Zepxencıxer Kategorisindeki Kelimeler

Hatalı bir çeviri olduğunuz düşünüyorsanız lütfen belirtiniz.

ADIǴE TÜRKÇE
aşüı < > dıcı tatlı < > acı
aşüı <> xafe tatlı <> ekşi
at < > ğeṫıĺ al < > bırak
bğuze <> şöámbğo (ćışö) dar <> geniş
blağe < > çıje yakın < > uzak
cabğu < > semegu sağ < > sol
cade, yinı <> šıqu büyük <> küçük
ćaḱo <> ćıha kısa <> uzun
ćale <> jı genç <> yaşlı
će < > jı yeni < > eski
cegun <> lejen oynamak <> çalışmak
cehı < > ćaḱo uzun < > kısa
ćıbı <> gupe arka <> ön
ćıu <> ćeğ üst <> alt
ćıu <> ćeğı yukarı <> aşağı
çanı < > śaḱo keskin < > kör
çefı <> doğmıc neşeli <> ciddi
çıe <> fabe sıcak <> soğuk
çıje <> blağe uzak < > yakın
çıye < > kewış uyu < > kalk
debćeyen < > ḱépćexın yukarı atlamak < > aşağı atlamak
dehaşxın < > ğın gülmek < > ağlamak
dehıyen <> kehıxın yükseltmek <> alçaltmak
durıs <> guşüıbziy soğukkanlı <> sıcak
fıjı < > şüıše beyaz < > siyah
guḱéwe <> tḣağo üzgün <> mutlu
gupe < > ćıbı ön < > arka
gupsef <> şınağo emniyetli <> tehlikeli
ğemaf < > ćımaf yaz < > kış
ğumı < > psığo kalın < > ince
ğuşe <> šıne kuru <> ıslak
ixın <> yetın almak <> vermek
jaje < > psınće yavaş < > çabuk
jı <> ćepsı eski <> yeni
kah < > ux getir < > götür
ḱéğetığ <> uxığ kilitli <> açık
ḱéhıxığ <> deateyağ altta <> yukarıda
ḱéşexın < > deşeyen indirmek < > kaldırmak
kewkezanın <> şü'eqodın kazanmak <> kaybetmek
ḱinı <> kolay zor <> kolay
ḱuwehaw <> ćımsım gürültülü <> sessiz
ḱuwı < > çencı derin < > sığ
ĺḣançe <> ĺaǵe, atığe alçak <> yüksek
mezax <> nefın karanlık <> aydınlık
modey <> mıdey orda <> burda
nećı < > yiz boş < > dolu
neḣu < > nedı kalın < > ince (elek < > gözü)
nıko <> psewı kısım <> bütün
paḱo < > papše küt < > sivri
pase <> ćase erken <> geç
pıte < > şabe sert < > yumuşak
psığo <> ğumı ince <> kalın
psınće <> onteğu hafif <> ağır
pşerı < > wedı şişman < > zayıf
pxığe <> ṫeṫağ bağlı <> çözük
qošı <> tıgu iç <> dış
semegu <> cabğu sol <> sağ
šıne < > ğuğe yaş < > kuru
sırı <> aşüı acı <> tatlı
stırı <> çıa sıcak <> sovuk
şabe < > pıte yumuşak < > sert
şıĺey <> şıtey düşey <> yatay
şıpke <> nepšı gerçek <> sanal
şıs <> şıtey oturarak <> ayakta
şöámbğo <> bğuze geniş <> dar
şüı < > deyi iyi < > kötü
tecın < > ṫısın kalkmak < > oturmak
terez < > terezep doğru < > yanlış
tığekıkoćıṕe <> tığekohaṕe doğu <> batı
tığemıwe <> tığaṕe kuzey <> güney
ućın <> kenen ayrılmak <> kalmak
ujü <> ṕoáće kalın <> ince
uxığ <> ğepıtağ açık <> kapalı
wıpće <> cewap soru <> cevap
xaḣo <> xećı ekleme <> çıkarma
xeşın < > xeşen çıkarma < > < > katma
yaneh be <> yaneh maće ençok <> enaz
yeğaj <> wıçü başlama <> durma
yeğaş'em <> nıbjiy herzaman <> asla
yehıxın < > dehıyen indimek < > kaldırmak
yejaṕe <> wıxıṕe başlangıç <> son
yeunć <> kekudiy itmek <> çekmek
yihaṕe <> yićıṕe giriş <> çıkış
yinı < > šıqu büyük < > küçük
yipe < > yiće ön < > arka
yipem <> yiwıjım önce <> sonra
yiperıye <> yiwıjırıye ilki <> sonu
yişha <> yixe yukarı <> aşağı
yiz <> nećı dolu <> boş
zako <> ḱupı yalnız <> birlikte
zanće <> onṫağ doğru <> eğri
zećeriy <> zıriy hepsi <> hiç
zefed <> zefemıd benzer <> farklı
zejü <> bıḣu (qošı) dar <> geniş
zepemıpç <> zepepç tek <> çift
zexeşın < > zexeşen ayrıştırma < > birleştirme
źın <> kewbıtın atmak <> yakalamak
ziy <> zeće özel <> genel
ṫurse <> ćepsı eski <> yeni


ŞÜKITĹEAS