Pĺışöše ćıṕe Kategorisindeki Kelimeler

Hatalı bir çeviri olduğunuz düşünüyorsanız lütfen belirtiniz.

ADIǴE TÜRKÇE
adej ora
adej adejır ora orası
adejır orası
adıre adırer öteki ötekisi
adırer ötekisi
mıće mıdejımće  bu taraf , bu taraftan
mıdej burada
mıdej mıdejır bura, burası
mıdejımće  bu taraftan
mıdejır burası
mıdeyir burası
mıdeyir modeyir bu yer
mıdırer modırer .. bu (Kişi için)
moće modejımće burda
modej burası
modej modejır burası
modejımće bu taraftan
modejır
modırer ..
sıd fedew nasıl


ŞÜKITĹEAS