yiğeperezen Uyku sersemliği
Çıye kıtéwen Uykunun bastırması
Çıye ḱémıqun Uykusu gelmemek
Çıyer téwıjın Uykusu kaçmak
Yiçıye téwıjığ Uykusu kaçtı
Yiçıye kenen Uykusundan kalmak
Yiçıye kıxewşıćığ Uykusundan kısa süreliğine uyandı.
Yiçıye riğekuğ Uykusunu aldı
Çıyem riwtın Uykusuzluktan yıkılmak
Çıyem xiĺeşön Uykuya dalmak
Laylay o sişaw, çıye sişaw Uyu güzel oğlum
Naṕo zetémıĺhan Uyuyamamak
Yinaṕo ḱémıfexın Uyuyamamak
Ćeğezıćığew şısın Uzanmış vaziyette oturmak
Ćeh ĺeh ḣun Uzun sürmek,gecikmek
Yimaḱiy yiĺaḱiy keujırep Uzun zamandan beri kendisinden haber alınamıyor
Sigu téqodağ Ümidim kırıldı
Guğaṕe yetın Ümitlendirmek
Adıdı guş Ürpermek
Baźe témığeṫıshan Üstüne titremek
Yigu ḱéğewen Üzmek
Gu ḱéwen Üzülmek
Weleha şıpke keseom Vallahi doğru söylüyorum
Xım zıxixıjın Varlıklı,güçlü
Pıw anasın ! Vay anasına
Tıw anasın Vay anasına
Yezzane ! Vay anasına
Dunayem yexıjığ Vefat etti
Yidunaye yiḣojığ Vefat etti
Yipk zeĺiwbıtığ Vücudu tutuldu
Waw ar ḣuna Waw olacak şey değil
Ye arı, ye mırı Ya o, ya bu
Şıtḣupsı yeğaçe Yağ yakıyor,aşırı övüyor
ḱéşxınew wınaşö yiap Yağacak gibi görünmüyor
Kıćemışxemiy kıćetqun Yağmasada damlar
Weşxır kıriwṫupşxığ Yağmur başladı
Wayem tine yiğapĺerep Yağmur göz açtırmıyor
Tığer meśake Yağmur sıcağı
A şıw ze şığet Yahu bir sus
A şıw, ar wımıo! Yahu onu deme
yithaqume riźen kulağa çalmak
Cıre blağe Yakın zamanlarda
Pıḣopışe Yakınları
Yequmiy yemıqumiy Yakışsa da,yakışmasa da
Dawbe daşx Yalaka, yalakalık
Ziş'ıtejıgore meğı Yalandan ağlamak
Aweĺawe gore qon Yalpayarak gitmek
Aşe uş Yamuk
Neş'e uş'e Yamuk yumuk ,şaşı
Awewew guş Yandım anam
Begu şöune Yara bere
Lı bzac Yarası zor iyileşen
Ap'ağu feḣun Yardımcı olmak
Apı ağu Yardımcı, olmak
Nıko naşe Yarım yamalak
Nıkoh nıkoĺ’ı Yarım yamalak
Nıko tıkow kenağ Yarım yamalak kaldı
Yeğećığew şısın Yaslanarak oturmak
Yihadaşha tıriĺhağ Yaşamını ideallerine harcadı
Dunayer pxıjığew yehı Yaşamını yokluk içinde sürdürüyor
Yidunaye deṕıṫağew yehı Yaşantısı çok zor
Nej uj Yaşlı başlı
Jiy ćiy Yaşlısı genci
Ṕem xefağ Yatağa düştü
Yiğoryiğow yiqoşen Yavaş yavaş içeri süzülmek
A nıne ! Yavrum, evladım
Dunayer yeğekutejı Yaygara,bağırarak hakaret etmek
Yiğoáce ḣuğe Yazık oldu
Yiğoceşxo ḣuğe Yazık oldu
Yewewey guş Yazıklar olsun
Yiśaǵe deharep yişxırem kıfiş’erep Yediğinden tat almıyor.
