Pşaşe šexer / kız isimleri / girls names Kategorisindeki Kelimeler

Hatalı bir çeviri olduğunuz düşünüyorsanız lütfen belirtiniz.

ADIǴE TÜRKÇE
Abidet kız ismi
Abrax kız ismi
Abrec kız ismi
Abrecıko kız ismi
Adif kız ismi
Albina kız ismi
Albiy kız ismi
Alimet kız ismi
Aminet kız ismi
An kız ismi
Ap kız ismi
Apease kız ismi
Aśıw kız ismi
Asiye kız ismi
Asme kız ismi
Asyat kız ismi
Aşabe kız ismi
Aşba kız ismi
Aşe kız ismi
Aşebiy kız ismi
Ayde kız ismi
Ayşet kız ismi
Babıne kız ismi
Babıś kız ismi
Babıw kız ismi
Babrine kız ismi
Badıw kız ismi
Bahriye kız ismi
Barin kız ismi
Barine kız ismi
Bayşin kız ismi
Bedax kız ismi
Bedef kız ismi
Bedın kız ismi
Bedınoko kız ismi
Bella kız ismi
Ber kız ismi
Bıḱo kız ismi
bıramḣan kız ismi
Bıś kız ismi
Bıśe kız ismi
Bib kız ismi
Bilana kız ismi
Bzıw kız ismi
Canfıj kız ismi
Cankule kız ismi
Canpagu kız ismi
Canseray kız ismi
Canset kız ismi
Cansur kız ismi
Cantuz kız ismi
Ćelepsı kız ismi
Céwahir kız ismi
Çab kız ismi
Çaçe kız ismi
Çamlet kız ismi
Çebehan kız ismi
Çeçenay kız ismi
Dadız kız ismi
Dadine kız ismi
Dadune kız ismi
Daduse kız ismi
Dane kız ismi
Daneps kız ismi
Daniye kız ismi
Darihan kız ismi
Darine kız ismi
Daxe kız ismi
Daxejan kız ismi
Daxeps kız ismi
Daxesur kız ismi
Daxewes kız ismi
Daxewınay kız ismi
Denedış kız ismi
Denef kız ismi
Deneğu kız ismi
Deneps kız ismi
Dexećas kız ismi
Dexejan kız ismi
Dexenağu kız ismi
Dexenef kız ismi
Dexenequ kız ismi
Dexepsı kız ismi
Dexeub kız ismi
Dexewes kız ismi
Dexsas kız ismi
Dışe kız ismi
Dışebzıw kız ismi
Dışef kız ismi
Dışeps kız ismi
Dijan kız ismi
Dine kız ismi
Dinejan kız ismi
Dinemis kız ismi
Dipse kız ismi
Dolatkan kız ismi
Durıye kız ismi
Edawiye kız ismi
Elmes kız ismi
Elmeshan kız ismi
élmız kız ismi
émriye kız ismi
Faḣmiye kız ismi
Farize kız ismi
Fatim kız ismi
Fatimet kız ismi
Fatiş kız ismi
Feride kız ismi
Fewıset kız ismi
Fıjı kız ismi
Fiḱinet kız ismi
Gazihan kız ismi
Goguş kız ismi
Goşedax kız ismi
Goşeğeğ kız ismi
Goşeḣuray kız ismi
Goşemef kız ismi
Goşemıd kız ismi
Goşenef kız ismi
Goşeney kız ismi
Goşenıs kız ismi
Goşewınay kız ismi
Goşfıj kız ismi
Goşhan kız ismi
Goşĺaṕ kız ismi
Goşmaf kız ismi
Goşnef kız ismi
Goşpak kız ismi
Goşsım kız ismi
Goşsırım kız ismi
Guane kız ismi
Guaşepake kız ismi
Gubab kız ismi
Gubzığe kız ismi
Gulaś kız ismi
Guley kız ismi
Gulez kız ismi
Gulez kız ismi
Gulıç kız ismi
Gumızağe kız ismi
Gumzağ kız ismi
Gunay kız ismi
Gunef kız ismi
Gunes kız ismi
