Wızıxer / hastalıklar diseases Kategorisindeki Kelimeler

Hatalı bir çeviri olduğunuz düşünüyorsanız lütfen belirtiniz.

ADIǴE TÜRKÇE
aşüı wız şeker hastalığı
begu yara
bǵı xeıćın belini incitmek
bğeqošıwız zatürre
ćapše wız kasık bölgesindeki ağrı
ćapş yaralıya yapılan teselli
ćepş hasta için yapılan teselli toplantısı
ćetiy ḱiĺ basur
ćeṫiy wız kolit
ćeṫiyğaz barsak düğümlenmesi
çıa xehan üşütmek
çıe wız soğuk alğınlığı
çıjerıpĺ hipermetrop
çıyerıqu uyur gezer
çıyewız uyku hastalığı
degu sağır
febewız tifo
feş kramp
fıkoáde sivilce
gu zeehan mide bulantısı
gum yiĺ'ıćın kalp krizinden ölüm
guqod daralma
guşhabje mide ekşimesi
guwıçü' kalp krizi
guyimuk kalp yetersizliği
guzeupć daralma
ğabe fıtık
ğaĺ'e wız öldürücü hastalık
ğojı wız sarılık hastalığı
ğopsı yara sıvısı
ğoyşay halsiz (hastalanmak üzere)
ğoyşeyen hasta durumda
haĺırbıw nefes darlığı
hašepḣe köpeğin kaşıntılı alerji hastaloığı
haş'ureu wız kuduz hastalığı
hau sımecağe mantar hastalığı
ḣırşır wız ses kısıklığı
jağe wız bronşit
jıkeşewız astım
karıwınç takatsizlik
kejın istifra etmek
ḱoreşü çıban
koreşüwıj çıban izi
kupşha wız kemik hastalığı
kuyi kel
ĺaşe topal
ĺebğuś yampiri yürüyüş
ĺebış topuğu eğri
ĺeşebırk topallamak (daha kötü)
ĺı mećağe anemi
ĺır ḱéfexın (yil ḱéfexığ) tansiyonun düşmesi
lırğuj nasır
ĺışepḣ grip
ĺıwe tansiyon
ĺıwe deqoáy tansiyon yükselmesi
ĺıwe ḱéfex tansiyon düşmesi
ĺıwe ĺaǵe Yüksek tansiyon
ĺıwe šıqu küçük tansiyon
ĺıwe yin büyük tansiyon
maḣe kulunç
maḣe yel
maşü'e şhaşéxı ateşi çok yüksek
nabğe miyop
naye trahom
nećebıź arpacık
newız göz hastalıkları
nıbewız mide ağrısı
petḣutḣ nezle
pıhaqu' bulaşıcı
pısḱé, pçe öksürük
pĺırjer humma
prostat prostat
psışereb avuç içinin su toplaması
pşapş'e alerji
qošı wızıxer iç hastalıklar
safran safra
sakewız at humması
śamxe zona
śe wız diş ağrısı
śemıx egzama
sexu mayasıl
sımac hasta
sımace ḣun hasta olmak
sımacen hastalanmak
sımacepes hasta bakıcı
sımecal hasta (sık sık)
sımecapĺ hasta refakatçi
sımecapĺe hasta ziyareti
sımecapĺe qon hasta ziyaretine gitmek
sımeceş hastahane
sımecаl hastalıklı
stığe yanık
şerezıjın düşük yapmak
şeytanwız şizofreni
şha wız baş ağrısı
şhawınaz baş dönmesi
şını iltihap
şınıḱu dolama
şınıstır akne
şıxe cüzzam
şöğaze kızamık
şöḣu uyuz
şöḣu ṫeḣu kaşıntı
şömıĺoğ renk körlüğü
şöreć çiçek hastalığı
şöşüı yılancık hastalığı, ürtiker
téfewız sara
téhağu sıtma
telaw kolera
tétḣığewıj sıyrık izi
téwıtığ sıyrık
téwtığewıj darbe izi
thabılwız tüberküloz (verem)
thaqume jaj az işitme
thaqume kıuwen kulaktaki geçıci sağırlık
thaqume wız kulak hastalığı
uye ağız iltıhabı
weteps yara sıvısı
wıa yaralı
wıağewıj yaralamna izi
wırıswız belsoğukluğu
wırıswız frengi
wız ay kanser
wız pıxın hastalık bulaşmak
wız zepıx salgın
wızğelı hastalıklı
wızı ağrı
wızı hastalık
wızım yiwıbıtın hastalığa yakalanmak
wızxeĺad sancı
yağewıj yara izi
yemıne veba
yerış kangren
yićıĺenıko yiwıbıtın felç
yike ruam
zerıwen burkulma
zığesmecen hasta konumuna girme


ŞÜKITĹEAS