Urışxew şxın Yemeği ekmeksiz yemek
Zećeriy triwıpsağ Yemeğin tümünü silip süpürdü
Mıhamele ufen Yemek yemek
Gu keğećıjın Yeniden hatırlamak
Gur keçefıjın Yeniden moral bulmak
Ćır zegoziy defağ Gözden kaybolmak
Dunayeşxom téferep Yere göğe sığmıyor
Ĺegu wes Yeri az kapatacak kadar kar.
Harte ferte Yerinde duramayan
Yimıku' yimız Yetmeyen dolmayan
Yikumiy yimıkumiy ay zéğezeğın Yetse de yetmese de ona razı olmak
Zıöğex mew! Yıkıl karşımdan
Haṕiy šeṕiy Yırtık pırtık
Patḣe satḣe Yırtık pırtık
Ade guşe Yine ne oldu
Haw şıw Yok canım,öyle değil
Şımıanığem yigu riwtığ Yokluk perişan etti
Ihı şıhı Yokuşa sürmek
Ğogum tıriźiy qoağe Yola koyuldu
Ğogum téhajın Yola koyulmak
Yiğogu zepıçın Yolunu kesmek
Ćıum dım sım makexer ḱéućı Yukarıdan patırtı kütürtü sesi geliyor
Dunayer ḱéğedeojı Yuksek sesle konuşmak
Hıĺe téğewağ Yük altında
Gur kemećen Yüreği bunalmak
Gur fewçıun Yüreği soğutmak
Sigu kıréfı Yüreğim ağzımda
Gum femıatın Yüreğin dayanmaması
Gum femışeçıjın Yüreğin dayanmaması
Guáwe feḣun Yüreğine dert olmak
Gum yinejın Yüreğine dert olmak
Yigu yiṫıshan Yüreğine oturmak
Yigu śık ḱéğeon Yüreğini hoplatmak
Qorem çerem yaḣopsen Yürüyene koşana imrenmek
Wine kıritḣın Yüzsüzlüğe varan açıkgöz
Yinape ḱéĺeşöxığ Yüzü düşmek ,üzülmek
Yi şö hadem fed Yüzü solmak, yüzünden kanı çekilmek
Yinape kıtéşı Yüzünden okunuyor
Yinape ćemıpĺejışün Yüzüne bakamamak
Ḱin ĺeğun Zahmet çekmek
Ḱin şeçın Zahmet çekmek
Of kıpığećın Zahmet çıkarmak
Of kıpıćın Zahmetli olmak
Yiğo keqon Zamanı gelmek
Yiğo kesın Zamanı gelmek
Yiğo kıfifen Zamanı gelmek
Yitaw yitıgu Zamanında
Liye yexın Zarar vermek
Yiyağe keqon Zarar vermek
Yiyağe yećın Zararı dokunmak
Lıye zexıjın Zararını görmek
Thar yewáğ Zavallı
Uğedıcejın, yipe ḱifıjın Zehir etmek, burnundan getirmek
Kure fedizew tıriźağep Zerre kadar ciddiye almadı
Sikurteće kıpşhapeştep Zerre yardımı dokunmaz
Sikurte kıpfiş’eştep Zerre yardımıcı olmaz
Déle ḣuray Zır deli
Ćiğepšıyićı gore ğın Zırlayarak ağlama
Yeşxe yeşö Ziyafet çekme
Ḱinığo xet Zor durumda
Ḱin mığoáye xetın Zor durumda olmak
Ḱinım uźen Zor işlere düşmek
Ĺ’eğeće zeşıfın Zorla huzurunu kaçırmak
Yerağo pserağo Zorla,güçlükle
Ziy yia ḱimıfejın Artık elinden bir şey gelmemek
Şöntır yeğawe Abartılı konuşuyor
Bew be mıḣun yişha kıriqoáğ Çok olumsuzluklar başına geldi
Berkıme yewı Havasız pis kokuyor
Gupıć yiap Bonker değil
Deşxın zexez yiap Yemek seçmiyor
Simafe kohajığ İyi günlerim geride kaldı
Wewiṫur simaf Zordayım
Çıam zéwṫıusı şıs Soğukta büzüşmüş oturuyor
Fesak! Sepelğoáye wiş'ışt Dikkat ! Seni mahvedecek
Guxeć ḱićın Kalp kırıldı
Koğum zıkuiğećağew kos Köşeye kaykilmiş oturuyor.