Gupej kız ismi
Gupse kız ismi
Gupset kız ismi
Guragun kız ismi
Guraşe kız ismi
Gurejan kız ismi
Gurıs kız ismi
Gurine kız ismi
Guşef kız ismi
Ğulaśiy kız ismi
Ğuse kız ismi
Hacet kız ismi
Hafize kız ismi
Hagun kız ismi
Hagure kız ismi
Halide kız ismi
Halimet kız ismi
Hamaś kız ismi
Hamide kız ismi
Han kız ismi
Hananu kız ismi
Hanguaş kız ismi
Hanım kız ismi
Hanif kız ismi
Haquq kız ismi
Haququn kız ismi
Haquraśe kız ismi
Haquraşe kız ismi
Haqurate kız ismi
Harıyet kız ismi
Harihan kız ismi
Hatı kız ismi
Ḣoáṫe kız ismi
Jandine kız ismi
Janduw kız ismi
Janfıj kız ismi
Janise kız ismi
Janiy kız ismi
Janpago kız ismi
Janserey kız ismi
Janseri kız ismi
Janset kız ismi
Jansurét kız ismi
Janşır kız ismi
Jantyin kız ismi
Januse kız ismi
Janwes kız ismi
Janxuj kız ismi
Jınef kız ismi
Jıneps kız ismi
Jınes kız ismi
Jore kız ismi
Juher kız ismi
Juje kız ismi
Juned kız ismi
Kabze kız ismi
Kadıḣan kız ismi
Kadırhan kız ismi
Kantıw kız ismi
Kar kız ismi
Ḱaś kız ismi
Kasbolet kız ismi
Ḱay kız ismi
Kedabe kız ismi
Keḣune kız ismi
keḱan kız ismi
Keleşawe kız ismi
Kentat kız ismi
Kerabe kız ismi
ḱézban kız ismi
Kımış kız ismi
Ḱırnaś kız ismi
Ḱızaw kız ismi
Kube kız ismi
Kudas kız ismi
Ḱuḱo kız ismi
Kul kız ismi
Kundet kız ismi
Kure kız ismi
Ḱure kız ismi
Kutas kız ismi
Labe kız ismi
Labine kız ismi
Laris kız ismi
Laşın kız ismi
Laşin kız ismi
Ĺeṫenay kız ismi
Lewıkan kız ismi
Ĺewısten kız ismi
Ĺewıstenbiy kız ismi
Leyla kız ismi
Lıbe kız ismi
Lıke kız ismi
Lılıw kız ismi
Ĺıte kız ismi
Ĺıteney kız ismi
Lilıw kız ismi
Line kız ismi
Mafe kız ismi
Mamırhan kız ismi
Marıyet kız ismi
Marin kız ismi
Marziyat kız ismi
Maze kız ismi
Mazedaxe kız ismi
Mazene kız ismi
Mazepeşı kız ismi
Mećeḣan kız ismi
Mekut kız ismi
Meleçḣan kız ismi
Melisa kız ismi
Memaw kız ismi
Mémıs kız ismi
Mercenat kız ismi
Meretıko kız ismi
Mersec kız ismi
Meşıku kız ismi
Metapke kız ismi
Meu kız ismi
Méyrem kız ismi
Mezağo kız ismi
Mezenef kız ismi
Mezguaş kız ismi
Mezguaşe kız ismi
Mızemhan kız ismi
Min kız ismi
Minkutas kız ismi
Muslımet kız ismi
Naćiye kız ismi
Nafiye kız ismi
Nağo kız ismi
Naḣo kız ismi
Naje kız ismi
Nalmes kız ismi
Nan kız ismi
Nanedaxe kız ismi
Naś kız ismi
Nasıphan kız ismi
Nasiy kız ismi
Nazıtet kız ismi
Nazibe kız ismi
Nazife kız ismi
Nazire kız ismi
Nebziy kız ismi
Nedax kız ismi
Nefab kız ismi
Nefız kız ismi
Nefin kız ismi
Nefset kız ismi
Neguf kız ismi
Negur kız ismi
Neğuśe kız ismi
Neḣoáṫ kız ismi
Nejan kız ismi