Şıtḣur psım fedew Övgüyü su gibi akıtıyo
Tığem tişha ḱéğajö Güneş yakıyor
Weşöpşexer kıtéha Hava bulutlanıyor
Wımıu' şıw Deme yaw
Wızım kıapızıjığ İyileşti
Yićerıće ḱiçıjın Yaşına göre genç göstermek
Yigu kıapıćışt Kalbi fırlayacak
Yigu şığećın Tiksindirmek
Yiĺegoáncexeme yawbıtıjırep Dizleri tutmuyor
Yinexeme kaşıćağ Görmesi zayıfladı
Yinexer kıapıćışt Gözleri fırlıyacak iştahla bakmak
Yithaqumexer jaje Kulakları az işitiyor
Ĺ'ıjımre nıwemre yanexer šıwew wınem ḱ'inejığex
Wewiṫur simaf, simafe kohajığ Büyük dert yaşamak
Şıtḣupsır féğaçe Aşırı övgü
Wınem yiw'ubağew yis Eve kapanıp oturuyor
Šıfıxer kezerefıx İnsanlar akın akın geliyorlar
Wipse xaĺhiy, wibze ḱéğel Canını ver dilini kaybetme
Ḱiuy ḱitığ Saçmaladı
yinaṕoxer yeğewṕaṕo Göz kapaklarını kıtpıştırıyor
wızım ḱićıźıjığ Hastalıktan kurtuldu
pćehıṕe şham, wenefe anafew sıĺeğupağ Rüyaydı ama ayan beyan gördüm gerçek gibiyd
kiriğeçiy yejağ aniden (düşünmeden) hareket etti
Yımafe kpşeqoáy darısı başına
of yimiş'en feşće, moće zićéğawe miće zićéğawe İş yapmamak için oraya buraya gidip geliyor
Wıćıćayew yawćığ Çok dövdüler
Yişö raçığ Patakladılar
Şöṫepı yaş'ığ Çok dövdüler
yia wişüáşöw keqoji Elleri bomboş geliyor
Cay fedizew yigu fepĺı, lıšınew yişxışt O kadar çok kızıyor ki çiğ çiğ yiyecek
Mı ofım xećığoáy, xeć wıxećışüme Bu işten çıkış zor.Çık çıkabilirsen
Yigu xeĺır keş'eğoáy İçinden geçenleri bilmek çok zor
Wıne ğeḱoşın Evi taşımak
Daxem sıd zışiĺemiy yezeğı Güzel ne giysede yakışır
Wıram neşü Çıkmaz sokak
Of be kıpıćığ Çok sorunu çıktı
Miy fediz yatéḣıćığew taştew zeupĺejıştıx Bu Kadar Kavga Etmişken, Nasıl Birbirlerinin Yüzüne Bakacaklar..
Yiĺakoxer zetéźağew şıs Bacak bacak üstüne atmış oturuyor
yitxıše kıréğeṫeḣu Sırtını kaşıtıyor
yitxıše réğeotı Sırtını ovduruyor
yitxıše kıréğeṕestḣı Sırtini kasitiyor
Yinıy yipıy zexeğebıcağew şıs Ağzını burnunu buruşturmuş,suratını asmış oturuyor
Yiş'ıćexer sine kıćawe Tavırları gözüme batıyor
Arı... cıre kınewıj a ofım ziy ḱés'oĺ'ejıştep Evet,bundan sonra o iş hakkında bir şey söylemiyeceğim.