Nekolen kız ismi
Nekure kız ismi
Nelıd kız ismi
Nemıṫ kız ismi
Nenay kız ismi
Nepiy kız ismi
Nerıs kız ismi
Nerıt kız ismi
Nesıj kız ismi
Nısedışe kız ismi
Nısekan kız ismi
Nin kız ismi
Nore kız ismi
Nurhan kız ismi
Nuriyet kız ismi
Pago kız ismi
Pake kız ismi
Paḱize kız ismi
Ṕaṕune kız ismi
Perıne kız ismi
Petiy kız ismi
Pırıne kız ismi
Pıśıw kız ismi
Psedane kız ismi
Psedaxe kız ismi
Psedışe kız ismi
Psejiy kız ismi
Qune kız ismi
Ququn kız ismi
Quraş kız ismi
Qurine kız ismi
Quriqu kız ismi
Quşbiy kız ismi
Rabihat kız ismi
Raşa kız ismi
Raye kız ismi
Raziye kız ismi
Raziyet kız ismi
Rıqoj kız ismi
Rıw kız ismi
Ridade kız ismi
Rim kız ismi
Rit kız ismi
Safyat kız ismi
Saide kız ismi
Saniyat kız ismi
śaś kız ismi
Šaś kız ismi
Śaśıf kız ismi
Sawıdet kız ismi
Śawıśaw kız ismi
Saydet kız ismi
Sefyat kız ismi
Semegupḣ kız ismi
Semiha kız ismi
Setenay kız ismi
Seteney kız ismi
Sexuran kız ismi
śey kız ismi
śıqune kız ismi
Sırım kız ismi
Sırıme kız ismi
Śıś kız ismi
Śıśıw kız ismi
Śıw kız ismi
Śıwe kız ismi
Śıwıne kız ismi
Sigumyis kız ismi
Sijaje kız ismi
Sijan kız ismi
Simaze kız ismi
Sinane kız ismi
Sine kız ismi
Sinef kız ismi
Sinejan kız ismi
Sinem kız ismi
Sinemis kız ismi
Sinemyis kız ismi
Sipse kız ismi
Surét kız ismi
Sus kız ismi
Susay kız ismi
Sushan kız ismi
Şadye kız ismi
Şaguc kız ismi
Şaguj kız ismi
Şağdet kız ismi
Şağdiy kız ismi
Şaḱiy kız ismi
Şamset kız ismi
Şaney kız ismi
Şazimet kız ismi
Şaziy kız ismi
Şaziye kız ismi
Şemyiset kız ismi
Şendaxe kız ismi
Şerden kız ismi
Şerelıko kız ismi
Şerıb kız ismi
Şerıgu kız ismi
Şerife kız ismi
Şeriy kız ismi
Şermen kız ismi
Şermet kız ismi
Şığot kız ismi
Şığuse kız ismi
Şıḣarḣan kız ismi
Şırı kız ismi
Şıwıjiy kız ismi
Şıwıpaş kız ismi
Şukufe kız ismi
Şure kız ismi
Tameris kız ismi
Ṫas kız ismi
Ṫaṫ kız ismi
Taybat kız ismi
Temare kız ismi
Tığe kız ismi
Tığenebziy kız ismi
Tığeps kız ismi
Tıjın kız ismi
Tıjınıps kız ismi
Tıke kız ismi
TıḰır kız ismi
Tıquq kız ismi
Tijan kız ismi
Tuśe kız ismi
Uje kız ismi
Ulfet kız ismi
Ume kız ismi
Uśe kız ismi
Yaşet kız ismi
Yelda kız ismi
Zamir kız ismi
Zar kız ismi
Zarém kız ismi
Zarine kız ismi
Zawe kız ismi
Zawer kız ismi
Zawerkan kız ismi
Zawır kız ismi
Zawırbeç kız ismi
Zawırbiy kız ismi
Źaźe kız ismi
Zefes kız ismi
Zemyilen kız ismi
Zercay kız ismi
Zezerı kız ismi
Zıfet kız ismi
Zıliḣe kız ismi
Źıźıw kız ismi
Zişan kız ismi
Zul kız ismi
Zulfiy kız ismi
Zulif kız ismi
Zuz kız ismi


ŞÜKITĹEAS