Miy fediz yatéḣıćığew taştew zeupĺejıştıx Bu kadar hakaretten sonra nasıl birbirlerinin yüzüne bakacaklar.
Kure fedizew tıriźağep Bizi zerre kadar takmadı
Wımĺeğuşö zıtéğewen Görmemezlikten gelmek?
Wıćıtenew nape yiap Utanacak yüzü yok
Miy neh mıḣurem yicegoáĺe tıḣuğ Şuncacık veled bizi oyuncak etti
Ćiğepsıyićıgore meğı Avazı çıktığı kadar ağlıyor
Sıdew yiğuác Çok yazık oldu
Dunayem tıriĺağo ḣurep Dünyada görmek,varlığını bile hissetmek istemiyor
Yişha ziy yihırep Tahammül edemiyor
Qoápḣem wıqon fay, şıapḣer pş'en fay Gidilmesi gerekene gidilir yapılması gereken yapılır
Yişüše şüše xahajığ Suratsızdı daha bir suratsız olmuş
Dihıyesıy şıtığe, kırihıxısiy jüğe Yukarıya çıkardı dondu, aşağıya indirdı donu çözüldü
Dunayem yitḣığer kıritḣıjığ Dünyayı burnundan getirdi
Şkın şkını ḣun Un ufak olmak
Tharıo siı' Yeminim var
Sıd fede zıfiş'ığ Onan ne biçim davrandı
Yipe pızımiy yeabexew ḱiştejıştep Burnu düşsede eğilip almayacak
Ar aştew zereşıtır kıxiućığağ Onun öyle olduğunu çaktırmıştı
Ayfedizew ćehleh wımışı' başe zepećewığećı O kadar inceleme
Sipkı kınelıne zeréxı bütün eklemlerim ağrıyor
Yişha psı yit Man kafa
Mıĺ'e mıtḣew dunayem tet Sürünerek yaşıyor
Bǵım kıxeıćın Belin incinmesi
Hahay şımım yaozı zexesıx Güle oynaya bırlıkte oturuyorlar
Hahay şımım yeo Aşırı taşkınlık, laf salatası yapmak
Neperize ziy kemıu’ Bu günlük bir şey deme
Neperzimafem psim xes Tüm gün sudaydı
Nepıy néwışıy wıkemıguğu’ Bu gün yarın bekleme, umutlanma
Ofışxo yeş’ı Abartıyor
Şayır yejüćıjı Çayın suyu kaynayarak buharlaşıyor
Şhayıxığew ṕ’oştıme Açıkca söylenecekse
Şıtḣupsı féğaçe Aşırı övgü
Şıtḣur psım fedew Övgüyü su gibi akıtıyor
Wa waw ar sıdew ğeş'eğon Aaa çok enteresan
Wesım sine ćéxı Kar gözümü kamaştırıyor
Yawnağo wınaşör yeğaş’em wağeş'eştep Ailenin iç yüzünü dışarıya hiç bildirmezler
Yehçırığo xemıĺew Abartısız
Yiebjenaće wipiş’iştep Tırnağına değişmez
Yinaće ćewtığ Göz altları karardı
Yinaće zeĺağ Gözaltları kırıştı
Sizıcağom ay fede wıneğu kıréremıt Düşmanıma öyle komşu vermesin
Zepezırız ḣuğex Dağılıp gittiler
Tızereuhağer bew yigopeşxo ḣuğe Ona uğradığımız için çok memnun oldu
Yane yiĺepeğu yil Annesinin ayak ucunda yatıyor
Ziy kıxaućıjığep Bir daha hiç haber alamadık
Yişha rağewceğuğ Bıktırdılar
Jıbğe ḱewećı Ruzgar çarpar !
Zı śe zışiğećeştep Hiçbirşeyini eksik etmez
Başe zepećéğećı Aşırı inceliyor


ŞÜKITĹEAS